Skrolujte za još

Kako do Privremenog Boravka za Strance preko Osnivanja firme?

апр 03, 2023

hero
HBL > Vesti > Clanak > Kako do Privremenog Boravka za Strance preko Osnivanja firme?

Stranim državljanima može biti odobren privremeni boravak u zemlji kada je u pitanju osnivanje firme u Srbiji. Na koji način i kako je zakonski regulisano ovo pitanje otkrivamo u nastavku.

Strani državljani imaju pravo da otvore firmu u Republici Srbiji. Kako bi mogli da u zemlji borave duži vremenski period, potrebno je da imaju odobren privremeni boravak u Srbiji. Za dobijanje privremenog boravka potrebno je podneti odgovarajući zahtev za odobrenje, odnosno zahtev za produženje privremenog boravka u Republici Srbiji. Uz zahtev se podnose i odgovarajući relevantni dokazi o opravdanosti razloga za odobrenje/produženje boravka stranog državljanina u Srbiji.

U nastavku sledi detaljan vodič i više detalja o ovoj temi koja je vezana za privremeni boravak stranaca i osnivanje firme u Srbiji.

 

Otvaranje firme u Srbiji za strance

 

Osnivanje firme u Srbiji za strane državljanjine moguće je realizovati na dva načina:

 • registracija, odnosno prijava firme podnošenjem kompletne dokumentacije Agenciji za privredne registre (lično odnošenjem ilii slanjem dokumentacije putem pošte);
 • podnošenje registracione prijave osnivanja preduzeća elektronskim putem (registracija firme onlajn).

Procedura registracije se razlikuje u zavisnosti od pravne forme privrednog društva koje će se registrovati, jer je za svaki pravni oblik drugačija dokumetacija koja se prilaže. Ono što treba istaći kao veliku prednost je jednostavna procedura, kao i izuzetno kratko vreme potrebno za osnivanje preduzeća u Srbiji, o čemu smo pisali. Proces registracije firme za strance u Srbiji se završava brzo, bez obzira na pravni oblik registrovanja (društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik, ortačko društvo, komanditno društvo, akcionarsko društvo).

Nakon podnošenja zahteva za osnivanje firme kod APR-a u roku od 5 radnih dana Agencija za privredne registre donosi rešenje kojim se usvaja registraciona prijava osnivanja privrednog društva. Postupak donošenja odluke je isti i kada se radi o osnivanju DOO, ali i kada je reč o registraciji preduzetnika.

Rešenje o upisu u privredni registar koje se dobija nakon osnivanja jedan je od dokaza koji se dostavlja i prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka po osnovu osnivanja firme u Srbiji. U nastavku sledi više informacija o postupku za odobrenje ili produženje privremenog boravka za strance koji osnivanju firmu u Srbiji.

 

Šta predstavlja privremeni boravak za strance u Srbiji?

 

Privremeni boravak predstavlja dozvolu za boravak stranog državljanina u Republici Srbiji. Odobrava se strancima koji nameravaju da borave u Srbiji duže od 90 dana zbog rada (po osnovu zapošljavanja). Period na koji se odobrava je jedna godina. Nakon isteka, može se produžiti na period od godinu dana.

 

Privremeni boravak i osnivanje firme u Srbiji, kao osnov za odobrenje

 

Privremeni boravak stranaca u Srbiji moguće je odobriti po osnovu otvaranja firme u našoj zemlji, spomenuli smo prethodno. Ipak pre svega, da ne bi došlo do zabune, treba samo napomenuti da se u domaćem zakonodavstvu i Zakonu o zapošljavanju stranaca termin “otvaranje firme” ne pominje kao osnov. Međutim, kao osnov se spominje zapošljavanje, a stranim državljanima koji su kao članovi ili kao osnivači zaposleni u svom privrednom društvu to predstavlja valjani razlog za podnošenje zahteva za privremeni boravak.

Zahtev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u Republici Srbiji se može podneti po više različitih osnova, a upravo je jedan od osnova (razloga) zapošljavanje stranaca. U tom slučaju može se izvršiti ishodovanje boravišne i radne dozvole za strance radi zapošljavanja. S’ tim u vezi, strani državljanin koji je upisan u rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika može da podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja.

Prilikom podnošenja zahteva zakonska je obaveza da se pribave i dostave svi relevantni dokazi o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka. Kada je u pitanju osnov zapošljavanje, za lice upisano u rešenje o registraciji to su:

 • Izvod iz Registra privrednih subjekata – Izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji,
 • obavezna dokumentacija za odobrenje privremenog boravka.

 

Privremeni boravak stranaca u Srbiji po osnovu otvaranja firme – osnov za produženje

 

Kada je u pitanju produženje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja, strani državljanin koji ima rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika takođe ima pravo da podnese ovaj zahtev. U tom slučaju se pribavlja i podnosi sledeće:

 • dokaz o opravdanosti zahteva;
 • radna dozvola za zapošljavanje stranaca, koja se dobija po osnovu rešenja Nacionalne službe za zapošljavanje i kojim se odobrava rad ili zapošljavanje stranih državljanina,
 • obavezna dokumentacija za odobrenje privremenog boravka.

 

Podnošenje zahteva za privremeni boravak stranaca u Srbiji postupak

 

Zahtev za odobrenje privremenog boravka može se predati Upravi za strance, Policijskoj upravi ili elektronskim putem. Zahtev za odobrenje privremenog boravka, kao i svi propisani dokazi koji se prilažu uz zahtev podnosi lično strani državljanin (zahteva se lično prisustvo stranca prilikom podnošenja zahteva i dokaza). Takođe, službena lica često zahtevaju dopunu dokumentacije dodatnim dokazima.

Procedura za podnošenje zahteva za produženje privremenog boravka je ista. Lično prisustvo stranca je obavezno. Zahtev za produženje privremenog boravka se može podneti najranije 3 meseca pre isteka roka za podnošenje zahteva, a najkasnije 30 dana pre isteka prethodno odobrenog privremenog boravka.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za odobrenje privremenog boravka je sledeća:

 • važeći lični ili službeni pasoš,
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka,
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji (“Beli karton”),
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka,
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse,
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas),
 • popunjen formular,
 • posebna dokumentacija po svakom osnovu.

 

Osnivanje firme u Srbiji online

 

Onivanje firme elektronskim putem omogućeno je svim građanima Republike Srbije – i za domaća lica rezidente Republike Srbije, kao i za strana lica. Registracija elektronskim putem za preduzeća omogućena je za sada samo za osnivanje DOO (i jednočlano i za višečlano društvo), kao i za registraciju preduzetnika.

Za registraciju elektronskim putem online podnosioc registracione prijave osnivanja mora imati:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji;
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje;
 • Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

 

Privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja stranaca

 

Strani državljani koji dolaze u Srbiju sa namerom da osnuju svoje privredno društvo na teritoriji Republike Srbije, takođe mogu podneti zahtev za privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja. U tom slučaju, potrebno je da ishoduju i radnu dozvolu za strance, koja se izdaje radi zapošljavanja u pravnom licu koje osnivaju.

Da bi se dobila radna dozvola za samozapošljavanje stranaca koraci pre podnošenja zahteva su sledeći:

 • strani državljanin se prethodno mora registrovati u Agenciji za privredne registre (potrebno je da ima rešenje o registraciji iz APR-a);
 • potrebno je da podnese zahtev za privremeni boravak (zahtev za privremeno odobrenje po osnovu samozapošljavanja).

Zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a u tom slučaju dostavlja se sledeća dokumentacija:

 • zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje,
 • zahtev za privremeno odobrenje po osnovu samozapošljavanja,
 • izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika (ili rešenje o registraciji iz APR-a),
 • potvrda poslovne banke o prometu na računu,
 • dodatna prateća dokumentacija.

 

Stranac kao direktor društva u Srbiji

 

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o zapošljavanju stranaca, pravno lice prilikom osnivanja može imati jednog ili više osnivača. Zatim, privredno društvo mora da ima zakonskog zastupnika kao direktora firme.

Osnivač istovremeno može biti izabran za zakonskog zastupnika (da vrši funkciju direktora DOO). U skladu sa Zakonom, direktor društva u Srbiji ima pravo da bude i rezident Republike Srbije i nerezident (direktor strano lice). Pisali smo detaljno o uslovima i zakonskim obavezama za boravišne i radne dozvole direktora koji je strani državljanjin.

Kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa u preduzeću u kome je angažovan direktor stranac (kao osnivač), postoje dve mogućnosti:

 • zasnivanje radnog odnosa u firmi (potpisuje se Ugovor o radu),
 • angažovanje direktora van radnog odnosa (potpisuje se Ugovor o pravima i obavezama direktora).

Kao i u prethodno navednim slučajevima, za strane državljane potrebno je da bude odobren privremeni boravak. Kako bi stranac mogao da obavlja funkciju direktora društva, on mora imati odobren privremeni boravak. Ukoliko je u radnom odnosu, mora dobiti radnu dozvolu.

Sa druge strane, strani državljanin koji je osnivač društva i direktor, ali bez zasnivanja radnog osnosa, svakako ima zakonsku obavezu da podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja. Nema obavezu privavljanja radne dozvole (Zakon o strancima, član 3.)

 

Ukoliko planirate da osnujete firmu u Srbiji i potrebna vam je pomoć oko boravišnih i radnih dozvola, knjigovodstvena agencija HLB T&M Consulting stoji na raspolaganju za sva pitanja, nedoumice i podršku oko zakonskih procedura. Možemo vam pomoći oko postupka i dokumentacije za podnošenje zateva za privremeni boravak i radne dozvole, ali i kada je u pitanju osnovanje firme u Srbiji za strance. Kontaktirajte naše savetnike za savete ili poslovnu konsultaciju i uverite se u kvalitet usluga.

Kontakt