Skrolujte za još

Kako do Privremenog Boravka za Strance preko Osnivanja firme?

јун 29, 2024

hero
HBL > Vesti > Clanak > Kako do Privremenog Boravka za Strance preko Osnivanja firme?

Stranim državljanima može biti odobren privremeni boravak u zemlji (sada jedinstvena dozvola za boravak i rad) kada je u pitanju osnivanje firme u Srbiji. Na koji način i kako je zakonski regulisano ovo pitanje otkrivamo u nastavku.

Strani državljani imaju pravo da otvore firmu u Republici Srbiji. Kako bi mogli da u zemlji borave duži vremenski period i da rade, potrebno je da imaju odobrenu dozvolu za privremeni boravak i rad u Srbiji – jedinstvenu dozvolu.

U skladu sa izmenama Zakona o strancima, sada se umesto izdavanja privremenog boravka za strance ishoduje jedinstvena dozvola. Ovu vrstu dozvole moguće je dobiti po osnovu samozapošljavanja.

Za dobijanje jedinstvene dozvole za boravak i rad potrebno je podneti odgovarajući zahtev za odobrenje. Može se isključivo elektronski, preko Portala za strance. Uz zahtev se podnose i odgovarajući relevantni dokazi o opravdanosti razloga za odobrenje/produženje boravka stranog državljanina u Srbiji.

U nastavku sledi detaljan vodič i više detalja o ovoj temi koja je vezana za boravak stranaca i ishodovanje jedinstvene u cilju samozapošljavanja, tj. njegove firme u Srbiji.

 

Otvaranje firme u Srbiji za strance

 

Osnivanje firme u Srbiji za strane državljanjine moguće je realizovati na dva načina.

 • Registracija, odnosno prijava firme podnošenjem kompletne dokumentacije Agenciji za privredne registre (lično odnošenjem ilii slanjem dokumentacije putem pošte).
 • Podnošenje registracione prijave osnivanja preduzeća elektronskim putem (registracija firme onlajn).

Procedura registracije se razlikuje u zavisnosti od pravne forme privrednog društva koje će se registrovati. Tako je jer se za svaki pravni oblik drugačija dokumetacija prilaže.

Ono što treba istaći kao veliku prednost je jednostavna procedura. Zatim, prednost je i izuzetno kratko vreme potrebno za osnivanje preduzeća u Srbiji, o čemu smo pisali. Proces registracije firme za strance u Srbiji se završava brzo, bez obzira na pravni oblik registrovanja (društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik, ortačko društvo, komanditno društvo, akcionarsko društvo).

Nakon podnošenja zahteva za osnivanje firme kod APR-a u roku od 5 radnih dana Agencija za privredne registre donosi rešenje kojim se usvaja registraciona prijava osnivanja privrednog društva. Postupak donošenja odluke je isti i kada se radi o osnivanju DOO, ali i kada je reč o registraciji preduzetnika.

Rešenje o upisu u privredni registar koje se dobija nakon osnivanja jedan je od dokaza koji se dostavlja i prilikom podnošenja zahteva za odobrenje jedinstvene dozvole po osnovu osnivanja firme u Srbiji, odnosno zapošljavanja (samozapošljavanja).

U nastavku sledi više informacija o postupku za odobrenje jedinstvene dozvole ili produženje privremenog boravka za strance koji osnivaju svoju firmu u Srbiji.

 

Jedinstvena dozvola po osnovu samozapošljavanja stranaca

 

Strani državljani koji dolaze u Srbiju sa namerom da osnuju svoje privredno društvo na teritoriji Republike Srbije podnose zahtev po osnovu samozapošljavanja. Ona se izdaje radi omogućavanja da se stranci zaposle/rade u svojoj firmi koju osnivaju.

Da bi se dobila jedinstvena dozvola, koja je ujedno  i dozvola za boravak i rad, koraci pre podnošenja zahteva su sledeći.

 • Strani državljanin se prethodno mora registrovati u Agenciji za privredne registre (potrebno je da ima rešenje o registraciji iz APR-a).
 • Strancu kome je potrebna viza za ulazak/boravak u Srbiji, u skladu sa viznim režimom, potrebno je potneti i ovaj zahtev, čije rešenje o odobravanju izdaje nadležni organ RS.
 • Podnosi se zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole, zajedno sa pratećom dokumentacijom koja se prilaže uz zahtev.

 

Šta predstavlja privremeni boravak za strance u Srbiji?

 

Privremeni boravak predstavlja dozvolu za boravak stranog državljanina u Republici Srbiji. Odobrava se strancima koji nameravaju da borave u Srbiji duže od 90 dana zbog rada (po osnovu zapošljavanja).

Period na koji se odobrava je do tri godine, a može na isti period i da se produžuje.

 

Jedinstvena dozvola za boravak i rad stranca za osnivanje firme u Srbiji – kao osnov za odobrenje

 

Ranije privremeni boravak stranaca u Srbiji, sada jedinstvenu dozvolu moguće je odobriti po osnovu otvaranja firme u našoj zemlji. Spomenuli smo prethodno da se radi o samozapošljavanju.

Da ne bi došlo do zabune, treba samo napomenuti par reči o pojmu “otvaranje firme”. U domaćem zakonodavstvu i Zakonu o zapošljavanju stranaca termin “otvaranje firme” se ne pominje kao osnov. Kao osnov se spominje zapošljavanje i samozapošljavanje.

Stranim državljanima koji su kao članovi ili kao osnivači zaposleni u svom privrednom društvu to predstavlja valjani razlog za podnošenje zahteva za jedinstvenom dozvolom, kao dozvolom za privremeni boravak i rad stranca u Srbiji.

Zahtev za odobrenje ili produženje jedistvene dozvole u Republici Srbiji se može podneti po više različitih osnova. Upravo je jedan od osnova (razloga) zapošljavanje/samozapošljavanje stranaca. U tom slučaju može se izvršiti ishodovanje boravišne i radne dozvole za strance radi zapošljavanja. S’ tim u vezi, strani državljanin koji ima rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika može da podnese zahtev za odobrenje jedinstvene dozvole.

Prilikom podnošenja zahteva zakonska je obaveza da se pribave i dostave svi relevantni dokazi o opravdanosti zahteva. Kada je u pitanju osnov samozapošljavanje, za lice upisano u rešenje o registraciji to su:

 • Izvod iz Registra privrednih subjekata – Izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji,
 • važeći lični ili službeni pasoš, odnosno važeća lična karta države čiji državljani,
 • dokazi o opravdanosti zahteva, u skladu sa osnovom za izdavanje jedinstvene dozvole,
 • adresa boravišta, adresa stanovanja, odnosno izjava o nameravanoj adresi stanovanja za stranca koji zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole podnosi iz inostranstva.

 

Jedinstvena dozvola po osnovu otvaranja firme – kao osnov za produženje

 

Kada je u pitanju produženje jedinstvene dozvole po osnovu zapošljavanja, strani državljanin koji ima rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika takođe ima pravo da podnese ovaj zahtev. U tom slučaju se pribavlja i podnosi sledeće:

 • dokaz o opravdanosti zahteva,
 • jedinstvena dozvola za zapošljavanje stranaca, koja se dobija po osnovu rešenja Nacionalne službe za zapošljavanje i kojim se odobrava rad ili zapošljavanje stranih državljanina,
 • ostala obavezna dokumentacija.

 

Osnivanje firme u Srbiji online

 

Onivanje firme elektronskim putem omogućeno je svim građanima Republike Srbije – i za domaća lica rezidente Republike Srbije, kao i za strana lica. Registracija elektronskim putem za preduzeća omogućena je za sada samo za osnivanje DOO (i jednočlano i za višečlano društvo), kao i za registraciju preduzetnika.

Za registraciju elektronskim putem online podnosioc registracione prijave osnivanja mora imati:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji;
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje;
 • Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

 

Stranac kao direktor društva u Srbiji

 

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o zapošljavanju stranaca, pravno lice prilikom osnivanja može imati jednog ili više osnivača. Zatim, privredno društvo mora da ima zakonskog zastupnika kao direktora firme.

Osnivač istovremeno može biti izabran za zakonskog zastupnika (da vrši funkciju direktora DOO). U skladu sa Zakonom, direktor društva u Srbiji ima pravo da bude i rezident Republike Srbije i nerezident (direktor strano lice). Pisali smo detaljno o uslovima i zakonskim obavezama za boravišne i radne dozvole direktora koji je strani državljanjin.

Kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa u preduzeću u kome je angažovan direktor stranac (kao osnivač), postoje dve mogućnosti:

 • zasnivanje radnog odnosa u firmi (potpisuje se Ugovor o radu),
 • angažovanje direktora van radnog odnosa (potpisuje se Ugovor o pravima i obavezama direktora).

Kao i u prethodno navednim slučajevima, za strane državljane potrebno je da imaju izdatu jedinstvenu dozvolu za dozvolu i rad. To se odnosi ukoliko planiraju da borave i da rade u Srbiji.

Kako bi stranac mogao da obavlja funkciju direktora društva, ako planira da boravi i da radi u Srbiji, on mora imati jedinstvenu dozvolu. Dakle, ako planira da boravi duže od 90 dana u Srbiji, u periodu od 180 dana od datuma prvog ulaska, kao i da otvori firmu sa radnim odnosom (da ima radni odnos ili ugovor o radu u toj firmi), neophodno je da ima izdatu jedinstvenu dozvolu po osnovu zapošljavanja.

Sa druge strane, strani državljanin koji je osnivač društva i direktor, ali bez zasnivanja radnog osnosa, ako planira da boravi kraće nego što je propisan period privremenog boravka (nema ugovor o radu u firmi koju osniva) nije u obavezi da ima izdatu jedinstvenu dozvolu po osnovu zapošljavanja.

 

Ukoliko planirate da osnujete firmu u Srbiji i potrebna vam je pomoć oko jedinstvenih dozvola za boravak i rad stranaca u Srbiji, kojntaktirajte nas. Knjigovodstvena agencija HLB TM DOO stoji na raspolaganju za sva pitanja, nedoumice i podršku oko zakonskih procedura. Možemo vam pomoći oko postupka i dokumentacije za podnošenje zateva za jedinstvene dozvole, ali i kada je u pitanju osnovanje firme u Srbiji za strance. Kontaktirajte naše savetnike za savete ili poslovnu konsultaciju i uverite se u kvalitet usluga.

Kontakt