Skrolujte za još

Poreski Kalendar

Budite u toku sa rokovima za podnošenje porekih prijava, plaćanjima porezima i ostalim datumima koji su bitni za poslovanje. HLB tim je za saradnike pripremio pregled najbitnijih poreskih podsetnika.

2020
2020

Januar

petak, januar 10
 • Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
sreda, januar 15
 • Rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2019. godine.
 • Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec
 • Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Rok za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize za prethodni mesec
 • Rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Februar

sreda, februar 05
 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
ponedeljak, februar 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.
utorak, februar 18
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u januaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
petak, februar 28
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Mart

ponedeljak, mart 02
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2020. godine
četvrtak, mart 05
 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
utorak, mart 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
ponedeljak, mart 16
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za februar mesec ako je u februaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

April

ponedeljak, april 06
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
petak, april 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
sreda, april 15
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za mart mesec ako je u martu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prvo tromesečje 2020. godine
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je obveznik u prvom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
četvrtak, april 30
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za mart 2020. godine
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Maj

utorak, maj 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
ponedeljak, maj 11
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
petak, maj 15
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu
 • Plaćanje doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za april mesec ako je u aprilu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
sreda, maj 20
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Jun

ponedeljak, jun 01
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za april 2020. godine
petak, jun 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
sreda, jun 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
ponedeljak, jun 15
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
ponedeljak, jun 29
 • Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije
 • Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2019. godinu i plaćenih akontacija
utorak, jun 30
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2020. godine
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Jul

ponedeljak, jul 06
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
petak, jul 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mese
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
sreda, jul 15
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za drugo tromesečje 2020. godine
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za jun mesec ako je u junu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za drugo tromesečje ako je obveznik u drugom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Avgust

sreda, avgust 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
ponedeljak, avgust 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
ponedeljak, avgust 17
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za treći kvartal 2020. godine
 • Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za treći kvartal 2020. godine
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za jul mesec ako je u julu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Septembar

ponedeljak, septembar 07
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
četvrtak, septembar 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
utorak, septembar 15
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za avgust mesec ako je u avgustu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
sreda, septembar 30
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za avgust 2020. godine
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Oktobar

ponedeljak, oktobar 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
ponedeljak, oktobar 12
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
četvrtak, oktobar 15
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za septembar mesec ako je u septembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za treće tromesečje 2020. godine
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u trećem tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
petak, oktobar 30
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

November

ponedeljak, novembar 02
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2021. godinu
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar 2020. godine
četvrtak, novembar 05
 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
utorak, novembar 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
ponedeljak, novembar 16
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za oktobar mesec ako je u oktobru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
ponedeljak, novembar 30
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za oktobar 2020. godine
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Decembar

ponedeljak, decembar 07
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
četvrtak, decembar 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
utorak, decembar 15
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2021. godini
 • Podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2021. godini neće vršiti isplatu lične zarade
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u novembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
deadlines
See
Kontakt