Skrolujte za još

Poreski Kalendar

Budite u toku sa rokovima za podnošenje porekih prijava, plaćanjima porezima i ostalim datumima koji su bitni za poslovanje. HLB tim je za saradnike pripremio pregled najbitnijih poreskih podsetnika.

2021
2021

Januar

петак, јануар 01
 • Neradni dan – Nova godina
субота, јануар 02
 • Neradni dan – Nova godina
уторак, јануар 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.
четвртак, јануар 07
 • Neradni dan – Božić
понедељак, јануар 11
 • Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
петак, јануар 15
 • Rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • Rok za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize za prethodni mesec
 • Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2020. godine
 • Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
петак, јануар 29
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
 • Dostava popisnih listi akciznih proizvoda nadležnoj filijali za period od 01.01 do 31.12.2020. godine

Februar

понедељак, фебруар 01
 • Podnošenje poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za prethodni mesec
петак, фебруар 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
среда, фебруар 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
понедељак, фебруар 15
 • Neradni dan – Sretenje, dan državnosti
уторак, фебруар 16
 • Neradni dan – Sretenje, dan državnosti
среда, фебруар 17
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u januaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
петак, фебруар 26
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Mart

понедељак, март 01
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2021. godine
петак, март 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
среда, март 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
понедељак, март 15
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za februar mesec ako je u februaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

April

понедељак, април 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
понедељак, април 12
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
четвртак, април 15
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je obveznik u prvom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prvo tromesečje 2021. godine
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za mart mesec ako je u martu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
четвртак, април 29
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
петак, април 30
 • Neradni dan – Veliki petak

Maj

субота, мај 01
 • Neradni dan – Velika subota / Praznik rada
недеља, мај 02
 • Neradni dan – Vaskrs / Praznik rada
понедељак, мај 03
 • Neradni dan – Vaskršnji ponedeljak / Praznik rada
среда, мај 05
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za mart 2021. godine
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
понедељак, мај 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
понедељак, мај 17
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za april mesec ako je u aprilu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu

Jun

понедељак, јун 07
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
четвртак, јун 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
уторак, јун 15
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
уторак, јун 29
 • Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2020. godinu i plaćenih akontacija
 • Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije
среда, јун 30
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2021. godine

Jul

понедељак, јул 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
понедељак, јул 12
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
четвртак, јул 15
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za drugo tromesečje ako je obveznik u drugom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za jun mesec ako je u junu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za drugo tromesečje 2021. godine
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Avgust

понедељак, август 02
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jul 2021. godine
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
четвртак, август 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
уторак, август 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
понедељак, август 16
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za jul mesec ako je u julu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za treći kvartal 2021. godine
 • Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za treći kvartal 2021. godine
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Septembar

понедељак, септембар 06
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
петак, септембар 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
среда, септембар 15
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za avgust mesec ako je u avgustu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
четвртак, септембар 30
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za avgust 2021. godine

Oktobar

уторак, октобар 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
понедељак, октобар 11
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
петак, октобар 15
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u trećem tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za treće tromesečje 2021. godine
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

November

понедељак, новембар 01
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
уторак, новембар 02
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar 2021. godine
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2022. godinu
петак, новембар 05
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
среда, новембар 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
четвртак, новембар 11
 • Neradni dan – Dan primirja u Prvom svetskom ratu
понедељак, новембар 15
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za oktobar mesec ako je u oktobru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
уторак, новембар 30
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za oktobar 2021. godine

Decembar

понедељак, децембар 06
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava
петак, децембар 10
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
среда, децембар 15
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u novembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
deadlines
See
Kontakt