Skrolujte za još

Poresko savetovanje

hero
HBL > Poresko savetovanje

Problemi u vezi sa poreskom regulativom mogu se javiti u svakom delu Vašeg poslovanja.

Pažljivo planirana poreska politika preduzeća stvara velike poreske uštede, zato je poresko planiranje svake poslovne transakcije i te kako važno. Naše usluge poreskog savetovanja eliminišu ili smanjuju svaki potencijalni poreski rizik i omogućuju postizanje maksimalne poreske efikasnosti kako na kratke tako i na duge rokove.

Naš tim vrši poresko savetovanje, poresku kontrolu kao i kontrolu PDV-a. Primenjujemo stručnost iz poreza, prava i finansija, i pružamo vam sveobuhvatne poreske usluge za pravna i fizička lica. Svoju uslugu posvećujemo posebnim pristupnom svakom poslovnom partneru. Zato će Vaš sagovornik biti stručnjak koji će detaljno poznavati Vaše preduzeće i posebnosti Vašeg poslovanja.

Deo smo i mreže HLB International, koja je prisutna u zemaljama širom sveta, što nam omogućava brz pristup lokalnim poreskim propisima svih država. Neke od osnovnih usluga iz oblasti poreskog savetovanja su:

 

# PORESKO SAVETOVANJE – LOKALNO OPOREZIVANJE >>

 

Pomažemo Vam da rešite sva pitanja oko žalbi, poreskih kontrola, poreza po odbitku, poreskih olakšica, posebnih poreza i drugih pitanja vezanih za poreze. Našim uslugama iz oblasti lokalnog oporezivanja su obuhvaćeni i kontrola poreza na dodatnu vrednost, kontrola poreza na dobit, Kontrola poreza na dohodak, izradu poreskih žalbi i prigovora, te poresko planiranje.

 

# IZRADA PORESKIH ŽALBI I PRIGOVORA >>

 

Nakon izvršenog postupka kontrole, poreska uprava evidentira pronađene poreske nepravilnosti i sačinjava zapisnik izvršene kontrole u kom se navode i eventualne posledice (zatezne kamate, potencijalne kazne, dodatne poreske obaveze). Poreski obveznik zakonski ima pravo žalbe i prigovora na izdati zapisnik o izvršenoj kontroli, kao i da ospori navode kontrole potkrepljujući svoj izveštaj odgovarajućim dokazima.

 

# PORESKO SAVETOVANJE – SAVETODAVNA PODRŠKA >>

 

Naš tim je spreman da prati i kontinuirano prilagođava Vaše poslovanje svim poreskim propisima i u tu svrhu Vam možemo ponuditi sledeće usluge:

  • Kontrola podataka u mesečnim i kvartalnim PDV prijavama;
  • Podrška o pravnim lekovima nakon kontrola poreskih vlasti i poresko-pravnih postupaka;
  • Savetovanje iz oblasti svih pitanja koja se tiču poreza;
  • Savetovanje u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija;
  • Komunikacija sa organima Poreske uprave
  • Priprema prigovora na zapisnike i žalbe na rešenja poreskih organa

 

# MEĐUNARODNO PORESKO SAVETOVANJE >>

 

Primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja omogućujemo Vam da optimizujete svoje poreske transakcije na međunarodnom nivou. U cilju maksimalnog korišćenja poreskih olakšica, odnosno minimiziranje poreskih opterećenja zavisnih privrednih subjekata, ponudićemo Vam predloge za efikasno poslovanje van teritorije Republike Srbije.

See
Kontakt