Skrolujte za još

HR & Poslovno savetovanje

hero
HBL > HR & Poslovno savetovanje

HLB T&M Consulting Vam nudi širok spektar pravnih usluga neophodnih za poslovanje Vašeg privrednog društva. Naš pravni tim u sklopu usluga Vam nudi podršku počevši već od registracije kompanije u Srbiji gde ćemo uzimajući u obzir trenutne poreske aspekte, savetovati Vas da li da registrujete predstavništvo, filijalu, ili ogranak u Srbiji. Pomoći ćemo Vam prilikom promene pravne forme, statusne promene, registracije promena u poslovnom entitetu, likvidacije, izrade ugovora, svakodnevnih pravnih poslova i sl.

Jedna od osnovnih pravnih usluga koje vam nudimo jeste osnivanje preduzeća. Naravno, da bi se uopšte krenulo sa procesom poslovanja potrebno je več pri osnivanju preduzeća ispoštovati sve zakonske procedure. Kompanija HLB T&M Consulting vam obezbeđuje podršku prilikom osnivanja preduzeča i umesto vam ćemo izvršiti sve neophodne procedure kod nadležnih institucija. Više o našim usluga u ovoj oblasti na linku osnivanje preduzeća.

Pružamo i pravne savete u vezi sa pitanjima koja se odnose na radno pravo – od sastavljanja ugovora o radu, izrade pravilnika, izrade pojedinačnih pravnih akata, pa sve do prestanka radnog odnosa.

Naše usluge obuhvataju i savetovanje u vezi sa investiranjem u Srbiji, kao i usaglašavanje sa lokalnim zakonima i međunarodnim sporazumima.

See
Kontakt