Skrolujte za još

Obračun zarada

HBL > Obračun zarada

Usluge eksternog obračuna zarada

 

Agencija za knjigovodsvene usluge HLB T&M Consulting ima zaposlene stručnjake i profesionale knjigovođe sa dugim radnim iskustvom, koji su angažovani na poslovima za obračun zarada i u svakom trenutku spremno odgovaraju na zahteve klijenata. Sa poslovnim partnerima i klijentima sarađujemo stručno i posvećeno,a nastojimo da izađemo u susret svim zahtevima i odgovorimo tačnim i proverenim rešenjem, bez obzira na obim i specifičnost zahteva.

Savremeni uslovi poslovanja stvaraju stalne promene i zahtevaju usklađenost sa zakonskom regulativom u oblasti Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana i u oblasti Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Veliki i brz tehnološki napredak, kai i velika potreba da softverska rešenja za obračun zarada budu najmodernija i da se stalno nagograđuju, stvaraju potrebu da se usluge za obračun zarada poveravaju stručnim licima i iskusnom poslovnom partneru.
Naša agencija za knjigovodstvo je specijalitovana za sve vrste poslova koji su vezani za obračun zarada, naknada zarada i druga primanja, kao i za sve prateće administrativne poslove uključujuči i kadrovsku evidenciju. Osnovne usluge koje pružamo klijentima u ovoj oblasti su:

 

 • Obračun plata
 • Personalna administracija
 • Vođenje kadrovske evidencije
 • Usluge zaposljavanje nerezidenata

 

1. Obračun zarada

 

Naš proces za obračun plata uključuje:

 

 • Obračun zarada za zaposlene
 • Obračun ukupnih poreza i doprinosa (na teret poslodavca i na teret zaposlenog),
 • Obračun naknada zarada (bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo i ostalo),
 • Ostali obračuni (obračun i biznis plan za subvenciju prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, priprema obrazaca),
 • Obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama,
 • Obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade,
 • Formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje,
 • Kreiranje elektronskih poreskih prijava i obrazaca (OD, OPJ, OPJ1 – OPJ8).
 • Podnošenje potpisanih obrazaca poreskih prijava u Poresku upravu i Republički zavod za socijalnu zaštitu,
 • Evidentiranje nastalih promena u glavnoj knjizi, u analitičkim evidencijama i drugim poslovnim knjigama za knjigovodstvo,
 • Evidencije o svim obračunima i isplatama (obrazac M-4 i obrazac PPP, njihovo popunjavanje i predaja nadležnim ustanovama),
 • Priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama,
 • Obračun za porez na dohodak građana,
 • Automatizovan postupak koji se odnosi na importovanje i eksportovanje dokumenata, koji podržava sve formate dokumentacije,
 • Podnošenje elektronskih izveštaja.

 

2. Personalna administracija

 

U sklopu poslovanja pružamo i ostale administrativne usluge vezane za obračun plata. Personalna administracija podrazumeva brojne administrativne usluge i poslove iz domena radnih odnosa, koje smanjuju kadrovske obaveze i troškova u vezi sa tim, a pritom omogućavaju da efikasno i nesmetano obavljate sve ostale aktivnosti u vašoj firmi.

 

U usluge personalne administracije uključeno je:

 • Prijava radnika nakon zasnivanja radnog odnosa, izdavanje rešenja o prestanku radnog odnosa, kao i odjava zaposlenih,
 • Ažuriranje zdravstvenih kartica i podataka o osiguranicima,
 • Evidentiranje, čuvanje i arhiviranje ugovora i svih evidencija o zaradama zaposlenih,
 • Sastavljanje ugovora o radu (pravilnika o radu), kao i aneksa ugovora o radu,
 • Obračun troškova po putnom nalogu zaposlenog za neoporeziv iznos, kao i za iznos preko neoporezivog,
 • Izdavanje potvrda (o zaposlenju, visini primanja, o ukupnom trajanju radnog staža i drugih potvrda),
 • Priprema odluka (o radnom vremenu, o službenom putovanju, odluka o promeni sedišta firme, o pravu na godišnji odmor, o plaćenom ili neplaćenom odsustvu sa posla, zatim odluka o donaciji, odluka o isplati otpremnine, odluka o bolovanju, o porodiljskom odsustvu i mnoge druge),
 • Ostale povezane administrativne usluge.

 

3. Vođenje kadrovske evidencije

 

Administrativno vođenje kadrovske evidencije je posao koji oduzima dosta vremena pa sve više klijenata uviđa značaj i prepušta ga stručnim licima. Kadrovska evidencija podrazumena usluge izrade ugovora za zaposlene i sve ostale kadrovske evidencije, koju izrađuju stručna lica iz pravne službe i prilagođavaju prema unapred definisanim zahtevima klijenata.

Pored redovne izrade dokumentacije vodimo i evidencije o:

 

 • Zaključenim ugovorima o radu zaposlenih,
 • Ugovor o radu trudnica,
 • Obračun dana za godišnji odmor, evidencije o iskorišćenim i neiskorišćenim danima godišnjeg odmora,
 • Odlukama o otkazu ugovora o radu,
 • Sporazumnom prekidu radnog odnosa,
 • Otkazima ugovora o radu u skladu sa navedenim otkaznim rokom,
 • Isteku ugovora o radu na određeno vreme,
 • evidencije o mesečnoj kvoti u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.

 

4. Usluge zapošljavanja nerezidenata

 

Kompanija HLB T&M Consulting vam može pomoći u svim koracima koji su vezani za zapošljavanje nerezidenata. Kada se radi o zapošljavanju stranog državljanjina poslodavac ima mogućnost da zaposli strano lice, a to je regulisano Zakonom o zapošljavanju stranaca.

 

Kako biste sastavili i pojednostavili sve zakonodavne obaveze, uključujući i poreske obaveze prema državi, možemo vam ponuditi usluge za:

 • Obračun zarada i svih doprinosa za zaposlene kod poslodavaca, koji nisu prijavljeni kod nadležnih institucija u Srbiji,
 • Pomoć u izradi neophodnih ugovora o obaveznom socijalnom osiguranju, kao i pomoć pri registraciji u institucijama (kod nadležnih organa za firme čije sedište nije u Srbiji, već izvan),
 • Priprema i obračun zarada za strane državljane (obračun i oslobođenja / izuzeća za doprinose koji se odnose na obavezno socijalno osiguranje u Srbiji),
 • Priprema i regulisanje radnih i boravišnih dozvola za strane državljane, kao i njihove porodice.

 

Prednosti naše kompanije za obračun zarada

 

Prednosti naše agencije i eksternog obračuna zarade

Praksa i iskustvo predstavljaju najveću prednost naše agencije za knjigovodstvo HLB T&M Consulting, Pored tačnog i brzog obračuna zarade eksterni obračun zarada ima važne prednosti:

 

 • Obračun zarada obavlja proveren tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom,
 • Efikasan proces obračuna plate i svih troškova u skladu sa važećom Zakonskom regulativom
 • Umanjuju se troškovi za razvoj i održavanje softvera za obradu podataka,
 • Automatizovan proces obračuna plata, koji se efikasno obavlja u kombinaciji sa znanjem i iskustvom eksperata,
 • Ušteda vremena u odnosu na samostalno obračunavanje zarada i usaglašavanje sa Zakonskim izmenama,
 • Nema troškova za licence i aplikacije povezane sa obračunom zarada,
 • Ušteda vremena jer ne postoji potreba za dodatnim učenjem programa za obračun zarada, kao ni potreba za upoznavanjem sa promenama ili najnovijim ažuriranjima programa,
 • Osigurana tajnost i čuvanje podataka,
 • Veći fokus na obavljanje poslova unutar vaše kompanije.
See
Kontakt