Skrolujte za još

Izveštavanje prema grupi

HBL > Izveštavanje prema grupi

IZVEŠTAVANJE PREMA GRUPI

 

Danas je ogroman broj kompanija čiji su osnivači ili deoničari strana lica ili kompanije. Iz tog razloga naš stručni tim je ovom sektoru posvetio posebnu pažnju, tako da u izradi izveštaja pored redovnih računovodstvenih pitanja i usluga nudimo i kvalitetne revizorske usluge, finansijske i poreske savete. Sve izveštaje nudimo na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.

Naši izveštaji uključuju:

  • Kretanje prihoda i rashoda
  • Promene novčanog toka
  • Promene kapitala
  • Transakcija sa povezanim licima, u skladu sa zadatim rokovima i izveštajnim paketom klijenta
  • Ostali izveštaji na zahtev Klijenta
See
Kontakt