Skrolujte za još

Računovodstvene usluge

hero
HBL > Računovodstvene usluge

Odabirom saradnika i agencije koja će vam pružati stručne i efikasne računovodstvene usluge na dobrom ste putu da ciljeve i osvarite. Računovodstvene usluge obuhvataju veliki broj aktivnosti, a iskusna i stručna agencija za računovodstvo može vam pomoći da unapredite poslovanje, smanjite troškove i povećate efikasnost poslovanja.

Ukoliko vam je potreban profesionalni poslovni saradnik i odgovorno računovodstvo, agencija za računovodstvene usluge HLB T&M Consulting nudi rešenja prilagođena vašim potrebama.

 

Pregled računovodstvenih usluga

 

Računovodstvene usluge sastoje se od mnogobojnih aktivnosti i povezanih radnji, koje se tiču prikupljanja i načina knjiženja dokumentacije, pa sve do izveštavanja najvišeg rukovodstva i usaglašavanja sa međunarodnim standardima.

HLB T&M Consulting obavlja sledeće računovodstvene usluge:

 • implementacija računovodstvenog sistema i statutarnih internih akata,
 • knjigovodstvene usluge,
 • usluge obračuna zarada,
 • izrada završnog računa,
 • izveštavanje rukovodstva,
 • poreske usluge,
 • podrška u radu sa revizorima.

 

1. Implementacija računovodstvenog sistema i statutarnih internih akata

 

Česte promene zakonskih propisa dovode do promena u računovodstvenom okruženju. Promene su posledica usklađivanja lokalnih propisa sa propisima EU, zbog čega je neophodno i usklađivanje sa MSFI.

 

Ako su vam potrebni interni akti u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu, usluge računovodstvene agencije HLB T&M Consulting obuhvataju implementaciju računovodstvenog sistema i statutarnih internih akata:

 • priprema računovodstvenih politika u skladu sa zakonom i IFRS-om,
 • izrada Pravilnika o računovodstvu u skladu sa aktuelnim Zakonom o računovodstvu, kao i izrada ostalih internih dokumenata,
 • podrška klijentima u odabiru i implementaciji pomoću jedinstvenog sofstverskog ERP rešenja i drugih računovodstvenih poslovnih programa,
 • testiranje usklađenosti ERP-a sa zakonskim standardima i važećim zakonskim propisima poslovanja
 • izrada Pravilnika o popisu i sve prateće validne dokumentacije u vezi sa popisom, a u skladu sa važećim zakonima
 • implementacija kontnog okvira za privredna društva i podešavanje cost centara.

 

Potrebne su Vam računovodstene usluge?

Saznajte zašto smo najbrže rastuća agencija za računovodstvene usluge u Srbiji. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

 

2. Knjigovodstvene usluge

 

Knjigovodstvena agencija HLB T&M Consulting svojim poslovnim saradnicima pruža računovodstvene, knjigovodstvene, savetodavne i finansijske usluge u cilju dugoročne efikasnosti i poboljšanja poslovanja. Osnovne knjigovostvene usluge koje nudimo su:

 • priprema knjigovodstvenih evidencija – evidencija finansijskih transakcija i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji,
 • prikupljanje i knjiženje poslovne dokumentacije i kontrola ispravnosti dokumentacije,
 • knjiženje transakcija u skladu sa računovodstvenim principima i propisima Zakona o deviznom poslovanju, Međunarodnih računovodstvenih i finansijskoh standarda i u skladu sa MRS/MSFI,
 • obrada knjigovodstvene dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja potrebnih za izveštajni paket,
 • usaglašavanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa (izvodi iz banaka, primljene i izdate fakture i svi ostali relevantni izveštaji),
 • vođenje registra osnovnih sredstava, evidencija robnog i finansijskog knjigovodstva i mesečno usaglašavanje glavne knjige sa registrom

 

3. Usluge obračuna zarada

 

Obračun zarada odnosi se na sve poslove povezane sa obračunom plata, naknadama i drugim novčanim primanjima radnika. Uključuje takođe personalne, adminisrativne i kadrovske poslove.

Ako vam je potreban obračun zarada sa optimalnim porezima i doprinosima računovodstvena agencija HLB T&M Consulting klijentima pruža optimalna rešenja u skladu sa važećim zakonskim propisima. Aktivnosti koje uključuju ove usluge su:

 • mesečni obračun plata za svakog zaposlenog,
 • obračun svih naknada zarada (uključujući i obračun za bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor, državne praznike),
 • obračun poreza i doprinosa, kao i podnošenje poreskih prijava,
 • ažuriranje i provera ispravnosti podataka,
 • obračun poreza na dohodak građana,
 • evidentiranje promena u poslovnim knjigama i kadrovskim evidencijama,
 • druge povezane usluge sa obračnom zarada i naknadama,
 • sastavljanje ugovora o radu,
 • prijava radnika prilikom zasnivanja radnog odnosa, kao i odjava po prestanku radnog angažovanja,
 • usluge zapošljavanja nerezidenata (usluge povezane sa zapošljavanjem stranih državljanina, priprema radnih i boravišnih dozvola, kao i usluge obračuna zarada za nerezidente),
 • ostali nepomenuti obračunski, administrativni i kadrovski poslovi.

 

4. Izrada završnog računa

 

Sva pravna lica i preduzetnici u sistemu dvojnog knjigovodstva imaju obavezu da na kraju poslovne godine predaju redovni finansijski izveštaj (završni račun) o poslovanju firme za prethodnu godinu.

Računovodstvena agencija HLB T&M Consulting u okviru računovodstvenih usluga pruža izradu i podršku u vezi pripreme godišnjeg finansijskog izveštaja. U zavisnosti od ostvarenog poslovnog rezultata možemo vam dodatno pomoći i oko obračuna poreza na dobit, popunjavanja i predaje dodatne propisane poreske dokumentacije.

 

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, set finansijskih izveštaja za preduzenike i mikropravna lica sastoji se od sledećih finansijskih izveštaja:

 • bilans stanja,
 • bilans uspeha,
 • statistički izveštaj,
 • obračun poreza na propisanim obrascima (poreski bilans, priprema i podnošenje poreskih prijava APD i PDP, popunavanje poreskih obrazaca PO, OA, SU).

 

Pun set finansijskih izveštaja za ostala pravna lica, pored bilansa stanja, bilansa uspeha i statističkog aneksa, uključuje i:

 • izveštaj o ostalom rezultatu,
 • izveštaj o promenama na kapitalu,
 • izveštaj o tokovima gotovine,
 • napomene uz finansijske izveštaje,
 • godišnji izveštaj o poslovanju

 

 

5. Izveštavanje menadžmenta kompanije – priprema mesečnih/kvartalnih izveštaja

 

Naša agencija za računovodstvene usluge pruža podršku pri formiranju izveštajnih paketa o izveštavanju rukovodstva kompanije. Izveštaji se sastoje od pripreme mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja u skladu za zahtevima menadžmenta.

Računovodstvene usluge izveštavanja mogu biti od krucijalne važnosti kada je u pitanju donošenje odluka. Izveštavanje obezbeđuje sve potrebne informacije iz knjigovodstva, zbog čega su te informacije od velikog značaja prilikom planiranja i izrade budžeta.

Ukoliko su vam potrebni tačni i na vreme pripremljeni izveštaji, izveštavanje rukovodstva sastoji se od:

 • izrada grupnih izveštajnih paketa,
 • priprema finansijskih izveštaja usklađenih sa MSFI,
 • izrada godišnjih i periodičnih izveštaja na zahtev menadžmenta, rukovodstva ili radi statutarnih potreba,
 • pomoć prilikom planiranja i izrade budžeta,
 • analiza trenutnog procesa poslovanja.

 

6. Poreske usluge

 

Na vaš zahtev pružamo usluge poreskog savetovanja i izrađujemo prilagođena i optimalna rešenja. Sve klijente savetujemo da redovno izmiruju poreske obaveze, a u zavisnosti od kompleksnosti procedura i poreskih obaveza pomažemo pri smanjenju poreskih nameta.

Poreske usluge koje pružamo su:

 • poslovni konsalting i poresko savetovanje u vezi poreskih obaveza,
 • zastupanje i davanje odgovora na zahteve, prigovore i Rešenja Poreske uprave,
 • obavljamo usluge poreskog (PDV) punomoćnika,
 • pružamo pomoć pri podnošenju i popunjavanju poreskih prijava, kao i podršku za utvrđivanje poreskih obaveza,
 • usaglašavanje sa lokalnom poreskom regulativom (obračun i podnošenje PDV prijava, poreski bilans, porez na dobit i porez po odbitku),
 • praćenje rokova za plaćanje dospelih poreskih obaveza.

 

7. Podrška u radu sa revizorima

 

Ukoliko vam je potreban pregled finansijskih izveštaja, preporuka je da angažujete stručnjake za saradnju sa revizorima. Iskusan i stručan tim računovodstvene agencije HLB T&M Consulting može biti vaš pouzdani partner.

U mogućnosti smo da vam pružimo podršku u odnosu sa revizorima na sledeći način:

 • pomoć pri lakšem razumevanju računovodstvenih prihoda Vašeg biznisa,
 • analiza i podrška za pozitivno mišljenje revizora o finansijskim izveštajima,
 • povezivanje sa eksternim revizorom,
 • omogućavanje dobijanja blagovremenih i tačnih izveštaja u najkraćem mogućem roku,
 • pružamo podršku u razumevanju preporuka revizora, kao i njihovoj primeni, odnosno implementaciji u računovodstveni sistem.

 

Potrebne su vam eksterne računovodstvene usluge?

 

HLB T&M Consulting je jedna od vodećih kompanija u Srbiji za pružanje računovodstvenih usluga. Posedujemo višegodišnje iskustvo u radu sa domaćim i inostranim kompanijama iz različitih oblasti, kao i iskustvo u radu sa međunarodno priznatim ekspertima.

Ukoliko su Vam potrebna sveobuhvatna računovodstvena rešenja ili samo deo računovodstvenih usluga koje nudimo, zakažite konsultacije kod naših poslovnih savetnika i budite slobodni da pitate i saznate sve što vas zanima.

See
Kontakt