Skrolujte za još

BlogIzbor Kategorija

hero-img Likvidacija firme – Vodič kroz postupak zatvaranja firme

Likvidacija DOO predstavlja postupak okončanja privrednog društva i jedan od načina da privredno društvo prestane da postoji. U toku postupka likvidacije evidentira se imovina preduzeća...Pročitaj više

11.10.2020
with-img
Kako izabrati pravnu formu prilikom osnivanja firme

Odabir pravne forme je najvažnija poslovna odluka koja se mora doneti prilikom osnivanja firme. To može biti registracija preduzetnika ili osnivanje privrednog društva. Pravna forma... Pročitaj više

10.10.2019
with-img
Vodič za osnivanje ogranka stranog pravnog lica

Ogranak stranog pravnog lica predstavlja njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga strana kompanija obavlja delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom. Strane firme osnivaju... Pročitaj više

17.08.2019
with-img
Šta je osnovni kapital društva sa ograničenim odgovornošću?

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću dugačije se naziva registrovani kapital i on predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova u to društvo. Prilikom osnivanja firme bitno je... Pročitaj više

29.07.2019
no-img
Kako izvršiti dodatnu uplatu osnivača koja ne povećavaja osnovni kapital

Dodatne uplate predstavljaju jedan od načina da članovi ili osnivači društava finansiraju privredno društvo, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću. Pored ovog načina finansiranja preduzeća postoje... Pročitaj više

02.06.2019
with-img
Promena osnovnog kapitala – povećanje i smanjenje kapitala društva

Promena osnovnog kapitala moguća je kod društava sa ograničenom odgovornošću. Promene se odnose na povećanje i na smanjenje osnovnog kapitala, koji ne sme biti ispod... Pročitaj više

05.05.2019
with-img
Kako zaštititi brend – vodič za registraciju žiga

Svaka firma ima pravo da registruje žig (znak) kojim će zaštititi svoje proizvode ili usluge od konkurencije. Najvažniji korak nakon osnivanja firme jeste registracija žiga,... Pročitaj više

17.04.2019
with-img
Pretežna delatnost pravnih lica – izbor šifre delatnosti

Osnivanje firme podrazumeva obavezu da se prilikom podnošenja prijave registruje i pretežna delatnost firme, odnosno delatnost kojom će se firma pretežno baviti. Odabir pretežne delatnosti... Pročitaj više

24.02.2019
no-img
Šta sve treba da sadrži osnivački akt

Osnivački akt preduzeća je prvi i najvažniji dokument koji morate da imate ako želite da otvorite firmu u Srbiji, a da oblik bude DOO. Pre... Pročitaj više

19.01.2019
with-img
Šta je to naziv firme i od cega se sastoji?

Kada se bira poslovno ime pravnog lica obavezno je da se poštuju određena zakonska pravila. U našoj zemlji postoje pravila koja definišu da li će... Pročitaj više

06.01.2019
Kontakt