Skrolujte za još

BlogIzbor Kategorija

hero-img Obaveze i Olakšice za Zapošljavanje Osoba sa Invaliditetom

Poslodavci iz privatnog sektora koji prime u radni odnos osobu sa invaliditetom imaju pravo da koriste olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ako ispune uslove...Pročitaj više

21.12.2022
with-img
Nove olakšice za zapošljavanje stranaca

Vlada Srbije donela je novu Uredbu za podsticaje poslodavcima koje se odnose na nove subvencije za zapošljavanje stranaca u Srbiji. Poslodavac koji želi da zaposli... Pročitaj više

22.07.2022
with-img
Poreske olakšice za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj

Firme u cilju proširenja kolektiva i povećanja broja zaposlenih sada mogu koristiti nove podsticaje. To su poreske olakšice za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj.... Pročitaj više

02.07.2022
with-img
Olakšice za zapošljavanje novozaposlenih radnika

Poslodavci koji zasnuju radni odnos za novim radnikom mogu koristiti poreske olakšice za novozaposlene radnike. Ove olakšice po osnovu zarade novozaposlenog lica odnose se na... Pročitaj više

02.07.2022
with-img
Olakšice za zapošljavanje – ultimativni vodič 2023.

Poslodavci tokom 2022. godine imaju mogućnost da koriste olakšice za zapošljavanje, odnosno olakšice prilikom isplate zarade zaposlenim licima. Sledi ultimativni vodič za olakšice za zapošljavanje... Pročitaj više

13.06.2022
with-img
Subvencije za povratnike iz inostranstva i strance

Poreske olakšice za zapošljavanje povratnika iz dijaspore i stranaca (novonastanjene obveznike) počele su sa primenom marta 2020. godine. Predviđeni podsticaji mogu se koristiti za zapošljavanje... Pročitaj više

23.05.2022
with-img
Vodič kroz Poreske Olakšice za Inovativne Kompanije

Republika Srbija je poslednjih godina brojnim poreskim olakšicama kroz promenu poreskih zakona uticala na otvaranje i razvoj firmi koje se bave inovacijama. Pojedine promene, kao... Pročitaj više

12.09.2021
with-img
Moja prva plata – program za podsticanje zapošljavanja

U cilju osposobljavanja mladih kadrova sa stečenim srednjim i visokim obrazovanjem, Vlada Republike Srbije je 14. avgusta 2020. usvojla Uredbu o Programu podsticanja zapošljavanja mladih... Pročitaj više

11.09.2020
with-img
Olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica

Početkom 2020. godine za poslodavce počinje primena usvojenih olakšica koje se odnose na zapošljavanje kalifikovanih novozaposlenih radnika. Najnovije poreske olakšice za zapošljavanje takozvanih kvalifikovanih lica... Pročitaj više

15.02.2020
with-img
Reforma za angažovanje paušalaca i izmene zakona

Vlada Republike Srbije je najavila nove izmene Zakona o porezu na dohodak građana kao i izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Izmene se... Pročitaj više

08.10.2019
Kontakt