Skrolujte za još

Kako osnovati DOO u Srbiji [VODIČ]

мар 13, 2023

hero
HBL > Vesti > Clanak > Kako osnovati DOO u Srbiji [VODIČ]

Osnivanje DOO u Srbiji je dosta pojednostavljeno, pritom sam proces registracije traje kratko.

U nastavku sledi detaljnije o tome kako osnovati DOO u Srbiji i šta sve treba znati kada je u pitanju otvaranje i poslovanje jedne DOO firme.

 

1. Šta je DOO?

 

DOO ili društvo sa ograničenom odgovornošću je najzastupljeniji oblik registrovanog pravnog lica u Srbiji. Kao oblik privrednog društva koje je u Srbiji veoma brzo i jednostavno moguće registrovati, DOO kao firma predstavlja najekonomičniju i najfleksibilniju formu privrednog društva.

 

2. Prednosti i mane DOO u Srbiji – prednosti i nedostaci

 

Prednosti osnivanja DOO u Srbiji:

 • vremenska efikasnost – vreme potrebno za registraciju DOO je kratko – 5 radnih dana;
 • manje formalnosti – jednostavnija organizacija i procedure u odnosu na druge oblike privrednih subjekata koje se mogu registrovati u Srbiji;
 • DOO može imati jednog ili više osnivača;
 • osnovni kapital – minimalni iznos osnovnog kapitala u DOO u Srbiji iznosi 100 dinara;
 • direktor – DOO u Srbiji može imati najmanje jednog direktora kao zakonskog zastupnika društva (nema uslova po pitanju nacionalnosti);
 • mali porezi – Srbija predstavlja atraktivno poslovno okruženje jer je stopa poreza na dobit među najnižim u Evropi (porez na dobit DOO je 15%);
 • zakonodavstvo – redovno se usvajaju nove mere i propisi u cilju pojednostavljenja složenih procesa, unapređenja poslovanja i objedinjavanja Registara za sve privredne subjekte.

Nedostaci (mane):

 • DOO kompanije ne mogu biti paušalno oporezivane (pisali smo koje su razlike između DOO i preduzetnika paušalca);
 • DOO ne može voditi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, već ima obavezu da poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • DOO ne može imati status mirovanja (ne može privremeno da prekine obavljanje delatnosti);
 • DOO se gasi brisanjem u postupku likvidacije i stečaja, čiji proces traje dugo;
 • novčane kazne za prekršaje DOO su visoke, novčane kazne slede i za odgovorno lice.

 

3. Kako registrovati DOO u Srbiji

 

Prilikom registracije firme, prvi korak za otvaranje DOO u Srbiji jeste izbor odgovarajućeg poslovnog naziva firme. Provera slobodnih naziva može se izvršiti na sajtu APR-a. Naredni korak je imenovanje direktora DOO.

Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću pokreću osnivači. Osnivači DOO mogu biti pravna i fizička lica, domaća kao i strana lica. DOO u Srbji može imati jednog ili više osnivača. Pre osnivanja DOO potrebno je odrediti osnivače, jer oni odlučuju o načinu osnivanja kompanije.

Pored osnivačkog akta i statuta, dokument koji DOO mora imati je OP obrazac. OP obrazac predstavlja obrazac overenih potpisa lica za zastupanje firme.

 

4. Način osnivanja DOO u Srbiji

 

Postupak osnivanja privrednog društva u Srbiji sprovodi se preko Agencije za privredne registre. Nakon registracije DOO dobija:

 • matični broj (registarski broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku),
 • PIB (poreski identifikacioni broj koji izdaje Poreska uprava),
 • broj zdravstvenog osiguranja (koji izdaje RZZO).

Postoje dva načina slanja obrasca registracione prijave osnivanja DOO u Srbiji:

 • jednošalterski sistem,
 • elektronskim putem.

 

5. Koliko košta otvaranje DOO u Srbiji?

 

Administrativni troškovi otvaranja DOO u Srbiji iznose oko 100 evra. U troškove su uključeni različiti administrativni troškovi (takse), kao i troškovi overe dokumentacije:

 • administrativni troškovi za otvaranje DOO u Srbiji – oko 50 evra – to je taksa koja se plaća Agenciji za privredne registre za osnivanje/registraciju DOO;
 • trošak notarske overe dokumentacije za osnivanje DOO u Srbiji iznosi oko 50 evra.

Naknade za osnivanje se plaćaju Registru privrednih subjekata (Agenciji za privredne registre). Sve naknade se izmiruju pre osnivanja DOO.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, najmanji početni osnivački kapital za DOO iznosi 100 dinara (1 evro).

 

6. Koje dokumente priložiti prilikom otvaranja DOO u Srbiji

 

Prilikom otvaranja DOO u Srbiji prilaže se sledeća dokumentacija:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica;
 • osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva;
 • dokaz o identitetu članova društva;
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom;
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni nenovčanog uloga;
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje DOO i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.

Propisana dokumentacija se podnosi u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.

Da bi se DOO moglo registrovati elektronskim putem, podnosilac prijave mora da ima:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica,
 • Visa, MasterCard ili Dina platne kartice za plaćanje naknada.

 

7. Kako odabrati naziv preduzeća koji se ne koristi

 

Odabir poslovnog naziva DOO je deo identiteta celokupnog poslovanja firme. Pre registracije osnivanja, moguće je izvršiti proveru dostupnosti naziva firme.

Provera poslovnog imena podrazumeva pretragu da li je željeni naziv slobodan (dostupan, da se ne koristi, da nije rezervisan), a takođe i da li je u skladu sa zakonom o registraciji (APR odobrava ili odbija naziv kompanije). Naziv mora biti jedinstven, ne sme biti uvredljiv, ne sme sadržati reči koje su uvredljive ili zakonom ograničene.

Ukoliko je naziv slobodan i ne koristi se, moguće je izvršiti rezervaciju poslovnog imena na sajtu Agencije za privredne registre. Rezervacija poslovnog naziva vrši se podnošenjem posebne prijave, a važi 60 dana od dana podnošenja. Po isteku roka na koji je naziv rezervisan, on se može obnoviti ili preneti na drugo fizičko ili pravno lice.

 

8. Šifra delatnosti za DOO i izbor dominantne (pretežne) šifre delatnosti

 

Prilikom registracije bilo koje pravne forme privrednog društva u Srbiji, potrebno je odabrati odgovarajuću pretežnu šifru delatnosti. Pretežna šifra delatnosti je ona koju firma registruje i koja najbolje opisuje delatnost kojom će se baviti. Pored pretežne, firma može obavljati i druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

Pretežna šifra delatnosti određuje se na osnovu Uredbe o klasifikaciji delatnosti, u okviru koje su šifre podeljene na sektore, oblasti, grane i grupe delatnosti. Neophodno je registrovati odgovarajuću, koja je u skladu sa opisom posla.

Klasifikaciju delatnosti treba pažljivo proučiti prilikom odabira šifre, iz razloga što postoje šifre za koje je potrebna saglasnost od nadležnih organa i u zavisnosti od određene oblasti delatnosti.

 

9. Određivanje sedišta DOO

 

U postupku registracije DOO ne proverava se da li je registrovano sedište zaista stvarno sedište DOO. Međutim, prilikom podnošenja zahteva za PIB, Poreska uprava vrši proveru prema mestu stvarnog sedišta.

Prilikom kontrole, može se proveriti uvid u dokumentaciju kojom se dokazuje pravni osnov korišćenja poslovnog prostora kao sedišta (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor, posedovni list, saglasnost o korišćenju poslovnog prostora…). U zavisnosti od lokacije i teritorije opštine na kojoj se nalazi sedište DOO u Srbiji, može varirati i iznos lokalne komunalne takse.

 

10. Virtuelna kancelarija i fizička adresa kancelarije – razlike

 

Strane kompanije koje žele da otvore svoje DOO kompanije u Srbiji i da kompletno poslovanje kontrolišu iz inostranstva, imaju mogućnost da koriste usluge virtuelnih kancelarija. Virtuelne kancelarije u Srbiji pružaju stranim (i domaćim) firmama mogućnost registracije poslovne adrese firme na pravim fizičkim aresama, ali bez prisustva na istim.

Ukoliko potrebe posla DOO kompanije ne zahtevaju svakodnevno fizičko prisusvo na lokaciji, virtuelne kancelarije omogućavaju da se pravna lica registruju na pravoj fizičkoj adresi, samo bez fizičkog korićenja tog poslovnog prostora i bez obaveze plaćanja mesečnih režijskih troškova (struja, režije, zakup poslovnog prostora…). Usluge koje pružaju virtuelne kancelarije vezane su za prijem i prosleđivanje pošte, mogućnost izbora broja telefona, ostale administrativne usluge.

 

11. Kako se registrovati za porez u Srbiji?

 

Nakon registrovanja DOO u Srbiji, naredni korak je poreska registracija kod Poreske uprave. Na taj način vrši se registracija poreskih obveznika. U roku od 15 dana od dana registracije firme treba podneti poresku prijavu za akontaciju poreza na dobit (akontaciono plaćanje poreza na dobit).

Podnošenje poreske prijave se vrši elektronskim putem preko portala Poreske uprave (portal ePorezi). Porez na dobit za DOO ili za društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 15%.

 

12. Kako otvoriti bankovni račun za DOO u Srbiji?

 

Nakon dobijanja rešenja o osnivanju DOO i dobijanja PIB-a, vrši se otvaranje bankovnog računa. Otvaranje poslovnog računa u banci je obavezan korak, jer omogućava kompanijama sve vrste novčanih transakcija. Pre otvaranja bankovnog računa za DOO neophodno je odabrati onu banku koja najviše odgovara potrebama poslovanja. Treba uzeti u obzir kolike su provizije i mesečno održavanje računa, da li ima e-banking, platne kartice, mogućnost kreditiranja i drugo.

Nakon odabira, postupak otvaranja bankovnog računa DOO zavisi od politike poslovanja željene banke i potrebne dokumentacije za otvaranje računa. Kompletna procedura otvaranja bankovnog računa za DOO u Srbiji može potrajati dan ili dva.

 

13. Da li je potrebna registracija za PDV

 

Registracija DOO u Srbiji za PDV obveznike nije obavezna. Limit za ulazak u sistem PDV-a je 8.000.000 dinara, pa promet u poslednjih 365 dana. U Republici Srbiji postoje dve stope poreza na dodatu vrednost kojima se oporezuju promet robe, usluga i uvoz. To su opšta stopa PDV-a od 20% i posebna stopa PDV-a od 10%.

Pravna lica koja počinju sa poslovanjem i procene da će imati godišnji promet manji od 8.000.000 dinara, nemaju obavezu da postanu obveznici poreza na dodatu vrednost. U suprotnom, ukoliko probiju limit i ostvare godišnji promet preko osam miliona dinara registracija za PDV obveznike je obavezna.

 

14. Da li je pečat obavezan ili se može koristiti digitalni potpis?

 

Upotreba pečata za pravna lica u Srbiji više nije zakonska obaveza. Za privredne subjekte koji posluju u Srbiji ukinuta je obaveza da imaju pečat. Pečat više nije potreban prilikom overavanja za prijem pošte, za popunjavanje obrazaca, prilikom podnošenja zahteva.

Umesto svojeručnog potpisa moguće je koristiti elektronski potpis za potpisivanje dokumenata u elektronskom formatu, kao i digitalni pečat. Digitalni potpis ili elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji mogu potvrditi identitet lica koje potpisuje dokument, kao i validnost i sadržinu dokumenta koji se potpisuje. U elektronskom formatu, predstavlja digitalnu zamenu za svojeručni potpis.

 

15. Nakon osnivanja DOO u Srbiji da li je potreban računovođa

 

DOO u Srbiji ima zakonsku obavezu vođenja poslovnih knjiga. Ukoliko je Srbija vaša poslovna destinacija, preporuka je da pomoć oko poslovanja poverite iskusnom timu stručnjaka i računovođa koji će Vam pomoći oko ispravnog vođenja biznisa, u cilju postizanja najboljih rezultata i smanjenja troškova.

 

Sa računovodstvene tačke gledišta, usluge koje knjigovodstvena agencija obavlja su knjiženje poslovne dokumentacije, obračun plata, poresko savetovanje, podrška oko PDV registracije, podnošenje finansijskih izveštaja i pomoć oko usklađenosti sa zakonskim propisima Republike Srbije. Ukoliko planirate da osnujete DOO u Srbiji, agencija za knjigovodstvo HLB T&M Consulting može vam pomoći prilikom registracije firme i ponuditi kvalitetne računovodstvene usluge.

Kontakt