Skrolujte za još

Koja je razlika između bruto i neto minimalne zarade?

јан 03, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Koja je razlika između bruto i neto minimalne zarade?

Kompanije svakog meseca ima obavezu da obačuna i isplati radnicima zarade – bruto plate (neto zarade uvećane za poreze i doprinose).

Ukupan obračun zarada za jednog zaposlenog zavisi od raznih parametara. Kada je minimalna zarada u pitanju zavisi od vrste ugovora, broja radnih sati u tom mesecu, zatim od uvećanja zarade i drugih uslova.

 

Razlika između neto i bruto zarade

 

Bruto zarada i neto zarada u računovodstvu nemaju isto značenje.

 

Neto zarada

 

Jedan zaposleni za svoj rad prima osnovnu zaradu, koja se dobija kao proizvod cene rada i broja radnih sati. Njegova zarada može da se uveća, pa kada se na tu osnovnu zaradu doda uvećanje dobija se neto zarada. Iznos zarade koji se isplaćuje radniku na kraju meseca, kao plata, je neto zarada.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA SVE TREBA DA OBUHVATAJU USLUGE OBRAČUNA ZARADA >>

 

Bruto zarada

 

Bruto zarada je ukupan trošak poslodavca za platu jednog zaposlenog. Odnosno, to je zbir neto zarade i svih obaveza poslodavca prema državi. U obaveze spadaju porez na zarade i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Poslodavac ima obavezu da u celosti plati iznos za poreze i doprinose, koji su u prema stručnoj terminologiji definisani kao doprinosi na teret zaposlenog i doprinosi na teret poslodavca.

U računovodstvu postoji mogućnost da se pre kalkulacije troškova zarada proceni i dobije okviran, odnosno grubi iznos bruto zarade za svakog radnika. Ova procena se dobija kada se planirana neto zarada pomnoži sa koeficijentom od 1,67.

Za tačan iznos svih mesečnih obaveza koje su povezane sa zaradama savetujemo da se angažuje računovodstvena agencija koja može odraditi detaljan obračun neto zarade sa porezima i doprinosima.

 

Bruto minimalna zarada

 

Prilikom obračuna zarade osnovna zarada se uvek uvećava za porez i doprinose na teret zaposlenog i na teret poslodavca. Zapravo, bruto minimalna zarada sastoji se iz minimalne zarade, poreza, doprinosa i svih uvećanja na koje zaposleni ima pravo po osnovu ugovora o radu.

PROČITAJTE JOŠ: IZMENE U OBRAČUNU ZARADA OD 1. JANUARA 2019 GODINE >>

Ovako izgleda postupak za dobijanje bruto minimalne zarade, koji važi za DOO firme i za preduzetnike koji vode poslovne knjige.

 

Bruto iznos osnovne minimalne zarade ili bruto 1

 

Kada se na neto iznos dodaju porezi i doprinosi na teret zaposlenog dobija se bruto iznos osnovne minimalne zarade ili bruto 1 (neto zarada uvećana za porez na zaradu i doprinose na teret zaposlenog).

 

Bruto minimalna zarada ili bruto 2

 

Kada se na bruto iznos osnovne minimalne zarade dodaju uvećanja – minuli rad, topli obrok, regres, rad za vreme praznika, prekovremeni ili nočni rad i slično, dobija se osnovica za obračun bruto minimalne zarade.

Zatim, kada se na ovu osnovicu se dodaju porezi i doprinosi na teret poslodavca dobija se bruto minimalna zarada.

PROČITAJTE JOŠ: OBAVEZAN OBRAČUN NAKNADA ZA DIREKTORE VAN RADNOG ODNOSA >>

Prema Zakonu o socijalnim doprinosima, mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže propisane osnovice za obračun socijalnih doprinosa. Nova najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa za 2019. godinu utvrđena je u iznosu od 23.921 dinara.

Za potrebe obračuna i kalkulacije plata preporučujemo da se konsultuje knjigovodstvena agencija koja može pružiti stručne knjigovodstvene usluge i pomoći oko kalkulacije troškova za zaposlene.

 

Minimalna plata u Srbiji 2022

 

Kada se obračunavaju doprinosi, kao i bruto minimalna zarada treba imati u vidu sledeće odredbe Zakona o socijalnim doprinosima:

  1. ukoliko je najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa veća od bruto minimalne zarade doprinosi se obračunavaju na najnižu propisanu osnovicu;
  2. ukoliko je najniža propisana osnovica za obračun socijanih doprinosa manja od bruto minimalne zarade, doprinosi se obračunavaju na iznos bruto minimalne zarade.

Prvo je potrebno da se utvrdi neto minimalna zarada, kako bi se potom obračunala osnovna bruto minimalna zarada. Od 01. februara 2019. godine važi novi neoporezivi iznos zarade koji se primenjuje za obračun zarade i iznosi 15.300 dinara mesečno. Važeća stopa poreza na zarade iznosi 10%.

Na osnovu formule i neoporezivog iznosa formirana je tabela neto minimalne zarade i osnovne bruto minimalne zarad za 2022. godinu, pojedinačno po mesecima:

 

Mesec u 2022.god Neto minimalna zarada Osnovna bruto minimalna zarada
Januar 33.804,96 45.470,70
Februar 32.195,20 43.174,32
Mart 37.024,48 50.063,45
April 33.804,96 45.470,70
Maj 35.414,72 47.767,08
Jun 35.414,72 47.767,08
Jul 33.804,96 45.470,70
Avgust 37.024,48 50.063,45
Septembar 35.414,72 47.767,08
Oktobar 33.804,96 45.470,70
Novembar 35.414,72 47.767,08
Decembar 35.414,72 47.767,08
Kontakt