Skrolujte za još

Kome poveriti usluge obračuna zarade?

мај 29, 2023

HBL > Radni odnosi > Kome poveriti usluge obračuna zarade?

Obračun zarade spada u jednu od najvažnijih oblasti računovodstva. Kako bi poslodavac ostvario uštedu vremena i optimizaciju troškova poslovanja, a ujedno obračun obavio stručno, pouzdano i u tačnom iznosu, najbolje rešenje je da se posao obračuna zarade poveri stručnom i iskusnom poslovnom saradniku.

Eksterni poslovni saradnik može biti profesionalna agencija za knjigovodstvene usluge ili eksterni knjigovođa. U nastavku sledi više detalja o ovoj temi – zašto je važno da obračun bude tačan, kao i prednosti angažovanja knjigovodstvene agencije za pružanje usluga obračuna zarade.

 

Šta je obračun zarade?

 

Obračun zarada spada u finansijske poslove koje obavlja knjigovođa i predstavlja računsku operaciju koja zahteva praćenje velikog broja propisa, zakona i izmena u vezi sa zaradama zaposlenih. Samo stručna i kvalifikovana lica mogu obavljati posao obračuna zarada, iz razloga što su primanja radnika u direktnoj vezi sa poslovanjem svake firme.

 

Značaj pravilnog obračuna zarade

 

Spomenuli smo da obračun zarada treba da obavlja stručno lice i kvalifikovan knjigovođa, bilo da je u pitanju eksterni saradnik ili knjigovođa zaposlen u firmi. To lice ili tim imaće zaduženje da pravovremeno prati sve zakonske promene, a zatim i njihovu implementaciju. Obaveza se odnosi na veliki broj zakona, kao i podzakonskih akata koje je potrebno ispratiti i primeniti na obračun (Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje). Zatim, od knjigovođe se očekuje da prati zakonske izmene, kao i druge propise na polju zarada (minimalna zarada, bruto i neto zarada, stope poreza i doprinosa, poreska umanjenja, iznos najniže i najviše mesečne osnovice, iznos poreskih olakšica za zapošljavanje novih radnika i ostalo).

Zarade spadaju u trošak poslovanja i kao takve predstavljaju jedan od većih mesečnih izdataka poslodavca. Sa druge strane, porezi i doprinosi predstavljaju prihod države. Iz tog razloga je izuzetno važno da se obračun zarada zaposlenih izvrši na pravilan i na zakonski propisan način, jer su postupci utvrđivanja, obračuna i izmirivanja poreskih obaveza čest predmet poreske kontrole.

 

Vrste obračuna zarade

 

U zavisnosti od vrste prihoda koji se zaposlenom isplaćuje kao zarada ili naknada zavisiće i način, odnosno vrsta obračuna zarade. U tom sučaju, mogu se podeliti na:

O čemu sve treba voditi računa prilikom obračuna zarada

 

Prilikom obračuna zarade potrebno je voditi računa i o brojnim pojedinačnim stavkama. Neke od najvažnijih slede u nastavku:

 • poznavanje i praćenje zakonskih propisa, kao i čestih izmena kako bi obračun bio pravovremen i tačan;
 • poreske prijave moraju biti podnete u zakonski propisanom roku;
 • obustave od zarada zaposlenih;
 • bonusi na zarade, kao i benefiti zaposlenih;
 • bolovanja zaposlenih;
 • isplate koje nisu direktno vezane za rad;
 • pravilan obračun i isplate zarada za zaposlene koji rade od kuće (zbog naknade troškova koju poslodavac plaća zaposlenom za korišćenje sopstvenih sredstava za rad);
 • način vođenja kadrovske evidencije (evidencija radnika i njihovih zarada, evidencija radnog vremena i slobodnih dana);
 • personalna administracija (vrsta ugovora angažovanog radnika – ugovor o radu, ugovor o delu, privremeno-povremeni poslovi; prijava radnika za zasnivanje radnog odnosa; odjava i prekid radnog odnosa; vođenje i čuvanje ugovora; ostalo);
 • primena olakšica ukoliko su zaposlene osobe sa invaliditetom;
 • sastavljanje kadrovske dokumentacije (sastavljanje ugovora, aneksa, pravilnika i opštih akata):
 • obračun troškova putnih naloga za službena putovanja u inostranstvu i u zemlji;
 • naknade za dolazak na posao i odlazak sa posla, kao i druge naknade za rad zaposlenih;
 • obračun zarada tokom godišnjeg odmora;
 • poštovanje kolektivnog ugovora;
 • ažurno slanje izveštaja nadležnim institucijama.

Eksterni saradnik za obračun zarade

 

Angažovanje eksternog saradnika za obračun zarada ili outsourcing obračun zarade i drugih isplata je u brojnim slučajevima za firme najbolja opcija. U nastavku slede najčešći benefiti angažovanja stručne knjigovodstvene agencije koja će kao eksterni saradnik biti angažovana na poslovima obračuna zarade.

Stručnost

 

Kada se odlučuje o saradnji sa knjigovodstvenom agencijom stručnost, kvalitet i efikasnost su parametri koji bi trebalo biti presudni. Agencije za knjigovodstvo koje pružaju računovodstvene i knjigovodstvene usluge sastoje se od tima stručnjaka koji su zaduženi za praćenje zakonskih propisa, a zatim i za implementaciju aktuelnih propisa. O svim postojećim izmenama pravovremeno će kontaktirati i obavestiti svoje klijente.

Redovna isplata zarade

 

Cilj svakog poslodavca je da se obračun zarade, podnošenje poreskih prijava i isplate izvrše na vreme i u zakonskom roku. Sa druge strane, i zaposlenima je cilj da zarade budu isplaćene na vreme. U tom slučaju, angažovanje eksternog saradnika za obračun zarada može biti dobro rešenje jer ne može doći do kašnjenja.

Ušteda vremena

 

Firma koja angažuje knjigovodstvenu agenciju kao eksternog saradnika za obračun zarada ostvaruje uštede u vremenu, jer će praćenje zakonskih propisa i procedura, tumačenje, usaglašavanje sa poslovanjem, kao i sve ostale poslove oko obračuna obavljati saradnik. U tom slučaju, poslodavac će imati više slobodnog vremena za ostale poslovne zadatke i aktivnosti u cilju povećanja profita.

Optimizacija troškova

 

Angažovanjem agencije za pružanje knjigovodstvenih usluga ostvaruje se ušteda i u pogledu troškova poslovanja. Poslodavac koji ima u radnom odnosu zaposlenog knjigovođu svakog meseca ima izdatke jer je u obavezi da mu isplaćuje mesečnu bruto platu, koja mora biti zadovoljavajuća za radnika, ali i u skladu sa zvanjem i odgovornošću radnog mesta. Zatim, da bi knjigovođa koji je zaposlen u firmi bio stučan i dobro obavljao svoj posao potrebno je konstantno ulaganje u edukacije i obuke, uključujući posete stručnim skupovima (seminarima, radionicama, konferencijama, savetovanjima i sličnim skupovima), što takođe predstavlja trošak (ulaganje).

Angažovanjem eksternog saradnika navedenih troškova nema, jer je u dogovorenoj mesečnoj naknadi za angažovanje knjigovodstvene agencije uračunat iskusan tim stručnjaka koji samostalno ulaže u potrebne edukacije.

Tajnost podataka

 

Zaposleni isto kao i poslodavci žele da podaci o ostvarenim (isplaćenim) zaradama ostanu poslovna tajna i poverljivi. Eksterni saradnik angažovan za usluge obračuna zarade i ostale knjigovodstvene usluge je dužan da obezbedi diskreciju, odnosno da se postara o očuvanju tajnosti podataka (o visini zarada, evidencijama, ugovorima i drugim naknadama). Podaci mogu biti dostupni i povereni jedino poslodavcu (klijentu), a samo određeni njegovim zaposlenima.

Eksterni saranik za obračun zarade ne vezuje se za radno mesto

 

Često se dešava da zaposleni ili stručnjaci posle određenog vremena napuštaju kompanije koje rade (zbog veće zarade kod drugog poslodavca, napredovanja, preseljenja…). U tom slučaju, ukoliko kompanija ne pronađe odgovarajći kadar ili ne obezbedi adekvatnu zamenu, taj nedostatak će nepovoljno uticati na trenutno poslovanje što može predstavljati ozbiljan problem za tu firmu.

Angažovanjem eksternog knjigovođe, odnosno knjigovodstvene agencije za obračun zarada se ovakvi problemi ne mogu javiti. Saradnja sa agencijom koja pruža knjigovodstvene usluge se zasniva na poslovnom odnosu i uzajamnom interesu, a nije vezana za radno mesto ili za zaposlene. Angažovan je kompletan tim stručnjaka koji će predano i odgovorno obavljati sve poslove oko obračuna i drugih knjigovodstvenih poslova.

Obračun zarade za strance

 

Kada je u pitanju zapošljavanje stranih državljana, sva pitanja regulisana su Zakonom o zapošljavanju stranaca. Obračun zarada za zaposlene strane državljane, kao i povratnike iz inostranstva nekada može biti kompleksan proces, imajući u vidu da postoje odredbe zakona o primeni ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Međutim, postoje brojne olakšice za zapošljavanje stranaca koje se mogu primeniti prilikom zaposlenja stranih državljanina i obračuna njihovih zarada.

Takođe, inostrane kompanije često imaju specifične zahteve prilikom obračuna koji se odnose na bonuse, dodatke, stimulacije, nagrade za doprinos svojih zaposlenih i slično. U tom slučaju, obračun zarada koji je automatizovan i poveren profesionalnoj knjigovodstvenoj agenciji koja ima iskustva u poslovima obračuna zarada za strance, kao i u obračunu stimulansa ili drugih nagrada je dobra odluka.

Godišnji porez na dohodak građana

 

Godišnji porez na dohodak građana je porez koji plaćaju fizička lica ukoliko u toku kalendarske godine ostvare dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade. Zarada zaposlenih je prihod koji spada u dohodak. Zatim, dohotkom se smatraju i ostali prihodi u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, o čemu smo prethodno pisali u članku – ko plaća porez na dohodak građana.

Obveznici poreza na dohodak su poreski rezidenti Republike Srbije. Prilikom obračuna, uzima se u obzir sav dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, kao i dohodak ostvaren u inostranstvu.

Zatim, obveznici poreza na dohodak građana su takođe i lica koja nisu rezidenti (strani državljani, nerezidenti). U tom slučaju, za nerezidente se prilikom obračuna poreza na dohodak uzima samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Agencija za knjigovodstvene usluge HLB T&M Consulting svojim klijentima nudi usluge eksternog obračuna zarada. Ukoliko vam je potreban stručan i iskusan tim eksperata, koji usluge obračuna zarade pružaju tačno, pouzdano i pravovremeno, ujedno koji vam može obezbediti diskreciju i optimizovati poslovanje, kontaktirajte nas. Na raspolaganju smo za sva pitanja i u najkraćem roku možete očekivati odgovor.

Kontakt