Skrolujte za još

Uvod u prodaju preko interneta – zakonski okvir

дец 14, 2018

hero
HBL > Online poslovanje > Uvod u prodaju preko interneta – zakonski okvir

Prodaja preko interneta je oblik trgovine, odnosno način prodaje robe i pružanja usluga putem interneta, gde se prodaja zapravo obavlja izvan prodajnog objekta. Prodaja putem interneta se obavja preko internet prodavnice, koja je u vlasništvu prodavca.

Vlasnik internet prodavnice u Srbiji može biti bilo koji preduzetnik ili pravno lice sa teritorije Republike Srbije koji se bavi prodajom proizvoda ili pružanjem usluga, odnosno koji se bavi elektronskom trgvinom.

Na internetu se elektronska trgovina i generalno poslovanje obavlja isto kao i na svakom drugom tržištu. Prodaja može biti na malo, odnosno usmerena ka fizičkim licima i krajnjim korisnicima, a može biti i prodaja na veliko, odnosno trgovina koja se obavlja sa firmama.

Elektronska trgovina se razlikuje samo po tome što nije potrebno lično prisustvo prodavca i kupca da bi prodaja bila obavljena. Ali oblici poslovanja koji postoje kada je u pitanju prodaja putem interneta su isti. To su:

 • BTC (Business to Customer) ili elektronska prodaja na malo – prodaja krajnjim korisnicima, fizičkim licima,
 • B2B (Business to Business) ili elektronska prodaja na veliko – prodaja drugim pravnim licima i firmama.

Prodaja preko interneta ima još jedan naziv a to je daljinska trgovina na malo – online prodaja robe ili usluga potrošačima koji nisu fizički na mestu prodaje.

 

Prodaja preko interneta – šifra delatnosti

 

Za sve firme važi pravilo da se mora registrovati firma kao i pretežna delatnost koju će ona obavljati.

Ukoliko se najveći iznos prihoda ostvaruje putem internet prodaje, ili ako imate u planu da nakon otvaranja firme najveći prihod ostvarujete preko interneta, samo jedan uslov mora biti ispunjen. Kod Agencije za privredne registre mora da se upiše i registuje pretežna delatnost koju će firma obavljati, a koja će odgovarati tim poslovima.

Internet prodaja u ovom slučaju odgovara šifri delatnosti 47.91, odnosno – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta.

Pored toga, vaša firma se može baviti i svim drugim sporednim delatnostima za koje nije propisana posebna dozvola, odnosno možete obavljati i druge poslove iako niste registrovali šifru za tu delatnost. To znači sledeće:

 • ukoliko najviše prihoda nastaje zbog prometa preko interneta, onda ova šifra delatnosti mora biti pretežna, ali se možete baviti i drugim poslovima,
 • ukoliko je prodaje preko interneta sporedna delatnost koju vaša firma obavlja ili će obavljati možete se nesmetano baviti ovim poslom.

U drugom slučaju niste u obavezi da šifru delatnosti upišete kod APR-a, niti ona mora biti navedena u osnivačkom aktu, ostalim opštim pravnim aktima preduzeća niti nekom drugom dokumentu. Mora biti registrovana samo ako je pretežna delatnost.

Takođe, dodatne obaveze za dozvole i odobrenja nema. Tako da, internet prodavnice u Srbiji mogu slobodno obavljati svoju delatnost jer za to nisu potrebne nikakve posebne dozvole i odobrenja nadležnog državnog organa.

Kada birate svoje poslovno ime i naziv firme niste u obavezi ni da izaberete naziv online prodavnice koji upućuje na delatnost kojom bavite.

 

Online prodavnica i obaveze za pravna lica

 

Iako nema posebnih uslova za internet prodaju, ipak postoje neke obaveze za sve firme koje na ovaj način posluju. Svi privredni subjekti koji obavljaju prodaju preko interneta imaju obaveze koje su vezane za samu web prezentaciju, odnosno online prodavnicu. To su sledeće:

 • isticanje obaveznih informacija o trgovcu,
 • označavanje cena,
 • komercijalne poruke,
 • zakjučenje ugovora u elektronskom obliku,
 • ostale odgovornosti.

 

Isticanje obaveznih informacija o trgovcu podrazumeva da online prodavnica mora da sadrži podatke o pravnom licu koje obavlja prodaju, a to su naziv, adresa, kontakt podaci. Adresa pravnog lica može biti registrovana i na adresi virtuelne kancelarije jer nije vezana za određeni poslovni prostor.

Označavanje cena je propisano kao zakonska obaveza. Internet prodavnice u Srbiji obavezne su da imaju jasno i nedvosmisleno naznačene sve cene. Takođe, mora da naznači da li je u cenu uračunata dostava, zatim manpulativni troškovi i drugi eventualni dodatni troškovi.

Komercijalne poruke, ponuda i prihvatanje ponude u ovom slučaju dozvoljeni su elektronskim putem.

Elektronska trgovina daje mogućnost da se ugovori zaključuju elektronskim putem i u elektronskom obliku (nije obavezna papirna forma ugovora). U ovom slučaju se on zaključuje na osnovu elektronske poruke, tako da je ugovor u elektronskom obliku u potpunosti punovažan.

Ugovor je zaključen onog trenutka kada prodavac primi elektronsku poruku, a zatim na nju odgovori da prihvata ponudu (primi porudžbinu putem e maila, zatim na isti način odgovori naručiocu i dogovori sve detalje oko te ponude).

Takođe, smatra se da je ponuda primljena samo ako lice kome je poruka upućena može da joj pristupi, odnosno može da je otvori i pročita. E mail na koji je poruka poslata mora biti ispravan, a kontakt forma koja je povezana sa elektronskom adresom mora biti tačna.

Ovakvi ugovori zaključeni u elektronskom obliku validni su bez pečata i potpisa.

 

Osnove – kako funkcioniše prodaja preko interneta?

 

Prodaja preko interneta obavlja se kroz sledeće osnovne aktivnosti. To su:

 • naručivanje,
 • obrada narudžbine,
 • isporuka i naplata,
 • odustajanje od kupovine i vraćanje naručenih proizvoda.

 

Naručivanje

 

Kada kupac ode na online shop da pregleda proizvode ili usluge koje želi da naruči, to može uraditi klikom miša na ikonu “dodaj u korpu”. Nakon toga, bira opciju za poručivanje, način plaćanja, unosi adresu za isporuku i zaključuje narudžbinu.
Nakon toga automatski se šalje e-mail poruka i prodavcu i naručiocu da je kreirana nova narudžbina, a u tom e-mailu stoje sve informacije koje je kupac naveo – ko je kupac, šta je naručeno, kako će platiti i gde treba biti isporučeno. Na pojedinim sajtovima kupci se moraju registrovati pre nego što obave kupovinu, tj. moraju imati otvoren nalog za kupovinu i uneti svoje podatke.

Postoje više načina plaćanja, a to je podjednako bitno i za firme i za kupce. Plaćanje može biti preko:

 • kartica – nakon naručivanja plaća se platnom ili kreditnom karticom;
 • pouzećem – nakon narudžbine roba se šalje poštom ili kurirskom službom na navedenu adresu. Prilikom preuzimanja paketa plaća se iznos narudžbine i dostava;
 • uplata na žiro-račun – nakon narudžbine kupac može izabrati opciju da plati poručenu robu ili usluge na žiro-račun firme;
 • elektronske institucije – plaćanje preko institucija elektronskog novca, a to su sistem plaćanja preko PayPal-a, zatim Skrill i druge.

 

Obrada narudžbine

 

Kada prodavac primi e-mail sa podacima on je u obavezi da iste pregleda, obradi, da spakuje poručenu robu, a zatim pošalje i isporuči na naznačenu adresu kupca. U obavezi je takođe da pregleda i način plaćanja, kako bi delovao u skladu sa izabranim.

Ukoliko se plaća pouzećem prodavac mora poslati paket i sačekati isplatu nakon isporuke. Ukoliko je izabrano da se uplate sredstva na žiro-račun, potrebno je da se uplata izvrši pre slanja paketa. Preporuka je da prodavac i naručlac ostvare i kontakt preko telefona ili e-maila, kako bi potvrdili prethodno dogovorene uslove i navedene podatke.

 

Isporuka i naplata

 

Za isporuku robe angažuju se kurirske službe, a ukoliko je prodavac u mogućnosti dostavu narudžbine može izvršiti i u sopstvenoj režiji. Naplata se vrši tek po isporuci paketa, gde kupac plaća troškove dostave.

Odustajanje od kupovine i vraćanje naručenih proizvoda
U praksi se može desiti da naručilac odustane od kupovine, a ovakve situacije se javljaju kada se roba isporučuje pouzećem. U tom slučaju poslat paket se vraća natrag pošaljiocu koji će platiti dostave zbog vraćanja robe.

 

Izdaci za softver za online shop

 

Kada se vrši prodaja preko interneta firma mora da raspolaže posebnim softverom za prodaju. Da bi ga koristila za obavljanje svojih poslova ona mora imati licencu za njegovu upotrebu.

Licenca za korišćenje softvera se kupuje – iznajmljuje od druge firme ili pravnog lica sa kojom se potpisuje ugovor o licenciranju. Ona se najčešće iznajmljuje na period od godinu dana, a plaća se na mesečnom ili godišnjem nivou.
U ponudi su različiti paketi programa, koji se razlikuju uglavnom po veličini online prodavnice, obimu poslovanja, zatim od broja artikala koji će biti dodati, kao i od naprednijih mogućnosti koje mogu biti povezane sa drugim programima, npr. sa programom za vođenje poslovnih knjiga i slično.

Cene zavise od paketa koji se izabere i tipa dodatne usluge uz program. Postoje dve vrste naknada za softvere na koje se sa knjigovodstvenog aspekta mora obratiti pažnja kada se obavlja internet prodaja. To su:

 • troškovi za otvaranje online prodavnice,
 • mesečna naknada za ostvaren promet.

Trošak za otvaranje prodavnice plaća se jednokratno, a cena zavisi od vrste paketa i od toga šta je pod njim obuhvaćeno. Naknada za ostvaren promet je u većini slučajeva pretplata ili naknada za održavanje online shopa koja zavisi od ostvareng mesečnog prometa. Takođe, prilikom izrade internet prodavnice mogu nastati i drugi dodatni rashodi (troškovi programerskih usluga).

 

Prodaja putem interneta – prednosti

 

Za prodaju na internetu ne postoji radno vreme. Bilo koji oblik trgovine se može izvršiti svakoga dana i to 24 časa dnevno, 365 dana godišnje. Pored toga postoje i druge mnogobrojne prednosti prodaje putem interneta:

 • olakšava se poslovanje – smanjuje se potreba za dodatnim zaposlenim radnicima i dodatan obim posla,
 • ne postoje komunalni troškovi i zakup prodajnog objekta,
 • proizvodi se mogu prodavati globalno, ne samo na lokalnom tržištu,
 • kupci mogu naručiti proizvode sa bilo koje lokacije, a isti stići na kućnu adresu (ne moraju biti fizički prisutni da bi se obavila kupovina),
 • nije potrebno više od osnovnog znanja rada na računaru za obavljanje administrativnih poslova,
 • za vođenje online prodavnice dovoljno je samo znanje korišćenja programa / softvera za online prodavnicu i websajt,
 • ubacivanje programa i obrada podataka je jednostavna
 • ažuriranje podataka i lagera je pregledno, ažurno i automatsko,
 • upravljanje narudžbinama i korisničkim nalozima je jednostavno,
 • nije obavezan celodnevni boravak za računarom – automatsko obaveštavanje e-mailom za svaku primljenu narudžbinu ili registraciju novog korisnika,
 • funkcije programa se konstantno unapređuju i programiraju nove, a sve dodatne pogodnosti dobijaju i korisnici,
 • izrada internet prodavnice se može poručiti, odnosno programirati po želji vlasnika web shopa.
Kontakt