Skrolujte za još

Šta je Posao Knjigovođe i šta Očekivati od Knjigovodstvene agencije

апр 12, 2023

hero
HBL > Vesti > Clanak > Šta je Posao Knjigovođe i šta Očekivati od Knjigovodstvene agencije

Posao knjigovođe je danas mnogo više od vođenja poslovnih knjiga. Na pitanje šta očekivati od knjigovodstvene agencije ima više odgovora, a samo neki od njih su iskustvo, poznavanje zakona i stručnost. To je jedini način na koji knjigovođa može pomoći svom klijentu da uspešno posluje.

U nastavku sledi više informacija o tome koje sve poslove obavlja knjigovođa, šta treba očekivati i kako odabrati adekvatnu knjigovodstvenu agenciju.

 

1.1. Knjigovodstvo i knjigovodstvene usluge

 

Knjigovodstvo je sastavni deo svakog poslovanja. Poslovi knjigovodstva su deo računovodstva, jer činje njegov sastavni deo. Poslovi knjigovođe i računovođe imaju sličnosti, ali se u suštini bitno razlikuju. Knjigovodstvene usluge odnose se na evidentiranje nastalih poslovnih promena (za prodaju, kupovinu, prihode, rashode), kao i na knjiženje dokumentacije koju klijenti donose, a koje direktno utiču na imovinu, obaveze i kapital firme.

Računovodstvo obuhvata funkciju knjigovodstva, jer se bavi prikupljanjem, sređivanjem i obradom podataka, planiranjem i analizom, kontrolom i revizijom finansijskog poslovanja privrednog društva. Računovodstvo na osnovu knjigovodstvenih evidencija sprovodi obračune, analize, izveštaje i ostale opreacije.

 

1.2. Šta spada u posao knjigovođe?

 

Posao knjigovođe odnosi se na evidentiranje poslovnih promena kroz poslovne knjige. U poslovne knjige spadaju dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige (evidencije).

Knjigovođa je dužan da na osnovu priložene dokumentacije zabeleži sve nastale promene u toku poslovanja, jer jedino tako postoje dokazi da su se poslovne promene i desile. Sa druge strane, na taj način će firma koja sarađuje sa knjigovodstvenom agencijom znati u svakom trenutku stanje svog poslovanja, u skladu sa poslovnim promenama koje su se desile.

 

1.3. Knjigovodstvene usluge, obračun zarade i ostale usluge koje može da pruža knjigovođa

 

Primarni zadatak knjigovođe je evidentiranje poslovnih promena kroz poslovne knjige. Međutim, u praksi se u sklopu knjigovodstvenih usluga pružaju i druge, uključujuči i računovodstvene usluge, jer to klijenti očekuju. Pre svega, usluge obračuna zarade zaposlenih.

Pored zarada, klijenti od knjigovođa i knjigovodstvenih agencija očekuju pružanje poreskih, kadrovskih usluga, druge obračunske usluge koje je obavezno evidentirati, kao i administrativne poslove. Najčešće su to:

 

2.1. Važnost pravovremenog dostavljanja dokumentacije

 

Od knjigovođe se očekuje da na vreme i u zakonskom roku proknjiži sve poslovne promene. Preduslov za to je pravovremeno dostavljanje dokumentacije, samim tim i preduslov za uspešan i kvalitetan rad knjigovođe. Redovno dostavljanje dokumentacije na knjiženje i obaveštavanje knjigovođe o nastalim promenama značajno utiče i na kvalitet knjigovodstvenih usluga koje pruža knjigovodstvena agencija.

Pravovremeno dostavljanje dokumentacije zahteva redovnu razmenu dokumenata sa knjigovođom. To podrazumeva dostavljanje na dnevnom nivou, ukoliko firma ima svakodnevne poslovne promene, odnosno dostavljanje dokumentacije na nedeljnom ili mesečnom nivou, u zavisnosti od toga koliko često nastaju promene.

Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna i ispravna. Knjigovodstvu je uvek moguće dostavljati papire lično, ali napredne motode rada i razvoj softvera sada omogućavaju da se poslovna dokumentacija dostavlja kroz Cloud poslovna rešenja, kao i mejlom.

 

2.2. Osobine koje kvalitetan knjigovođa mora da ima

 

Od iskusnog i kvalitetnog knjigovođe očekuje se da poseduje mnoge osobine, a najvažnije su sledeće.

 

# Pouzdanost i poverenje

 

Knjigovodstvena agencija i knjigovođa koji će pružati usluge imaće pristup mnogim poverljivim podacima. Zato je važno da knjigovođa koji se angažuje bude pouzdan i od poverenja, jer je on u isto vreme savetnik i saradnik, odnosno neko na koga se klijent može osloniti.

Da li je knjigovođa vredan poverenja može se veoma brzo videti. Npr. ukoliko ima iskustva u složenim poslovima, u zadacima iz složenih oblasti ili grana delatnosti, kao i u kompleksnim zahtevima klijenata. Iz navedenih razloga, preporuka je da se ostvari saradnja sa knjigovodstvenom agencijom odmah nakon otvaranja firme.

Zatim, pouzdana knjigovodstvena agencija mora biti profesionalna, tj. treba da poznaje zakone i da poštuje zakonsku regulativu. Na taj način pokazuje dobar primer pouzdanog saradnika koji drži do svoje reputacije.

 

# Preciznost

 

Kvalitetan knjigovođa mora imati visok stepen preciznosti prilikom evidentiranja poslovnih promena. To uključuje pedantnost u evidencijama, pažljivost, sistematičnost i tačnost pri unošenju kako bi se sve promene ispravno evidentirale, ali i izbegle eventualne greške koje mogu nastati pri unosu, evidentiranju ili obračunu.

 

# Ažurnost i odgovornost

 

Ažurnost je još jedna od ključnih osobina. Pre svega, ažuran knjigovođa završiće sve obaveze na vreme i u zakonski propisanom roku (npr. obračun i plaćanje poreza, doprinosa). Takođe, ažuran knjigovođa ima transparentan način rada, pritom biće otvoren za razgovor i komunikaciju. Informisaće klijenta o pojedinostima i stanju vezanom za poslovanje, a takođe i omogućiti uvid u fajlove, račune i ostalu poslovnu dokumentaciju.

 

# Odgovornost i efiksnost

 

Od knjigovođe se očekuje da bude efikasan i odgovoran, pogotovo ako sarađuje sa većim brojem klijenata. Iz tog razloga, dobra i uspešna je ona knjigovodstvena agencija koja ume da se organizuje, da raspodeli vreme za svoje klijente i koja delegira posao zaposlenim knjigovođama tako da klijenti uvek budu u fokusu.

 

# Napredan metod rada

 

Savremeno knjigovodstvo je izuzetno tehnološki napredovalo. Knjigovođa koji ide u korak sa vremenom, koji prati zakonske propise, koji ne duplira ili ne gomila posao jasno može da razume način funkcionisanja poslovanja svog klijenta. Napredne knjigovođe koriste savremene softvere, alate i programe koji olakšavaju način rada i vođenje knjiga. Zato je ova osobina bitna jer pomaže da se ubrza proces rada.

 

3.1. Kako odabrati knjigovođu i agenciju za pružanje knjigovodstvenih usluga?

 

Prilikom odabira knjigovođe i knjigovodstvene agencije za pružanje knjigovodstvenih usluga, veoma je važno da se odgovori zahtevima ili potrebama klijenta.

Ipak, potrebno je uzeti u obzir više parametara kako bi se donela prava odluka o tome da li je knjigovodstvena agencija adekvatna. Pre svega, u obzir treba uzeti cenu knjigovodstvenih usluga, a onda proceniti koje se vrednosti dobijaju i koje sve usluge agencija pruža za ponuđen iznos. Umesto cena po paketu ili cena po satu, ispravnije je odabrati knjigovođu koji će sagledati realno stanje poslovanja svog budućeg klijenta i koji će formirati cenu prema njegovim potrebama.

Zatim, prilikom odabira knjigovođe treba uzeti u obzir stručnost, iskustvo knjigovođe, kompetencije osnivača knjigovodstvene agencije, kao i njenih zaposlenih Najbolje je angažovati pouzdanu knjigovodstvenu agenciju sa iskusnim timom zaposlenih stručnjaka – knjigovođa, poreskih, pravnih i poslovnih savetnika.

Knjigovodstvena agenciija, odnosno knjigovođa treba da ima dobar i zdrav poslovni odnos sa svojim klijentima, zasnovan na uzajamnom poverenju.

 

3.2. Ko može da pruža knjigovodstvene usluge?

 

Knjigovodstvene usluge, odnosno usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja može da obavlja knjigovodstvena agencija koja je upisana u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, čiji je rok za upis u Registar istekao 1.1.2023.

Zatim, to je agencija koja je ispunila sve uslove za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga. Najvažnije:

  • registrovana je pretežna delatnost za pružanje računovodstvenih usluga,
  • osnivač agencije (ili njen vlasnik, stvarni vlasnik, član organa upravljanja) nije osuđen za krivična dela,
  • među zaposlenima je najmanje jedan zaposleni u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije.

Zatim, knjigovođa koji je angažovan na poslovnima vođenja poslovnih knjiga mora da ispunjava još neke uslove koji su vezani za školsku spremu (na stepen stručne spreme), stručnu osposobljenost, radno iskustvo, poznavanje računovodstvenih softvera i ostale povezane uslove.

Pisali smo detaljnije o ovoj temi i zakonskim propisima ko sve može da obavlja knjigovodstvene poslove.

Od knjigovodstvene agencije koja se angažuje očekuje se da bude stručna u svojoj oblasti, da poznaje zakonske propise i da pravilno vodi poslovne knjige. Takođe, očekuje se da na vreme i tačno obavlja svoj posao, da komunicira sa svojim klijentima, da posavetuje i ne dozvoli da se naprave greške.

 

Knjigovodsvena agencija HLB T&M Consulting Beograd ima reputaciju iskusne, stručne i pouzdane agencije za pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga. Naš tim sastoji se od iskusnih stručnjaka u svojoj oblasti i knjigovođa. Od nas možete očekivati profesionalno vođenje poslovnih knjiga, korektnu poslovnu saradnju kao i druge kvalitetne usluge prilagođene vašim poslovnim potrebama. Kontaktirajte nas.

Kontakt