Skrolujte za još

Paypal u Srbiji: vodič kroz zakonski okvir

дец 27, 2018

hero
HBL > Vesti > Clanak > Paypal u Srbiji: vodič kroz zakonski okvir

Plaćanje na internetu preko PayPal naloga i povezane platne usluge između pravnih lica u Srbiji još uvek nisu moguće. Razlog je taj što prema Zakonu o deviznom poslovanju ove poslove može da obavlja samo domaća institucija elektronskog novca, a strane institucije u našoj zemlji to ne mogu.

Domaća institucija elektronskog novca je ona institucija koja ima dozvolu Narodne banke Srbije za izdavanje elektronskog novca.

PayPal u Srbiji je prema Zakonu o deviznom poslovanju definisan kao strana institucija i nema dozvolu za izdavanje elektronskog novca.

Izdavalac elektronskog novca može biti:

 

  • lice koje ima sedište u Republici Srbiji i koje obavlja delatnost izdavanja elektronskog novca u skladu sa zakonom (domaća institucija),
  • strana institucija elektronskog novca (nerezident), koja obavlja sve poslove vezane za izdavanje elektronskog novca, u skladu sa zakonom.

 

Šta je elektronski novac

 

Elektronski novac je ravnopravna elektronska zamena za gotov novac (papirni i kovani novac), a koristi se za plaćanja preko interneta, preko aplikacija na mobilnim telefonima i slično. Prednost elektronskog novca je što omogućava kupovinu ili prodaju robe i usluga za kratko vreme sa bilo koje lokacije.

 

Paypal za pravna lica u Srbiji

 

Pravna lica u Srbiji mogu da koriste PayPal nalog kako bi sa firmama iz inostranstva nesmetano obavljali transakcije vezane za kupovinu i naplatu.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA JE PAYPAL I DA LI MOŽE DA SE KORISTI U SRBIJI (PRVI DEO) >>

Ovo znači da sada firma nema nikakva ograničenja za PayPal kada je u pitanju plaćanje robe ili usluga u inostranstvu, niti kada je u pitanju prijem elektronskog novca (naplata od klijenata iz druge zemlje). Takođe, ne postoje ograničenja ni kada pravno lice želi da prenese novac sa PayPal naloga na svoj devizni račun u banci ili na VISA karticu.
Domaće firme su ograničene na drugi način – ne mogu da koriste PayPal nalog za plaćanja i naplatu od rezidenata u Srbiji, jer transakcije putem PayPal računa između rezidenata u našoj zemlji nisu zakonski dozvoljene. Upravo zbog toga najviše trpe start-up firme i kompanije IT sektora, koje pretežno ili u potpunosti obavljaju prodaju preko interneta sa kupcima iz zemlje.

 

Institucije elektronskog novca

 

Prema Zakonu o platnim uslugama jasno je definisan uslov koji mora biti ispunjen da bi jedna finansijska institucija mogla pružiti uslugu plaćanja elektronskim novcem.

Usluge platnog prometa, odnosno plaćanje preko interneta za rezidente u Srbiji može pružiti samo domaća institucija elektronskog novca koja ima dozvolu Narodne banke Srbije za izdavanje elektronskog novca.
Strana institucija elektronskog novca ne može da pruža usluge plaćanja i naplate za rezidente u Srbiji, već samo usluge za platni promet sa inostranstvom.

One bi mogle da pružaju ove usluge i rezidentima naše zemlje jedino ako od Narodne banke Srbije dobiju licencu o instituciji elektronskog novca. Potrebno je da podnesu zahtev NBS da se licenciraju kao institucija elektronskog novca.
PayPal nije podneo zahtev Narodnoj banci Srbije za licencu, niti druge strane institucije i zato ne mogu da pružaju svoje usluge firmama za plaćanja unutar zemlje.

Pružanje platnih usluga je licencirana delatnost ne samo u Republici Srbiji, već u svim zemljama sveta. Zbog toga ova pravila važe bez izuzetka u našoj zemlji, zatim u Evropskoj Uniji, a važe i za sve ostale zemlje sveta.

 

Poreska uprava može da kontroliše poslovanje preko Paypal

 

Poreska uprava u našoj zemlji može da utvrdi da li pravna lica u Srbiji ne poštuju Zakon o deviznom poslovanju.

Ona ima mehanizme kojima može da kontroliše tranakcije između rezidenata, kako bi utvrdila da li su firme preko PayPal naloga plaćale ili naplaćivale račune svojih klijenata iz Srbije (pravnog ili fizičkog lica). Ukoliko se utvrdi da jesu onda je to prekršaj (krši se Zakon o deviznom poslovanju).

PROČITAJTE JOŠ: KAKO KORISTITI PAYONEER ZA TRANSFER NOVCA U SRBIJI >>

Sve potrebne podatke nabavlja tako što šalje upit poslovnim bankama o transakcijama za konkretno domaće pravno lice. Na isti način može doći do podataka za fizička lica i proveriti da li postoje plaćanja preko PayPal sa firmama iz Srbije.

Poreska uprava ima pravo da pokrene krivični postupak protiv pravnog lica koje je načinilo prekršaj i obavljalo transakcije putem PayPal sa rezidentima, bilo da se radi o plaćanju računa ili naplaćivanju potraživanja).

Ipak, u praksi se može desiti da dođe do “nesvesnog” ponašanja rezidenata. Pozitivna stvar je što Narodna banka Srbije nekoliko godina unazad aktivno radi na predlaganju rešenja kako bi firme smanjile ili eliminisale rizik od “nesavesnog” kršenja Zakona.

Takođe, ozbiljno se radi na podizanju svesti i edukaciji o mogućnostima i ograničenjima, tako da su danas privrednici dobro informisani. Ali, da se prekršaj ne bi desio slučajno ili iz tehničkih razloga preporuka je sledeća:

  • da domaće firme koje imaju web shop, odnosno posluju i vrše prodaju na internetu preko svojih online prodavnica ili aplikacija, a pritom kao način plaćanja imaju i PayPal, trebalo bi obavezno da razdvoje plaćanje za rezidente od plaćanja za nerezidente,
  • da se za rezidente isključi mogućnost plaćanja preko PayPal naloga.

 

Paypal nalog u Srbiji – otvaranje i korišćenje

 

Otvaranje PayPal naloga je besplatno. Pravna lica otvaraju poslovni nalog, a fizička lica lični PayPal nalog.
Za pristup nalogu potreban je internet, važeća kartica povezana sa računom u banci (debitna ili kreditna kartica) i validna email adresa. Mora biti VISA kartica, jer Maestro i Diners PayPal ne prihvata.

Kada se otvori poslovni PayPal nalog neophodno je da se verifikuje. PayPal zadužuje karticu za 1,5 EUR kako bi se verifikacija naloga potvrdila, a nakon verifikacije iznos će biti refundiran. Ovaj proces je obavezan da bi plaćanja sa kartice bila moguća.

Ako ste u ulozi prodavca i preko svoje internet prodavnice prodajete robu ili usluge, kupac koji vam bude bude plaćao obaviće kupovinu direktno na sajtu. Sa druge strane, ako je vaša firma u ulozi kupca onda se plaćanje automatski preusmerava na sajt PayPal-a, odakle plaćate porudžbinu.

Uplata na PayPal nalog obavezno stiže prodavcu kroz email, ali tek nakon što se potvrdi plaćanje i stigne još jedan email kojim se potvrđuje ta porudžbina. Primljen novac može da ostane na PayPal računu i potpuno je bezbedan.

PROČITAJTE JOŠ: KAKO FUNKCIONIŠE PAYONEER KARTICA? >>

Novac može da se prenese na VISA karticu ili na račun u banci. On se sa PayPal povlači (Withdraw) na karticu, a preporuka je da to bude VISA internet kartica, ne druge. Recimo, Maestro Card može da se poveže sa nalogom i da se koristiti samo za kupovinu (online plaćanje). Kada treba nešto da se naplati ili da se povuče novac sa naloga to ne može ovom karticom.

 

Paypal – provizija

 

Najmanji iznos koji sa PayPal računa može da se prebaci na karticu je 10 EUR, ali je provizija za svako pojedinačno povlačenje 4 EUR. Dakle, fiksna provizija se plaća za svako povlačenje novca na karticu.

I za plaćanje preko PayPal takođe postoji provizija, a kreće se između 3,5% do 5,5 % . Ova stopa zavisi od zemlje uplatioca, a provizija na PayPal u Srbiji je oko 3,5%. Takođe, plaća se i fiksna naknada koja zavisi od zemlje uplatioca. Pored toga, kada se povuče novac sa PayPal naloga na račun banke ili na karticu plaća se pomenuta fiksna provizija od 4 EUR.

 

Ostale registrovane institucije elektronskog novca

 

U Srbiji postoje i druge registrovane institucije elektronskog novca, preko kojih se mogu obavljati transakcije sa inostranstvom. To su druge strane institucije elektronskog novca za platni promet sa inostranstvom, kao i domaće institucije za platni promet u zemlji.

Strane institucije elektronskog novca su:

  • Payoneer,
  • PayPal Pte. (sa sedištem u Singapuru),
  • Skrill,
  • Paysafe Financial Services,
  • Google Payment,
  • Payeer.

Sve firme koje naplaćuju svoje proizvode ili usluge preko navdenih institucija mogu to samo od nerezidenata, tj. iz inostranstva. Transakcije sa rezidentima su moguće jedino preko domaćih institucija.

U Srbiji je do nedavno postojala samo jedna upisana domaća institucija elektronskog novca, koja je od Narodne banke Srbije dobila dozvolu za izdavanje elektronskog novca. To je zapravo prva institucija elektronskog novca u našoj zemlji za plaćanja unutar Srbije, koja omogućava da se transakcije elektronskim novcem obavljaju i u Republici Srbiji. nDomaća institucija elektronskog novca je firma iPaY SEE DOO iz Beograda.

Novost je da je 14.marta Narodna banka Srbije dala dozvolu za izdavanje elektronskog novca još jednoj kompaniji u Srbiji. Radi se o privrednom društvu “Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd”, sa sedištem u Beogradu.

U ovom trenutku u našoj zemlji postoje dve kompanije koje imaju dozvolu za izdavanje elektronskog novca. To su privredna društva iPay SEE DOO i Telekom Srbija.

Elektronski novac je ravnopravna elektronska zamena za novčanice i kovani novac, koji se može koristiti za plaćanje i kupovinu preko interneta, za kupoprodaje putem aplikacija, sa mobilnih ureađaja i to sa bilo koje lokacije u najkraćem vremenskom periodu.

Sve ove novine vezane za PayPal i poslovanje preko interneta su veliki korak napred za našu zemlju. Ovo se ogleda kroz globalni značaj što ukazuje na veliki napredak u pogledu prilagođavanja savremenog poslovanja svetskim trendovima. Internet je danas veoma važan za savremeno poslovanje koje je globalno i okrenuto ka modernim tehnologijama.

Kontakt