Skrolujte za još

BlogIzbor Kategorija

hero-img Troškovi Službenog Putovanja u Inostranstvo – Kompletan Vodič

Prilikom odlaska na službeno putovanje u inostranstvo, poslodavac zaposlenom isplaćuje dnevnice. Takođe, mogu mu se priznati i pojedini troškovi službenog putovanja u inostranstvo. U nastavku...Pročitaj više

21.12.2022
with-img
Sva prava zaposlenih na korišćenje godisnjeg odmora – prvi deo

Svi zaposleni imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od minimum 20 radnih dana po Zakonu kod svog poslodavca, ili onoliko dana koliko je određeno... Pročitaj više

22.08.2019
with-img
Vodič kroz prava zaposlenih na godisnji odmor – drugi deo

Kada zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora i kako se utvrđuje pravo na pun, odnosno srazmeran broj dana godišnjeg odmora samo su neka od... Pročitaj više

22.08.2019
with-img
Obavezno plaćanje poreza i doprinosa za direktore van radnog odnosa

Minitarstvo finansija objavilo je Mišljenje o poreskom tretmanu za naknadu direktora koji nije zasnovao radni odnos u DOO ali radi kao zastupnik, koji pritom nije... Pročitaj više

09.05.2019
no-img
Ugovor o privremenim i povremenim poslovima – sve zakonske obaveze

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima je ugovor gde se sa radnikom ne zasniva radni odnos. Ovakav ugovor je vremenski ograničen i najduži period koliko... Pročitaj više

04.03.2019
no-img
Ugovor o delu – sve zakonske obaveze

Ugovor o delu je rad van radnog odnosa, koji poslodavac može da zaključi sa drugim licem. To je vrsta, odnosno tip ugovora gde radnik nema... Pročitaj više

27.08.2018
Kontakt