Skrolujte za još

Zbog čega je važno da angažujete pouzdanu knjigovodstvenu agenciju?

сеп 24, 2018

HBL > Vesti > Clanak > Zbog čega je važno da angažujete pouzdanu knjigovodstvenu agenciju?

Agencije nude knjigovodstvene usluge koje su vrlo specifične jer zahtevaju da knjigovođa koji obavlja ovaj posao bude obrazovan i stručan. Računovodstvo je oblast koji zahteva visoku preciznost i jako je važno doneti pravu odluku da knjigovodstvena agencija koju angažujete bude vrlo stručna u svojoj oblasti.

Profesionalna agencija za knjigovodstvo odlično obavlja svoj posao i neće dozvoliti da napravite bilo kakve greške, koje vas mogu koštati novca i živaca. Dobar knjigovođa znaće na koji način da vas posavetuje o tome kako pravilno treba voditi poslovne knjige, da poslovanje ne bi trpelo posledice.

Da bi jedna agencija stekla reputaciju dobre i pouzdane agencije za vođenje poslovnih knjiga i stručno savetovanje, potrebno je mnogo rada i truda da bi se to ostvarilo.

Zakon o računovodstvu definiše da vođenje poslovnih knjiga sme biti povereno samo pravnim licima, odnosno preduzetnicima ili privrednim društvima čija je registrovana pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga. Pojedinačna fizička lica ne mogu biti angažovana i sa njima nije moguće sklopiti ugovor o delu po ovom osnovu.

 

Kada i zbog čega izabrati agenciju za knjigovodstvo?

 

Pre nego što otvorite svoju firmu odradite sve što je potrebno da sve bude spremno za dobar start biznisa. Zato savetujemo da prvo odaberete knjigovođu koji će vam voditi poslovne knjige, pa tek onda da preuzmete korake za osnivanje preduzeća. Raspitajte se na više mesta i razgovarajte sa više agencija za knjigovodstvo o uslugama koje vam mogu ponuditi. Jako je bitno angažovati knjigovodstvenu agenciju u koju ćete imati poverenja, jer će ona preuzeti celokupnu brigu o vašem finansijskom poslovanju.

Primera radi, ukoliko se bavite nekom specifičnom delatnošću koja podrazumeva visok nivo stručnosti jer oblast poslovanja to zahteva, svoje finansije poverite računovodstvenoj agenciji koja već radi sa sličnim klijentima i ima iskustva u toj industriji. Ili ako obavljate transakcije sa povezanim licima i formirate transferne cene, pronađite agenciju koja ima iskustva u ovim poslovima.

Svakako je poželjno porazgovarati otvoreno o vašim potrebama i mogućnostima. Budite slobodni i da upitate za savet, odnosno procenu vašeg budućeg poslovanja kako biste definisali šta sve obuhvataju usluge koje će pružati. Da biste se osigurali savetujemo da uvek zaključite ugovor o poslovnoj saradnji i definišete sve poslove.
Velika je zabluda da je knjigovođa samo osoba koja obračunava plate, poreze i doprinose, sakuplja račune koje ih donesete i potom knjiži. Narotiv, mnogo više je od toga.

Pored toga što knjiži sve promene koje nastanu tokom jednog meseca, agencija za knjigovodstvo se stara da vaše finansijsko stanje bude uvek ispravno, a naročito na kraju kalendarske godine. Dobar knjigovođa zna kako da posavetuje šta je dozvoljeno, šta nije i može vam reći koja su vaša prava i obaveze. Takođe, može pomoći i da smanjite svoje troškove.

 

Karakteristike dobre agencije za knjigovodstvo

 

Idealan knjigovođa, odnosno pouzdana računovodstvena agencija mora imati još neke karakteristike, zbog čega je vrlo važno da donesete pravu odluku.

 

● Fokus na klijenta

 

Knjigovodstvena agencija mora da ima fokus na svakog klijenta sa kojim sarađuje. To znači da mora biti posvećena radu sa klijentima i ponašati se u skladu sa potpisanim ugovorom ili usmenihm dogovorom. Ona razume potrebe svog klijenta i koje ciljeve želi da ostvari, a promet na računu posmatra na objektivan način.

 

● Stručno izražavanje i tumačenje zakona

 

Iskusan knjigovođa zna kako da se stručno izražava koristeći reči iz svoje profesije, ali zna i na kom nivou se obavlja komunikacija sa klijentima. Profesionalna računovodstvena agencija posluje u skladu sa svojom profesijom, a kada je potrebno prilagođava se klijentima kako bi im najjednostavnije i najrazumljivije dala objašnjenje.

Dobar knjigovođa se edukuje, čita propise i poznaje Zakone, zna kako se oni pravilno čitaju i na koji način se i u skladu sa Zakonom primenjuju važeći propisi i pravila. Kroz usluge poreskog savetovanja mogu pomoći oko svih poreskih obaveza.

 

● Fleksibilnost

 

Knjigovodstvene agencije koje se prilagođavaju novonastalim promenama i trendovima pokazuju da su vrlo stručne, vrlo su cenjene i tražene, jer ulivaju svojim klijentima poverenje i daju vrednost. Tipični primeri su kada je u pitanju otvaranje startup-a, zatim poslovanje preko interneta i sa stranim valutama, zatim uvoz-izvoz i mnoge druge.

 

Agencije koje ne ulažu u edukaciju svojih knjigovodstvenih i poreskih savetnika nisu dobar izbor za vašu firmu. Knjigovođe koji ulažu u svoje znanje – redovno se edukuju i čitaju zakone, koji su pretplaćeni na stručne časopise, idu na seminare i poreska savetovanja su dobra preporuka.

 

● Poštovanje etičkih principa

Poštovanje određenih pravila ponašanja ne važi samo za vas kao klijente, već važi i za knjigovođe. Pouzdane knjigovodstvene agencije imaju izgrađen snažan integritet, što od zaposlenih zahteva da poštuju to pravilo i da se ponašaju u skladu sa njim. Klijentima se tako uliva veliko poverenje, što im garantuje da će njihova odluka o izboru agencije biti ispravna.

Bitno je napomenuti da su knjigovodstvene agencije u obavezi da ne iznose poverljive informacije, kao i da čuvaju sve poslovne podatke u tajnosti. Zaposleni u jednoj knjigovodstvenoj agenciji takođe ne smeju javno da šire informacije o pojedinostima iz vašeg poslovanja.

Napomenuli bi još jednu stavku, koja je jako bitna i na koju se mora obraćati pažnja prilikom odabira kjigovodstvene agencije. Odnosi se na poštovanje zakona, a ona koja poštuje Zakon pokazuje dobar primer. Vrlo je važno da agencija sa kojom ćete sarađivati ima dobru reputaciju, da poštuje propise i da drugim klijentima vodi sve poslovne knjige u skladu sa Zakonom.

 

● Orijentisanost na detalje

Rad knjigovodstvenih agencija mora biti tačan i precizan, a svi podaci moraju biti tačni i relevantni. One moraju obraćati pažnju oko detalja na koje im ukažete, jer jedino tako mogu pomoći da uredno vodite svoje pslovanje i rešite neki problem.

 

● Efikasnost

Dobra knjigovodstvena agencija mora biti efikasna, naročito ako ima više klijenata. Svaka firma očekuje da knjigovodstvena agencija koju angažuje bude efikasna, odnosno odlično organizovana, vrlo precizna i praktična u svom poslovanju i radu sa klijentom.

Dobra organizacija vremena je ključna za dobar rad i efikasnost uspešnih knjigovođa, jer moraju znati kako da raspodele svoje vreme, kako bi svaki klijent uvek bio u fokusu.

Najbolji način da osigurate sebe i svoju firmu je da se opredelite za proverenu agenciju koja će vam pružati računovodstvene usluge, koja će razumeti vaše potrebe i mogućnosti, a zatim pomoći savetom oko nedoumice ili problema.

Ukoliko se vaša firma nalazi u Beogradu savetujemo da se angažuje i agencija za knjigovodstvo iz Beograda. Poželjno je da se nalazi u blizini vaše firme jer tako štedite vreme i olakšavate sebi poslovanje.

Kontakt