Skrolujte za još

Šta je to naziv firme i od cega se sastoji?

јан 06, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Šta je to naziv firme i od cega se sastoji?

Kada se bira poslovno ime pravnog lica obavezno je da se poštuju određena zakonska pravila. U našoj zemlji postoje pravila koja definišu da li će poslovno ime pravnog lica biti ispravno i odobreno ili će u suprotnom registraciona prijava za osnivanje firme biti odbačena.

Zakoni u Srbiji koji određuju ova pravila i koji se obavezno moraju poštovati su:

 • Zakon o privrednim društvima,
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ako želite da otvorite firmu prvi korak pre samog osnivanja preduzeća je odabir delatnosti, odnosno posao kojim ćete se baviti. Tek nakon što tačno znate koju delatnost ćete obavljati kreću postupci osnivanja firme, sastavljanja osnivačkog akta i donošenja opštih pravnih akata preduzeća.

PROČITAJTE JOŠ: DETALJAN VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME U SRBIJI >>

Drugi korak je smišljanje i odabir adekvatnog naziva firme, koji bi trebalo da prenosi prve informacije o vama (kao pravnom licu). Naziv bi trebalo budućim klijentima i kupcima da šalje jasnu poruku – čime se vaša firma bavi, šta prodaje ili koje usluge pruža.

Zakoni Republike Srbije štite poslovni identitet privrednih subjekata kako bi sprečili bilo kakve eventualne zablude u vezi identiteta pravnog lica i kvaliteta njegovog proizvoda ili usluge. Prilikom odabira naziva obavezno se moraju ispoštovati sva pravila i zakonske odredbe, kako prijava ne bi bila istovetna i u najgorem slučaju odbačena.

 

Razlika između poslovnog imena i naziva

 

Pre svega jako je bitno naglasiti da postoji rarlika između poslovnog imena i naziva firme, jer su to dva različita pojma.

Poslovno ime je glavna identifikacija privrednog subjekta, odnosno pun naziv pod kojim jedno pravno lice posluje. Mora biti jedinstveno, nezamenljivo sa poslovnim imenom drugog preduzeća i ne sme izazvati zabunu o tom pravnom licu, niti o delatnosti kojom se bavi.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA JE OSNIVAČKI AKT I ŠTA TREBA DA SADRŽI >>

Sa druge strane, naziv firme pravi razliku između dve firme koje se bave sličnim poslovima ili imaju slične nazive. Naziv je ime koje pravno lice koristi kako bi se identitetom razlikovalo od drugih firmi i privrednih subjekata koje obavljaju istu ili sličnu delatnost.

 

Od čega se sastoji poslovno ime doo i preduzetnika

 

Poslovno ime privrednog društva sastoji se od nekoliko obaveznih elemenata:

 • naziv privrednog društva,
 • pravna forma ili pravni oblik (preduzetnik ili doo),
 • sedište obavljanja delatnosti privrednog društva (grad ili opština).

Za razliku od privrednog društva, preduzetnik može da posluje samo pod svojim imenom i prezimenom. Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži:

 • ime i prezime preduzetnika
 • delatnost koju obavlja,
 • pravnu formu,
 • mesto sedišta.

Preduzetnik nema zakonsku obavezu da pored svog imena doda i naziv firme. Međutim, u praksi se naziv pokazao kao praktično rešenje jer se na taj način on ističe, odnosno ističe pravno lice. Ovo važi bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jer ga poslovno ime i naziv ga čini prepoznatljivim u odnosu na konkurenciju.

PROCITAJTE JOŠ: KOJE KNJIGOVODSTVENE USLUGE SU POTREBNE NAKON OSNIVANJA FIRME? >>

Firme imaju još jednu mogućnost, a to je da nakon osnivanja firmi u nazivu imaju i registrovano skraćeno poslovno ime, koje se ne sastoji od mesta sedišta. Ovo nije obavezno, već je moguće samo ako to pravno lice želi.

 

Šta čini naziv privrednog društva

 

Prema Zakonu o privrednim društvima kao i prema pravilima Agencije za privredne registre dve firme ne smeju imati identičan naziv, niti mogu imati blisko sličan naziv. Dakle nazivi moraju da se razlikuju. Sve sličnosti se proveravaju u skladu sa standardima i kriterijumima Agencije za privredne registre i zato je važno da pravila budu ispoštovana.

Dva naziva ne smeju biti ista, da ne bi došlo do neželjenih posledica u vezi sa pogrešnim tumačenjem identiteta. Isto tako veoma je bitno da se nazivi ne dupliraju, već da budu različiti.

PROCITAJTE JOŠ: KAKO IZABRATI ŠIFRU DELATNOSTI PRILIKOM OSNIVANJA FIRME >>

Ista pravila važe i za firme koje bi imale slične nazive. Drugim rečima, naziv za koji se podnosi registraciona prijava za osnivanje firme ne sme biti sličan nazivu drugog privrednog društva, jer takav može izazvati zabludu oko identiteta. Ukoliko se podnese prijava za registraciju naziva koji nije u dovoljnoj meri različit od postojećeg, Agencija za privredne registre će odbaciti ovu prijavu.

Kada se podnese zahtev za registraciju poslovnog imena kod APR-a prvo se provrava da li u njihovom jedinstvenom registru postoji privredno društvo ili preduzetnik sa istim ili sličnim imenom, koji istovremeno obavlja istu ili srodnu delatnost. Agencija za privredne registre ima ovlašćenje da svaku prijavu ispita pojedinačno kako bi se na pravi način sagledali svi elementi, a zatim i procenilo da li postoje neke sličnosti sa drugim poslovnim imenom.

 

Delatnost pravnog lica kao kriterijum za naziv

 

Delatnost kojom se firma bavi je još jedan jako bitan faktor koji se sagledava kada je u pitanju odabir ispravnog naziva firme. Ako je naziv za koji se podnosi registraciona prijava srodan i po delatnosti, odnosno ako su te dve delatnosti iste ili slične, kriterijumi za odabir naziva biće strožiji jer će se sagledavati i sama delatnost koje firme obavljaju.

 

Sedište kao kriterijum za naziv

 

Sedište pravnog lica, odnosno mesto gde bi se registrovala firma je još jedan od kriterijuma za odabir poslovnog imena i naziva pravnog lica. Ovaj uslov je ključan samo u specifičnim situacijama – ako se podnosi prijava za osnivanje i naziv firme u mestu gde već postoji jedna firma sa istim ili sličnim nazivom, a koja takođe obavlja istu ili sličnu delatnost. U tom slučaju se i mesto sedišta pravnog lica uzima kao kriterijum za odabir poslovnog imena i naziva.

 

Korisni saveti za odabir poslovnog imena

 

Saveti koji mogu biti korisni za poslovno ime:

 • proverite da li je vaše odabrano ime zaštićeno žigom,
 • proverite u APR-u koji su nazivi slobodni,
 • izbegavajte reči koje imaju previše uzak smisao, već se slobodno opredelite za nazive koji imaju širinu,
 • pokušajte da u što većoj meri vaš naziv nagoveštava ono čime se bavite,
 • krakti nazivi su se pokazali kao dobra praksa jer se lakše izgovaraju i pamte,
 • opredelite se za reči koje se lako i jednostavno izgovaraju, bilo da je reč na srpskom ili engleskom jeziku,
 • zvučni nazivi privlače pažnju, lakše se pamte, prenose ideju uspeha i grade dobar prvi kontakt sa potencijalnim klijentima.

Vaše poslovno ime treba da prenosi jasnu poruku čime se pravno lice bavi i šta potencijalni klijenti mogu da očekuju od vas. Prilikom odabira naziva vodite računa i o ovih nekoliko detalja, koji iako nisu iz zakonskih okvira su veoma važni. Oni mogu uticati na prepoznatljivost i uspeh, a to vašem poslovanju može ići u prilog.

PROČITAJTE JOŠ: TEHNIČKA UPUTSTVA ZA IZBOR NAZIVA FIRME U SRBIJI >>

Procedura za otvaranje firme u Srbiji nije komplikovana, ali je svakako preporuka da se oko svih usko stručnih ili pravnih procedura i postupaka posavetujete sa iskusnim knjigovođom i pravnim licem, kako ne biste napravili grešku.

Na kraju, naš pravni tim vam stoji na raspolaganju i možemo vas posavetovati da li je to poslovno ime koje ste odabrali zakonski ispravno za registraciju firme u Agenciji za privredne registre, a ukoliko nije kako ono treba pravilno da glasi.

Kontakt