Skrolujte za još

Pravila i uputstva za izbor naziva firme u Srbiji

нов 29, 2018

hero
HBL > Vesti > Clanak > Pravila i uputstva za izbor naziva firme u Srbiji

Pored definisanih pravila u praksi se pokazalo da postoje i mnoge nepravilnosti koje se vrlo često dešavaju prilikom odabira naziva, bilo da je u pitanju pravno lice ili preduzetnik. Ukoliko ste početnik u poslovanju savetujemo da poštujete ova zakonska pravila koja se tiču odabira poslovnog imena i naziva, koja su za sve obavezna. To su:

 • poslovno ime obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište firme. Može da sadrži i druge elemente ukoliko je to propisano zakonom u skladu sa pravnom formom;
 • poslovno ime ne sme da vređa moral, ne sme da sadrži pogrdne reči i ne sme da izaziva zabludu oko pravne forme ili delatnosti društva;
 • poslovno ime može biti napisano na srpskom jeziku, bilo da je ćirilično ili latinično pismo u pitanju. Konkretno, ukoliko je pismo u osnvačkom aktu ili odluci npr. ćirilica, onda i poslovno ime mora biti napisano ćiriličnim pismom u registracionoj prijavi;
 • ista pravila važe i za mala i velika slova, zato što poslovno ime mora biti identično napisano u registracionoj prijavi;
 • poslovno ime firme može da sadrži reč “Srbija”, zatim naziv teritorijalne jedinice ili autonomne pokrajine Republike Srbije, kao i izvedene reči ili druge oblike koje podsećaju na te reči. Ovo je moguće samo uz prethodnu saglasnost nadležnog organa;
 • poslovno ime može da sadrži naziv strane države ili međunarodne organizacije, takođe samo uz saglasnost nadležnog organa te države;
 • poslovno ime privrednog društva može da ima u svom nazivu lično ime fizičkog lica, ali samo uz saglasnost;
 • poslovno ime pravnih lica može biti prevod nekog punog ili skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine ili na stranom jeziku (s’ tim što se naziv ne prevodi). Ukoliko firma želi da koristi prevod poslovnog imena onda mora da ga registruje;
 • firma može imati naziv na drugom stranom jeziku, može da koristi strane reči i karaktere, kao i arapske i rimske brojeve (ova mogućnost odnosi se samo na naziv, ne na puno poslovno ime pravnog lica);
 • naziv firme ne sme biti isti ili sličan nazivu drugog pravnog lica, kako ne bi izazvao zabludu o odentitetu sa drugim pravnim licem, jer će u suporotnom registraciona prijava biti odbačena.

 

Primera radi, kada je u pitanju otvaranje firme u Srbiji često se u praksi dešava sledeća situacija da budući osnivač sam napiše registracionu prijavu za osnivanje pravnog lica, bez konsultacije sa stručnim licem oko popunjavanja prijave i odabira poslovnog imena i naziva, kako bi smanjio svoje početne troškove.

PROČITAJTE JOŠ: DETALJAN VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME U SRBIJI >>

Pored imena i naziva za koji se odluči doda i “Srbija”. Međutim, poslovno ime i naziv ne može sadržati reč “Srbija” pa takva prijava biva odbačena. Ova greška se dešava jer se prethodno ne konsultuju sa stručnim licima ili nisu detaljno proverili šta je dozvoljeno da stoji u nazivu, a šta nije.

Nakon nekoliko dana od Agencije za privredne registre se dobija obaveštenje o odbačaju prijave za osnivanje firme. A kako bi se firma registrovala, trošak za osnivanje pravnog lica mora ponovo da se plati.

 

Tehnička uputstva i pravila prilikom odabira naziva

 

U Agenciji za privredne registre postoje jasna uputstva kojih se mora pridržavati, kako bi registraciona prijava bila regularna i odobrena. To su:

 • naziv privrednog društva se mora sastojati od najmanje tri karaktera (ne računaju se brojevi niti znakovi poput: . – & i drugi slični);
 • ukoliko se dodaju inicijali osnivača, ili druga dva slova ili broja, ukoliko se napiše kombinacija nekog već postojećeg naziva ili ako se ta reč razdvoji crticom ili razmakom, ta registraciona prijava neće biti odobrena;
 • ukoliko se u nazivu koriste reči koje se na srpskom i engleskom jeziku različito pišu a isto ili slično izgovaraju, a pritom postoji već firma sa takvim imenom, registraciona prijava naziva neće biti odobrena;
 • ako se u nazivu koriste pojedine reči koje upućuju na samu delatnost firme (koje se različito pišu a isto ili slično izgovaraju) npr. “komerc”, “trade”, “group”, “company”, “export”, “import”, “inženjering”, “engineering” i slično, one se ne smatraju rečima koje prave razliku u odnosu na naziv koji već postoji;
 • ukoliko se podnese prijava za naziv koji sadrži reč koja ukazuje na delatnost, a u registru već postoji firma sa nazivom koja sadrži izvedenu reč od te glavne (npr. trans – transport, invest – investment i druge slične), registraciona prijava neće biti moguća.

 

Kako proveriti da li je naziv slobodan

 

Pre nego što se registruje naziv firme i krene sa obavljanjem delatnosti, postoji mogućnost da se proveri da li je naziv slobodan. Provera slobodnog naziva firme je obavlja se na sajtu Agencije za privredne registre i to uvidom u bazu jedinstvenog centralnog registra.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA JE OSNIVAČKI AKT I ŠTA TREBA DA SADRŽI >>

Takođe na sajtu Agencije je moguće izvršiti i rezervaciju naziva. Rezervacija se vrši slanjem prijave zajedno sa dokazom o uplati takse u iznosu od 1.000 dinara. U roku od 5 dana APR izdaje potvrdu o rezervaciji naziva, a ukoliko su svi kriterijumi ispunjeni podnosiocu prijave garantuje se čuvanje rezervisanog naziva narednih 60 dana.

Rezervacija naziva je praktično rešenje iz više razloga:

 • brzo se dobija odgovor da li je izabrani naziv prihvatljiv,
 • štedi se vreme odlaska i čekanja na šalteru,
 • smanjuje se šansa da se ponovi postupak osnivanja firme i registracije naziva.

 

Kako zaštititi poslovno ime firme

 

Svako pravno lice na osnovu Zakona o privrednim društvima ima pravo na zaštitu svog naziva. Poslovno ime je simbol firme, stoga pravno lice ima pravo da se razlikuje od konkurencije i da se zaštiti. Poslovno ime i naziv se mogu zaštititi na sledeće načine:

 • registracijom žiga,
 • tužbom u izuzetnim situacijama.

Registracija žiga ostvaruje se prijavom u Zavodu za intelektualnu svojinu i predstavlja najbolji i najsigurniji način da se naziv zaštiti. U tom slučaju on predstavlja intelektualnu svojinu firme.

Tužba može biti alternativno rešenje u pojedinim situacijama. Ukoliko se desi da se pogrešno proceni i odobri registracija firme sa istim ili sličnim nazivom (kao što je ime drugog pravnog lica koje je već registrovano i obavlja delatnost) stvara se zabluda da se radi o istom preduzeću. Oštećena firma u ovom slučaju može tražiti da se promeni naziv druge firme ili može zahtevati naknadu nastale štete.

PROCITAJTE JOŠ: KAKO IZABRATI ŠIFRU DELATNOSTI PRILIKOM OSNIVANJA FIRME >>

Pre nego što registujete svoji firmu ovabezno još jednom prođite sve navedene korake, kako biste izbegli eventualne greške ili moguće duple troškove. Savetujemo da na vreme pronađete pouzdanu knjigovodstvenu agenciju koja će voditi knjige za vašu buduću firmu, a zatim se konsultujte sa iskusnim knjigovođom oko svih pitanja na koja su vam potrebni stručni i jasni odgovori.

Jako je bitno da pre nego što otvorite firmu pronađete agenciju za knjigovodstvene usluge koja će brinuti o vašem pravnom licu. Knjigovođa će u svakom trenutku moći da vas konsultuje i posavetuje oko svih pitanja i nedoumica u vezi sa osnivanjem firme, odabirom naziva i poslovnog imena.

Stručna i pouzdana knjigovodstvena agencija vam u svakom trenutku može ponuditi širok spektar pravnih usluga neophodnih za poslovanje vašeg firme, odnosno privrednog društva.

Kontakt