Skrolujte za još

Osnivanje firme u Delaware – prednosti i mane

нов 07, 2018

hero
HBL > Vesti > Clanak > Osnivanje firme u Delaware – prednosti i mane

Delaware je država u SAD koja je dugi niz godina prepoznatljiva po zakonima koji su pogodni korporacijama i firmama. Poreski zakoni države omogućavaju da firme koje tamo posluju plaćaju porez manje nego što bi platili u svojoj državi.

Delaware je veoma popularna država za osnivanje startapa, ali i za nove firme koje žele da privuku nove investitore – “anđeli investitori”, investitore u potpuno nove ideje i slično. Takođe, aktuelan je za udruživanje – inkorporiranje firmi sa američkim kompanijama.

Ova američka država ima mali broj stanovnika, ali veliki broj pravnih lica. Ima veliki značaj u svetu korporacija, a do sada je osnovano više od 1.000.000 – kompanije sa ograničenom odgovornošću, partnerstva, neprofitne organizacije i mnoge druge.

 

Zašto je poželjno otvoriti firmu u Delaware

 

Za Delaware postoji veoma aktuelan naziv “poreski raj” i to nije slučajno. Jedan od razloga je što se od kompanija koje su tamo osnovane ne naplaćuju neki porezi, čak iako svoje poslovanje ne obavljaju u samoj državi.

Delaware se godinama unazad pozicionirao kao država otvorenih vrata ka svim kompanijama. Ima povoljne zakone i propise, koji su veoma fleksibilni, idu u korist firmama koje se tamo osnivaju i donose značajne uštede velikim korporacijama.

Zapravo, poslovni anđeli i drugi strani investitori preferiraju da investiraju u kompanije koje su osnovane u Delaware. Razlozi su jednostavna administracija, fleksibilnost poreza, naklonjenost ka efikasnijem poslovanju firmi, vrhunske sudije i odvojeno privredno pravo, veliko iskustvo advokata u vođenju sudskih postupaka i sporova.

 

Termini za kompanije u Delaware

 

Oni koji žele da otvore firmu u Delaware imaju mogućnost da postanu:

  • “C corporation”,
  • “Limited liability company” LLC.

“C corporation” je korporacija u vlasništvu akcionara, ali pravno odvojena od njih. To znači da je korporacija pravno odgovorna za sve promene i dugove, a ne akcionari. Akcionari nemaju direktno pravo na novac ili na imovinu korporacije, a dobit imaju tek kada prodaju svoje akcije.

Za ovaj koncept se često odlučuju firme koje traže velike investicije od “anđela investitora”, velikih stranih investitora i slično.

“Limited liability company” LLC (društvo sa ograničenom odgovornošću) je privredno društvo – slično kao DOO u našoj zemlji. Mora imati barem jednog člana, ali može i više. Ovaj koncept je dobar zato što omogućava sklapanje partnerstva, ali su i otvorene mogućnosti za dobru pravnu i korporativnu zaštitu zajedno sa fleksibilnim porezima.

Ukoliko razmišljate da otvorite firmu u Americi obavezno se dobro raspitajte kod knjigovođe o porezima i taksama, o cenama i drugim troškovima.

 

Otvaranje firme Delaware – prednosti i nedostaci

 

Iako je Delaware popularna država za osnivanje firme u Americi, mora se naglasiti da postoje i prednosti i nedostaci, koji se moraju razmotriti ukoliko se firma odluči na ovaj korak.

 

Prednosti

 

# Nema takse za rezidente

 

Već smo spomenuli da je Delaver privlačan za nova preduzeća jer država ne naplaćuje neke takse kompanijama koje ne posluju u državi, a tu su osnpvane.
To su sledeće poreske olakšice:

  • ne plaća se porez na dohodak za firme koje rade van Delavera (posluju van države),
  • ne plaća se porez na promet za nematerijalnu ličnu imovinu,
  • za akcije čiji su vlasnici stranci i nerezidenti ne plaća se porez,
  • članovi kompanije nerezidenti ne plaćaju porez na dobit.

 

# Postoji zaseban sud

 

Pored veoma povoljnih poreskih olakšica, Delaware ima zaseban sud koji se bavi slučajevima privrednog – korporativnog prava, kao i vrhunske sudije koji poznaju američki zakon o poslovanju. Sudije imaju značajno iskustvo oko svih pitanja u vezi privrede i poznaju zakonsku regulativu, koja je povoljna za poslovanje preduzeća.


# Nije obavezno prisustvo

 

Nije obavezno fizičko prisustvo u državi da bi se registrovala firma. Nije obavezno ni za obavljanje delatnosti. Niste u obavezi ni da živite u Delaware kako biste osnovali kompaniju u Americi. Možete je registrovati sa bilo kog kraja sveta.

 

# Anonimnost

 

Država Delaware ne zahteva da imena direktora ili akcionara budu javno objavljena i svima dostupna. Vlasnicima kompanija pružena je maksimalna privatnost, a time se štiti identitet, lične informacije i privatnost.

Bilo koja osoba bilo koje nacionalnosti može biti vlasnik kompanije. Oni ne moraju da podnose izveštaje o svojoj imovini.

 

# Odgovornost

 

Ne odgovara se svojom ličnom imovinom za obaveze kompanije, već imovinom LLC kompanije ukoliko dođe do gubitaka ili drugih obaveza.


# PayPal kao način plaćanja

 

PayPal je osnovni i redovan način digitalnog plaćanja, omogućava da se izvrše plaćanja i primaju uplate.

 

Nedostaci

 

Postoje i neki nedostaci, pa je pre finalne odluke jako bitno dobro razmisliti i konsultovati se sa stručnjacima.

 

# Troškovi registracije

 

Postoji trošak registracije firme za poslovanje u matičnoj državi, a ukoliko poslujete i u drugim državama isto ćete imati trošak. Takse se plaćaju i za osnivanje firme u Delaware.

 

# Porez na franšize

 

Jedan od manje povoljnih faktora uključuje i porez na franšize, koji su firme u Delaware obavezne da plaćaju jednom godišnje. Ovaj porez se obračunava na osnovu vrednosti akcija kompanije, a kreće se od 75 dolara godišnje pa čak i do 200.000 dolara.

 

# Registrovani agent

 

Da bi se poslovalo u Delaware preduzeće mora imati lokalnog registrovanog agenta sa realnom adresom u ovoj državi.

To je važno zbog prijema pravne dokumentacije, poziva ili drugih poslovnih informacija vezanih za firmu. Registrovani agent može biti i druga kompanija, angažovana za pružanje ove usluge.

Fizička adresa u Delaware nije potrebna ukoliko imate registrovanog agenta za vašu kompaniju. Ukoliko nemate, morate imati svoju kancelariju i prijavljenu adresu.

 

# Godišnji izveštaji

 

U Delaware postoji obaveza za godišnje izveštaje, ukoliko je prihod ostvaren na teritoriji SAD.

 

Zaključak

 

Ukoliko poslujete sa stranim investitorima ili partnerima širom sveta, osnivanje ili osnivanje firme u Americi je dobar izbor. Ali, ukoliko još uvek nemate veliki obim posla ili poslujete u jednoj ili dve države, troškovi osnivanja u Delaware mogu biti mnogo veći od koristi.

Konsultujte se sa stučnjacima i zatražite relevantno mišljenje za vašu kompaniju, kako biste pronašli najbolje rešenje.

Kontakt