Skrolujte za još

Od 2018.godine nove poreske olakšice za početnike u poslovanju

јан 24, 2018

HBL > Vesti > Clanak > Od 2018.godine nove poreske olakšice za početnike u poslovanju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 14. decembra 2017. godine izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojima su predviđene određene olakšice za privredu, odnosno za nove preduzetnike i privredna društva. Sa njihovom primenom se počinje od 01. oktobra 2018. godine. Početnici u poslovanju biće oslobođeni od pojedinih poreza i doprinosa za sebe i svoje zaposlene, čak do dve godine.

Ova 2018. godina će za sve one koji razmišljaju o pokretanju svog posla biti izuzetno povoljna i to upravo zbog usvojenih poreskih olakšica. Najvažnije usvojene izmene i olakšice odnose se na dva zakona:

 1. Zakon o porezu na dohodak građana i
 2. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Nova pravna lica i preduzetnici moći će da dobiju određene podsticaje, tako što će biti oslobođeni pojedinih nameta, odnosno od dela pojedinih poreza i doprinosa za sebe i svoje zaposlene. Period za koji mogu to da ostvare je i do dve godine (jedan poslodavac može da koristi 12 meseci).

Glavni cilj je da se buduće firme, odnosno početnici u poslovanju, stimulišu za rad i da im se omogući bolje poslovno okruženje. Smanjeni su nameti ka državi i stvoreni povoljni uslovi za zapošljavanje novih radnika. U poređenju sa stimulacijama i olakšicama iz prethodnih godina, ova godina je za početnike izuzetno povoljnija.

 

Koje su poreske olakšice usvojene za nove firme?

 

Najvažnije izmene poreskih zakona su sledeće:

 1. Oslobođenje od dela poreza na zarade prve dve godine, počevši od datuma osnivanja firme,
 2. Oslobođenje od dela doprinosa za obavezno socijalno osiguranje takođe prve dve godine, počevši od datuma osnivanja firme,
 3. Neoporeziv iznos zarade povećan je na 15.000 dinara, umesto doskorašnjeg iznosa od 11.790 dinara.

 

Ko može ostvariti pravo na poreske olakšice?

 

Ove olakšice mogu dobiti novi privredni subjekti – pravna lica, preduzetnici i startapi koji u ovoj ili narednoj godini otvore firmu. Uslovi koji moraju biti ispunjeni su:

 1. mora biti registrovan kao nova delatnost,
 2. osnivač/preduzetnik i novi zaposleni moraju zasnovati radni odnos,
 3. radni odnos mora biti zasnovan sa najmanje jednim, a najviše devet radnika,
 4. važi za privredne subjekte opredeljene za režim lične zarade.

To u praksi znači sledeće – osnivači, odnosno preduzetnici koji otvore firmu i zaposle najviše devet radnika biće oslobođeni jednog dela poreza na zarade, kako za sebe tako i za novozaposlene. Pored toga, kako bi ispunili uslove poslodavac mora sebe i radnike da prijavi na obavezno socijalno osiguranje. Još jedan veoma bitan uslov je sledeći – da zasnuje radni odnos sa najmanje jednim, a najviše devet radnika.

Isto važi i za oslobođenje od dela doprinosa za zdravstveno osiguranje (i na teret poslodavca i na teret zaposlenog). Može biti oslobođen ovog nameta kao u prethodnom slučaju, za sebe i nove radnike koje zaposli.

 

Uslovi za novozaposlene

 

Novi zaposleni takođe moraju da ispune jedan od uslova, kako bi njihov budući poslodavac imao pravo da dobije olakšice:

 1. da su završili fakultet ili srednju školu u toku prethodnih godinu dana ili
 2. da su bili nezaposleni i na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje duže od šest meseci.

 

Neoporeziv iznos zarade za zaposlene je povećan

 

Olakšica koja se odnosi na povećanje neoporezivog iznosa zarade za vise od 3.000 dinara mesečno, još jedna je od mera podsticaja razvoja privatnog sektora. Iznos od 11.790 dinara povećan je na iznos od 15.000 dinara mesečno, a procenjuje se da će na taj način ukupna privreda uštedeti preko 11,6 milijardi dinara. Mera je zvanično počela da se primenjuje od 01. januara 2018. godine.

 

# Usvojene poreske olakšice deo su borbe za smanjenje nezaposlenosti u Srbiji i veoma su važne za nesmetano funkcionisanje privrede.

Efekat usvojenih mera najviše pogoduje budućim privrednim subjektima, kojima će prve dve godine poslovanja biti veoma olakšane. Uvođenje podsticaja predstavlja jednu od najvažnijih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, jer se na taj način jača privatni sektor i ohrabruju mladi ljudi da samostalno rade i uđu u svet privrede i biznisa.

 

# Usvojene poreske olakšice najviše pogoduju preduzetnicima u IT sektoru.

Promene su pogotovo pogodne za poslovanje u digitalnom svetu, jer podstiču razvoj preduzetništva i stimulišu zapošljavanje mladih ljudi. Ovo je naročito bitno zbog primetnog rasta broja IT preduzetnika u Srbiji tokom poslednje dve godine. Preduzetnici će biti rasterećeni nameta i u mogućnosti da zaposle više mladih ljudi.

Sa druge strane, startapi zbog komplesnog načina poslovanja zahtevaju iskusniji tim ljudi, pa zapošljavanje tek svršenih studenata i srednjoškolaca, zbog nedostatka iskustva, nije uvek najbolje rešenje. Ali, svakako nije ni loša varijanta po pitanju zapošljavanja diplomaca i mladih visokoobrazovanih kadrova, sa sveže stečenim znanjem i željom za učenje i napredak.

 

Ostale olakšice za sve buduće i postojeće osnivače i preduzetnike

 

2018. godina donela je i druge pogodnosti za lakše poslovanje, koje će svakako najviše pomoći početnicima. Ali, one će olakšati poslovanje i paušalcima, kao i svim ostalim postojećim privrednim subjektima, jer štede vreme i novac. Nabrojaćemo promene koje su stupile na snagu, čija je primena počela:

 1. Uvedena je mogućnost online registracije firme. Elektronska prijava firme moguća je uz jednostavno podnošenje registracione prijave, koja se potpisuje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog podnosioca prijave. E-prijava se popunjava preko aplikacije na sajtu Agencije za privredne registre, koja ima opciju za elektronsko plaćanje platnim karticama.
 2. Ukinuta je obaveza korišćenja pečata u bankama i ostalim institucijama.
 3. Elektronske fakture su validne bez pečata i potpisa – ne postoji više obaveza izdavanja štampanih računa, kao ni dostavljanja poštom.
 4. Izmenjen je Zakon o republičkim administrativnim taksama i tako omogućen besplatan uvid u podatke o sebi u bazama podataka institucija. Ovo je besplatno ukoliko se zahtev podnosi elektronskim putem.
 5. Takse se plaćaju samo po izdavanju traženog dokumenta.
 6. Papirne forme sve više prelaze u elektronske. Paušalcima je omogućeno elektronsko podnošenje novih poreskih prijava i to: poreska prijava za utvrđivanje paušalnog poreza i poreska prijava za porez na kapitalne dobitke.
 7. Omogućeno je elektronsko plaćanje direktno na portalu eUprava.
 8. Dostupan je nacionalni portal otvorenih podataka Srbije, koji sadrži besplatne resurse i skupove podataka slobodne za korišćenje, za sada najviše iz javnih institucija.

 

Napomena (zakonske izmene)


Prema poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje su stupile na snagu od 16.12.2018. godine izmenjeni su uslovi za korišćenje olakšice za novoosnovane poslodavce u vidu oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa.


Mogućnost korišćenja nove olakšice, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa počinje sa primenom 01. januara 2019. godine.


Više o korišćenju poreskih olakšica za nove poslodavce možete pročitati na našem blogu Izmena poreskih olakšica za novoosnovane firme koje počinju sa primenom od 01.01.2019. godine. 

Kontakt