Skrolujte za još

Kako izvršiti dodatnu uplatu osnivača koja ne povećavaja osnovni kapital

јун 02, 2019

HBL > Vesti > Clanak > Kako izvršiti dodatnu uplatu osnivača koja ne povećavaja osnovni kapital

Dodatne uplate predstavljaju jedan od načina da članovi ili osnivači društava finansiraju privredno društvo, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću. Pored ovog načina finansiranja preduzeća postoje i drugi, a to su zajmovi i povećanje osnivačkog uloga.

Dodatne uplate su veoma specifičan vid finansiranja, zbog načina na koji se tretiraju, evidentiraju i vraćaju. Dodatne uplate specifične su i po tome što one ne povećavaju osnovni kapital preduzeća i mogu se uplatiti jedino u vidu novca.

Dodatne uplate se mogu iskoristiti za pokrivanje gubitaka iz tekuće godine, kao i gubitaka iz ranijih godina. Takođe mogu se iskoristiti i za plaćanje neizmirenih obaveza poveriocima.

 

Ko može izvršiti dodatne uplate

 

Dodatne uplate novčanih sredstava mogu izvršiti članovi kao i osnivači preduzeća, društva sa ograničenom odgovornošću. Takođe, dodatne uplate mogu izvršiti i osnivači nerezidenti Republike Srbije ukoliko se ti iznosi uplaćuju za potrebe poslovanja firme.

Strani osnivači mogu izvršiti dodatne uplate za svoje DOO (u kome su osnivači) i koje je registrovano u našoj zemlji. Uplata nerezidenata mora biti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju.

Dodatne uplate stranog osnivača se uplaćuju na devizni račun firme i u stranoj valuti. Ukoliko dodatne uplate uplaćuje rezident, odnosno osnivač domaće lice potrebno je da priliv bude evidentiran na dinarski poslovni račun.

Dodatne uplate ne povećavaju osnovni kapital, bilo da se radi u dodatnoj uplati člana, osnivača DOO ili osnivača nerezidenata. Zato je veoma bitno da one budu evidentirane kao dodatna uplata koja ne povećava osnovni kapital.

 

Utvrđivanje obaveze dodatne uplate

 

DOO ima obavezu da u osnivačkom aktu definiše dodatne uplate i da donese odluku skupštine društva. U osnivačkom aktu ili odlukom skupštine navodi se da njegovi članovi, pored obavezne uplate upisanog osnovnog kapitala, mogu izvršiti i dodatne uplate u osnovni kapital preduzeća.

Skupština društva zaseda i donosi Odluku o dodatnoj uplati osnivača koja ne povećava osnovni kapital društva. Odluka mora da sadrži podatke lica koja vrše uplatu novca (članovi, osnivači), iznos dodatne uplate i rok.

Članovi bi trebalo da izvrše ove uplate srazmerno visini udela u osnovni kapital društva. To znači da svaki član ili osnivač uplaćuje iznos srazmerno svom udelu u ukupnom osnovnom kapitalu.

Iznos dodatne uplate može se i drugačije utvrditi, ali je potrebno da to bude definisano osnivačkim aktom ili odlukom skupštine. Umesto tačnog iznosa dodatne uplate skupština DOO može doneti odluku o maksimalnom iznosu uplata. Još jedna bitna karakteristika je to što se dodatne uplate mogu uplaćivati samo u novcu.

 

Vraćanje dodatnih uplata osnivačima

 

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima propisano je da skupština DOO donosi odluku o vraćanju dodatnih uplata.
Spomenuli smo da dodatne uplate ne povećavaju osnovni kapital, ali važno je naglasiti da ga smanjuju. Kada se vrši vraćanje dodatnih uplata smanjuje se osnovni kapital.

Kako bi uplate bile vraćene članovima potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi. Prvi je da skupština DOO mora doneti odluku o vraćanju dodatnih uplata. Pored toga moraju biti ispunjeni uslovi o zaštiti poverioca, a zatim je potrebno da prođu tri meseca od dana registracije odluke o vraćanju.

Prilikom povraćaja potrebno je da se u Agenciji za privredne registre podnese promena i odluka nadležnog organa DOO o vraćanju dodatnih uplata. Ova odluka će biti javno objavljena na sajtu Agencije. Sa druge strane, kada se radi o prilivu dodatnih uplata nije potrebno prijaviti promene u APR.

Dodatne uplate se ne mogu vratiti osnivačima u sledećim situacijama:

  • Ukoliko su neophodne za pokrivanje gubitaka iz tekuće godine ili gubitka iz prethodnog perioda,
  • Ukoliko su namenjene za izmirivanje obaveza poveriocima (ukoliko dođe do stečaja uključujući i stečajne poverioce i kamate),
  • Dodatne uplate se ne mogu vratiti članovima društva pre uplate (unosa ukupnog upisanog uloga u DOO),
  • Ukoliko postoji gubitak iz poslovanja koji nije nadoknađen.

HLB T&M Consulting može vam pomoći da izvršite povraćaj dodatnih uplata osnivačima i pružiti stručnu pomoć oko procedure podnošenja promena nadležnim institucijama. Naša kompanija Vam stoji na raspolaganju oko svih pitanja ili nedoumica u vezi dodatnih uplata članova i osnivača, bilo da se radi o direktoru osnivaču ili stranom osnivaču privrednog društva.

Kontakt