Skrolujte za još

Kako izgleda saradnja sa agencijom za računovodstvene usluge ?

окт 22, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Kako izgleda saradnja sa agencijom za računovodstvene usluge ?

Računovodstvene usluge su veoma značajne za svakog privrednika bez obzira na izabranu pravnu formu prilikom osnivanja firme. Najznačajnije je uključiti knjigovođu od samog starta osnivanja biznisa, pogotovo ako je reč o malim preduzećima.

Svaka firma koja angažuje knjigovodstvenu agenciju očekuje mnogo više od poslova vođenja knjiga. Knjigovođa mora biti osoba od poverenja i saradnik koji će pomoći privredniku da uspešno posluje. Dobar knjigovođa poznaje zakone i zna kako da usmeri privrednika da vodi posao uspešno i u zakonskim okvirima.

 

1. Šta obuhvataju računovodstvene usluge i šta knjigovođa sve radi

 

U osnovi, zadatak knjigovodstva je da beleži sve poslovne promene u poslovanju firme, koje utiču na imovinu, obaveze, kapital privrednog društva, a zatim i na njegove prihode i rashode. Međutim šire posmatrano, knjigovodstvo (knjigovođa ili knjigovodstvena agencija) brine o svemu što ima upotrebnu, materijalnu ili novčanu vrednost u privrednom društvu.

Potrebne su Vam računovodstene usluge?

Saznajte zašto smo najbrže rastuća agencija za računovodstvene usluge u Srbiji. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

Kada kažemo vrednost to se odsnosi i na materijalnu i na nematerijalnu imovinu koja ima neku vrednost. Materijalnu vrednost ima imovina kao što su kancelarijski nameštaj, vozila, računari, radna oprema i druga oprema potrebna za rad. Nematerijalnu vrednost imaju računarski softveri, licence i patenti, intelektualno vlasništvo, autorska prava, dozvole i ostalo. U vrednost kompanije ulazi i ljudski faktor, odnostno ljudski kapital koji čine znanje i veštine zaposlenih radnika.

Knjigovođa ima obavezu da evidentira sve poslovne promene na osnovu priložene dokumentacije. Poslovna dokumentacija sadrži podatke koji su potrebni knjigovođi za rad i ona je dokaz da je došlo do promena tokom poslovanja.

Primer:
Kada prodate robu ili uslugu vašem kupcu obavezno izdajete račun. Jedan primerak dajete kupcu, a drugi primerak izdatog računa prilažete knjigovođi, kao dokaz o prodaji robe ili pruženoj usluzi. Potom, na osnovu vašeg izdatog računa evidentira se prihod od prodaje.

Kada knjigovođa pregleda vašu fakturu ona mora biti ispravna i obavezno treba sadržati osnovne elemente fakture.  Knjigovođa na osnovu priloženog računa treba videti i sledeće:

 • ko je kupac robe ili usluge,
 • koja roba ili usluga je bila predmet prodaje,
 • iznos, odnosno cenu koštanja,
 • datum prometa.

Ukoliko ste tokom poslovanja imali i rashode, knjigovođi se takođe prilažu računi sa pratećim troškovima kako bi bili evidentirani.

 

1.1 Vođenje poslovnih knjiga

 

Osnovna dokumenta u računovodstvu čine poslovne knjige gde se beleže sve poslovne promene, a to su dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Mogu biti u papirnoj i u elektronskoj formi. Nekada su se poslovne i knjigovodstvene promene u evidencijama unosile samo u papirnom obliku. Ali razvojem tehnologije i računovodstvenih softvera danas je moguće i u elektronskoj formi.

PROČITAJTE JOŠ: KOJE USLUGE TREBA DA PRUŽI AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO >>

Kako bi se moglo sagledati realno poslovanje jednog privrednika knjigovodstvena agencija mora da raspolaže svim informacijama koje se tiču biznisa. Potrebno je da ima sve potrebne papire, informacije i dokumenta za rad kako bi uvek dala spreman odgovor, ili u određenim situacijama klijentima pružila bitne informacije za odlučivanje.

Stručnim znanjem knjigovođa bi trebao da bude od višestruke pomoći kada je u pitanju vođenje poslovanja, kako biste poslovanje podigli na viši nivo.

Redovno dostavljajte kompletnu dokumentaciju za knjiženje i obaveštavajte knjigovođu o novonastalim poslovnim promenama. Knjigovodstvena agencija ima rok od tri dana da zavede poslovne promene u poslovne knjige, a zatim i da ih proknjiži kroz knjigovodstveni program.

Dokumentacija koja se predaje mora biti originalna. Treba se dostavljati na nedeljnom, mesečnom i na godišnjem nivou, zarad nesmetanog obavljanja knjigovodstvenih poslova. Preporuka je da u sopstvenoj arhivi imate i rezervne kopije poslovne dokumentacije.

 

1.2 Kadrovski poslovi

 

Neki od poslova za koje se danas angažuju knjigovodstvene agencije su kadrovski poslovi u koje, između ostalog spadaju kadrovske evidencije, kao i poslovi persnonalne administracije. To su:

 • prijava i odjava radnika,
 • sastavljanje ugovora o radu,
 • priprema odluka o raskidu radnog odnosa,
 • obračun zarada i naknada zarada,
 • obračun poreza i doprinosa,
 • formiranje i slanje naloga za prenos i plaćanje,
 • kreiranje i podnošenje poreskih prijava za poreze i doprinose,
 • izrada i dostavljanje različitih obrazaca,
 • vođenje kadrovskih evidencija,
 • drugi kadrovski poslovi.

 

1.3 Obračun poreza i doprinosa

 

Obračun poreza i doprinosa je složen i usko vezan knjigovodstveni posao, zbog čega firme najviše i angažuju računovodstvene agencije.

PROČITAJTE JOŠ: VODIČ KROZ KNJIGOVODSTVENI ASPEKT POSLOVANJA NAKON OSNIVANJA FIRME >>

Zbog kompleksnosti postupka i metode obračuna, kao i čestih zakonskih izmena preporuka je da obavezu za obračunavanje mesečnih poreza i doprinosa prepustite odgovornom knjigovođi. Ovako ćete sigurno izbeći moguće greške ili komplikacije, za koje kazne mogu biti izuzetno visoke.

 

1.4 Finansijsko i poresko savetovanje

 

Mnoge agencije za knjigovodstvene usluge pružaju finansijsko i poresko savetovanje kako bi svojim klijentima olakšale poslovanje i optimizovale poreske obaveze.

Pitanja i konsultacije se odnose na:

 • pitanja u vezi sa porezom na dobit,
 • pitanja oko poreza na dodatu vrednost (PDV),
 • pitanja u vezi poreza na dohodak,
 • za pripremu i podnošenje poreskih prijava,
 • kontrolu podataka u poreskim prijavama,
 • savetovanje u vezi sa oporezivanjem transakcija,
 • priprema prigovora i žalbi na rešenja Poreske uprave,
 • obračun kamata, naknada i taksi,
 • ostale poreske i finansijske usluge.

 

1.5 Finansijski izveštaj ili završni račun

 

Iskusna knjigovodstvena agencija će vam bez problema na kraju poslovne godine sastaviti tačan finansijski izveštaj i pomoći da sagledate rezultat vašeg poslovanja. Finansijski izveštaj je završni račun koji se sastoji od bilansa stanja, bilansa uspeha i statističkog aneksa. On pokazuje da li je vaša firma u prethodnoj poslovnoj godini poslovala uspešno i ostvarila dobitak, ili ste bili u gubitku.

PROČITAJTE JOŠ: DETALJAN VODIČ ZA IZBOR KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE >> >>

Dobar knjigovođa će vas naučiti da čitate završni račun, odnosno finansijske izveštaje jer su oni od najveće koristi upravo vama. To vam je najbolji i najprecizniji način da upoznate kako diše vaše poslovanje.

 

2. Kada treba angažovati agenciju za računovodstvene usluge

 

Knjigovođu možete angažovati i nakon otvaranja firme, ali je idealno da ovaj posao završite pre registracije. Najkorisnije bi bilo da odaberete knjigovodstvenu agenciju za pružanje knjigovodstvenih usluga još pre registracije firme.

Knjigovođa će vam biti od višestruke pomoći prilikom registracije vašeg poslovanja i to iz više razloga:

 • posavetovaće vas oko izbora pravne forme,
 • pomoći će vam da prikupite dokumentaciju i osnujete svoju firmu,
 • posavetovaće vas oko subvencija koje možete ostvariti kao novoregistrovani privredni subjekt,
 • od početka je sa vama i biće upoznat sa vašim biznisom od nule,
 • neće morati mnogo naknadno da se informiše o vama i vašem poslovanju,
 • neće imati obavezu da preuzima papire nakon osnivanja firme,
 • pomoći će vam oko dobijanja olakšica za zapošljavanje radnika i oslobođenja poreskih nameta.

 

2.1 Potpisivanje ugovora i određivanje detalja poslovne saradnje

 

Nakon što ste ukazali poverenje određenoj računovodstvenoj agenciji potrebno je da zaključite ugovor sa njom u pismenoj formi. Knjigovodstvenu agenciju posmatrajte kao dugoročnog poslovnog saradnika koji će vam pomoći da istrajete u svom poslu i ostvarite poslovne ciljeve.

Ugovorom definišite šta su sve obaveze knjigovodstvene agencije i stvorite zdrav odnos sa svojim najbližim poslovnim saradnikom. U samom startu, potrebno je da odabranom knjigovođi dostavite vaše podatke i dokumentaciju potrebnu za uspešan početak vođenja vašeg poslovanja.

 

2.2 Osnovne i dodatne usluge knjigovodstvene agencije

 

Osnovne usluge koje knjigovodstvene agencije pružaju tiču se i upravljanja poslovnom dokumentacijom. To su aktivnosti koje se mogu podeliti na tri nivoa:

 • prikupljanje dokumentacije,
 • analiza poslovnih podataka,
 • obrada i evidentiranje priložene poslovne dokumentacije.

Dodatne usluge koje pruža agencija za računovodstvo mogu se odnositi i na veliki izbor poslovnih informacionih sistema. Pomoću istih poslovanje preduzeća podiže se na viši nivo. Upotrebom ERP-a, odnosno informacionih sistema dobijaju se tačne i kvalitetne informacije od knjigovodstvene agencije, što na dugoročnom planu predstvalja ključ uspeha poslovanja.

 

2.3 Komunikacija i saradnja sa knjigovođom

 

Radi lakše i efikasnije poslovne komunikacije sa vašim knjigovođom informišite se o terminima koji se svakodnevno koriste u računovodstvenoj praksi. Biće vam lakše da pitate ukoliko vam nešto ne bude bilo jasno, pritom razumećete i odgovor koji dobijete od knjigovođe.

PROČITAJTE JOŠ: KO MOŽE DA PRUŽA RAČUNOVODSTVENE USLUGE – PREGLED ZAKONSKIH KRITERIJUMA >>

Važna je i saradnja. Iskusan i odgovoran računovođa će se informisati i saznati sve pojedinosti vezane za vaše poslovanje ili delatnost kako bi vam pomogao.

Razgovarajte sa njim i saznajte koje su mu informacije potrebne da predupredi sve potencijalne poslovne probleme. Obezbedite mu uslove za lakše vođenje poslovnih knjiga zarad zdravijeg budućeg poslovnog odnosa.

Za sva dodatna pitanja u vezi poslovanja, budućih poreza, olakšica za nova radna mesta ili usluge koje agencije za računovodstvo pružaju privrednicima kontaktirajte naše stručnjake. Agencija za knjigovodstvene usluge HLB T&M Consulting vam stoji na raspolaganju i u najkraćem roku će odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kontakt