Skrolujte za još

Da li da postanete preduzetnik paušalac – sve prednosti i mane

јул 20, 2017

hero
HBL > Vesti > Clanak > Da li da postanete preduzetnik paušalac – sve prednosti i mane

Ukoliko se odlučite za paušalno oporezivanje, ono vam može biti atraktivno iz nekoliko razloga. Kao paušačac, u većini slučajeva niste u obavezi da angažujete računovodstvene agencije niti izrađujete završne račune. Paušalac je jedino u obavezi da vodi knjigu otvorenog prometa u kojoj se beleže svi računi za prodatu robu i usluge. Ova knjiga poznatija je kao KPO knjiga.

Takodje, sav prihod koji ostvari iz svog poslovanja, paušačac je u mogućnosti da podigne sa svog računa bez plaćanja dodatnih poreza.

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana (član 40), paušalac je preduzetnik oporezovan po prethodno utvrđenim pravilima. Kako nisu u obavezi da vode knjige, paušalci se obraćaju nadležnoj Poreskoj upravi za zahtevom za određivanje poreza na prihode. Nakon primljenog zateva, Poreska uprava odgovarajućim rešenjem određuje fiksan iznos poreza i doprinosa koji se odnosi na paušalca.

Ukoliko želite da poslujete kao paušalac, potrebno je da zahtev za paušalno oporezivanje u Poresku upravu 15 dana od dana upisa u Agenciju za privredne registre ili do 30.novembra godine koja je u toku da bi u sledećoj godini poslovali kao paušalac.

 

Uslovi za paušalce

 

Postoji i nekoliko osnovnih uslova da bi ste mogli da budete paušačac. Jedan od glavnih je da promet tj. zbir svih izdatih računa (bez obzira da li su naplaćeni ili ne) u toku godine bude manji od 6.000.000 RSD. Svaki prihod preko ovog iznosa znači i ulazak u PDV sistem a samim tim i napuštanje paušalnog poslovanja. Takođe, paušalac ne možete biti i ukoliko je osnovna delatnost knjigovodstvo, marketing ili trgovina na veliko i malo…

Rešenje koje izdaje Poreska uprava definiše iznos doprinosa i poreza koje preduzetnik plaća svakog meseca. Pri određivanju iznosa poreskih obaveza, kao osnova za proračun se uzima prosečna zarada za delatnost za kojom se bavi paušalac. Takođe, ova osnovica se menja u zavisnosti od opremljenosti prostora, mesta u kom posluje paušalac, razvojenosti opštine u kojoj se odvija posao, broja zaposlenih radnika i drugih kriterijuma. Postoji dug i detaljan spisak kriterijuma koji utiču na povećanje odnosno smanjenje poreza koji je potrebno da plati paušalac.

Bez obzira na zaradu tokom godine, preduzetnik paušalac će platiti porez u iznosu koji mi je dodelila Poreska uprava. Ukoliko, na primer, mesečna obaveza iznosi 20.000 dinara za poreze i doprinose, preduzetnik paušalac će ovaj iznos platiti bez obzira da li u toku godine zaradi 30.000 dinara ili 3.000.000 dinara. Osnovna razlika između paušalca i društva koje vodi knjige jeste u iznosu plaćenog poreza, jer će društvo koje vodi knjige platiti porez na ostvarenu razliku između prihoda i rashoda, i sa povećavanjem prihoda će se povećavati i obaveze za poreze.

 

Prednosti i mane

 

Na osnovu navedenog, vidi se da je najveća prednost paušala ujedno i najveća njegova mana, a sve u zavisnosti od ostvarenih prihoda u toku godine. Ukoliko preduzetnik paušalac posluje dobro i ostvari velike prihode, platiće relativno mali iznos poreza i taj način poslovanja je dobar za njega. Ali sa druge strane ukoliko prihodi ne budu značajni, može se desiti da fiksna propisana obaveza za poreze predstavlja prevelike obaveze za preduzetnika paušalca i negativno utiču na ukupno poslovanje. U skladu sa tim, ukoliko tek počinjete sa razvijanjem posla, potrebno je dobro da procenite da li fiksni iznosi poreza predstavljaju preveliko opterećenje za poslovanje ili treba da razmišljate o nekoj drugoj formi društva i različitom načinu oporezivanja. Naša kompanija pruža knjigovodstvene usluge za preduzetnike kao i usluge osnivanja preduzetničkih agencija, pa ukoliko su Vam potrebne navedene usluge budite slobodni da nam se obratite.

Kontakt