Skrolujte za još

BlogIzbor Kategorija

hero-img Sva prava zaposlenih na korišćenje godisnjeg odmora – prvi deo

Svi zaposleni imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od minimum 20 radnih dana po Zakonu kod svog poslodavca, ili onoliko dana koliko je određeno...Pročitaj više

22.08.2019
with-img
Vodič kroz prava zaposlenih na godisnji odmor – drugi deo

Kada zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora i kako se utvrđuje pravo na pun, odnosno srazmeran broj dana godišnjeg odmora samo su neka od... Pročitaj više

22.08.2019
with-img
Vodič za osnivanje ogranka stranog pravnog lica

Ogranak stranog pravnog lica predstavlja njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga strana kompanija obavlja delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom. Strane firme osnivaju... Pročitaj više

17.08.2019
with-img
Kako funkcioniše Payoneer kartica i kako isplatiti novac?

Da bi se uspešno registrovali na Payoneer servis za transfer novca neophodno je prilikom registracije uneti važeće podatke sa Vašeg deviznog računa. U tekstu koji... Pročitaj više

30.07.2019
with-img
Šta je osnovni kapital društva sa ograničenim odgovornošću?

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću dugačije se naziva registrovani kapital i on predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova u to društvo. Prilikom osnivanja firme bitno je... Pročitaj više

29.07.2019
no-img
Kako koristiti Payoneer u Srbiji za transfer novca

Sve više se govori i piše o novom globalnom servisu za transfer novca, koji je moguće koristiti i u Srbiji. Ovaj sve popularniji servis omogućava... Pročitaj više

10.06.2019
no-img
Kako izvršiti dodatnu uplatu osnivača koja ne povećavaja osnovni kapital

Dodatne uplate predstavljaju jedan od načina da članovi ili osnivači društava finansiraju privredno društvo, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću. Pored ovog načina finansiranja preduzeća postoje... Pročitaj više

02.06.2019
with-img
Kako stranac da postane direktor kompanije u Srbiji – sve zakonske obaveze

Prema Zakonu o radu sa direktorom firme mogu se sklopiti dve vrste ugovora na osnovu kojih će stranac direktor biti angažovan za svoj rad. Ova... Pročitaj više

20.05.2019
with-img
Promena osnovnog kapitala – povećanje i smanjenje kapitala društva

Promena osnovnog kapitala moguća je kod društava sa ograničenom odgovornošću. Promene se odnose na povećanje i na smanjenje osnovnog kapitala, koji ne sme biti ispod... Pročitaj više

05.05.2019
with-img
Ko može da pruža knjigovodstvene usluge – pregled zakonskih kriterijuma

Da li pravno lice/preduzetnik koji nije registrovan za knjigovodstvene usluge ili fizičko lice van radnog odnosa može da pruža knjigovodstvene usluge? Ovo pitanje je veoma aktuelno... Pročitaj više

20.04.2019
Kontakt