Skrolujte za još

BlogIzbor Kategorija

hero-img
Radno angažovanje stranca u Srbiji

Radna dozvola je osnov za zapošljavanje i radno angažovanje stranca u Srbiji. U nastavku sledi detaljan pregled mogućnosti za zapošljavanje i oblike radnog angažovanja stranaca...Pročitaj više

06.03.2021
no-img
Kako do dozvole za pružanje računovodstvenih usluga?

Komora ovlašćenih revizora donela je Pravilnik o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, koji propisuje zahtev za izdavanje dozvole, uslove i način dobijanja ove dozvole.... Pročitaj više

10.12.2020
with-img
Refakcija PDV-a u Srbiji – osnove i postupak refakcije

Postupak refakcije poreza na dodatu vrednost predstavlja ostvarivanje prava na povrat PDV-a obvezniku. Refakcija se vrši primaocu dobra, odnosno korisniku usluga koji je prilikom nabavke... Pročitaj više

31.08.2020
with-img
Uputstvo za primenu testa samostalnosti za paušalce

Poreska uprava objavila je uputstvo o primeni testa samostalnosti, sa detaljnim opisom kriterijuma, odgovorima na pitanja i smernicama koje će se primenjivati u postupku poreske kontrole.... Pročitaj više

10.03.2020
no-img
Centralna evidencija stvarnih vlasnika – nove zakonske obaveze

Narodna skupština Republike Srbije donela je po hitnom postupku Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji predviđa formiranje posebnog registra sa imenima stvarnih vlasnika privrednih... Pročitaj više

07.08.2018
Kontakt