Skrolujte za još

PORESKE VESTI ZA SEPTEMBAR 2019

sep 01, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > PORESKE VESTI ZA SEPTEMBAR 2019

POČELA JE PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti stupio je na snagu 9. novembra 2018. godine, čija je primena počela 21. avgusta 2019. godine. Novi usvojeni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donosi velike obaveze i niz novosti za sva pravna lica, odnosno za privredne subjekte koji posluju sa većim brojem korisnika i vrše obradu podataka o ličnosti. Novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti predviđene su i oštre kazne za nepoštovanje ovog Zakona.

Kako se navodi, osnovni razlog za stupanje Zakona na snagu je usklađivanje sa zakonskom regulativom Evropske unije. Aktuelni Zakon o zaštiti podataka primenjuje se kada obrađivač podataka odnosno viši rukovalac, koji ima sedište, prebivalište ili borvište na teritoriji Republike Srbije vrši obradu podataka o ličnosti u okviru aktivnosti koju obavlja na teritorii Republike Srbije. Ovo se odnosi na sve aktivnosti obrade podataka o ličnosti, bez obzira da li se radnja obrade tih podataka vrši na teritoriji Republike Srbije.

Zakon o Zaštiti podataka o ličnosti se primenjuje i u slučaju kada se vrši obrada podataka o licu na koje se ti podaci odnose, a u slučaju da lice ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije. Radnje na koje se odnosi obrada podataka o ličnosti u ovom slučaju vezane su za:

 

  • ponudu robe i ponudu usluga licu na koje se podaci odnose,
  • praćenje aktivnosti lica na koje se podaci odnose.

 

SRBIJA JE NA PRVOM MESTU U SVETU PO BROJU DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA

Ugledni britanski list “Financial Times” objavio je najnoviju rang listu za 2019. godinu, prema kojoj je Srbija na prvom mestu u svetu po broju direktnih stranih investicija, u odnosu na veličinu privrede i sopstvene ekonomije. Srbija je zauzela vodeću poziciju i dospela je na čelo rang liste sa indeksom od 11,92 poena. U odnosu na prošlu godinu to je za 1,33 indeksnih poena više.

Prema sadržaju studije, Srbija je u 2018. godini privukla 107 projekata direktnih stranih investicija, a to je za 26 direktnih stranih investicija više nego što je to bilo u 2017. godini. Shodno tome, može se reći da se povećao rast direktnih investicija za jednu trećinu.

U studiji se navodi da “Srbija privlači skoro 12 puta veći obim stranih direktnih investicija nego što bi moglo da se očekuje od ekonomije njene veličine.” Smatra se da su u Srbiji vodeći sektori po stranim direktnim investicijama industrija automobilskih komponenti, hrana i duvan, tekstil i sektor nekretnina.

Na drugom mestu rang liste za 2019. godinu nalazi se Crna Gora sa indeksom od 11,49 poena. Pored Srbije i Crne gore, neke od ekonomija koje su se našle na ovoj svetskoj rang listi za 2019. godinu su: Singapur, Jermenija, Letonija, Bugarska, UAE, Mađarska, Rumunija, Irska, Poljska, Velika Britanija, Hong Kong.

 

 

BESPLATNA APLIKACIJA ZA MOBILNI TELEFON “MOJA LPA”

Svi poreski obveznici sada imaju mogućnost da putem aplikacije za mobilni telefon “Moja LPA” izvrše upit i dobiju uvid u stanje na računu javnih prihoda. Slanjem upita putem mobilne aplikacije mogu da provere svoju poresku obavezu za porez na imovinu. Mobilna aplikacija “Moja LPA” je besplatna i dostupna svim korisnicima mobilnih telefona sa Android i iOS operativnim sistemom.

Upit stanja za porez na imovinu dobija se unošenjem korisničkog imena i lozinke. Ovi podaci prethodno se dobijaju podnošenjem zahteva nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji za dobijanje istih. Poreski obveznici moraju podneti lično zahtev nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji (LPA).

Putem mobilne aplikacije “Moja LPA” omogućen je uvid u stanje obaveza za porez na imovinu svim poreskim obveznicima u Srbiji – i fizičkim i pravnim licima. Fizička lica podnose zahtev za korisničko ime i lozinku lokalnoj poreskoj administraciji po mestu prebivališta. Pravna lica podnose zahtev i obraćaju se lokalnoj poreskoj administracji prema mestu sedišta.

 

 

POČELA JE PRIMENA ZAKONA O LOBIRANJU

Primena Zakona o lobiranju počela je 14. avgusta 2019. godine. Novi Zakon o lobiranju uređuje pravila, uslove i način obavljanja lobiranja. U skladu sa Zakonom regulišu se aktivnosti lobiranja, pravila lobirnja, registri, evidencije i ostala važna pitanja.

U skladu sa Zakonom o lobiranju, lobiranje može obavljati fizičko lice (pojedinac) ili pravno lice koje je registrovano kao lobista. Takođe, u skladu sa Zakonom o lobiranju, lobiranje može obavljati i “neregistrovani lobista”.

“Neregistrovani lobista” je fizičko lice koje nije registrovano i upisano u Registar lobista, ali je zakonski zastupnik ili je zaposleno lice kod korisnika lobiranja (ili je fizičko lice koje zastupa interese udruženja ili pravnog lica čiji je član korisnik lobiranja).

Strani državljani i inostrane kompanije isto mogu biti lobisti u Republici Srbiji. Uslov je da budu registrovani za obavljanje lobiranja u državi čiji su državljani (za strana pravna lica da budu upisana u Registar lobista u državi u kojoj imaju sedište) i da budu upisani u posebnu evidenciju o stranim fizičkim ili pravnim licima koja obavljaju lobiranje na teritoriji Republike Srbije. To se odnosi na Nacionalni registar koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije.

Registrovani lobisti imaju obavezu da podnesu Godišnji pisani izveštaj za prethodnu godinu, koji se podnosi Agenciji za borbu protiv korupcije. Godišnji izveštaj se podnosi do 31 januara tekuće godine za prethodnu.

Kontakt