Skrolujte za još

PORESKE VESTI ZA AVGUST 2019

avg 01, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > PORESKE VESTI ZA AVGUST 2019

MATIČNI BROJ JE OBAVEZAN ELEMENT DOKUMENATA PRAVNIH LICA

Zakon o privrednim društvima predviđa da dokumenti pravih lica, preduzetnika i svih privrednih subjekata koji su upućeni ka trećim licima obavezno moraju da sadrže matični broj tog privrednog društva.

Za pravna lica koja ne poštuju ove odredbe smatra se da su načinila privredni prestup i predviđene su novčane kazne od 100.000 do 1.000.000 dinara za privredna društva.

Prema novom Zakonu o trgovini dodatno je definisano da je matični broj obavezni element na svim ispravama i dokumentima koji prate robu. To su isprave o proizvodnji, isprave o nabavci, isprave o prodaji robe i isprave koje prate robu u prevozu.

Privredni subjekti koji ne poštuju ove odredbe i na ispravama koje prate robu nemaju matični broj biće u obavezi da za ovaj prekršaj plate novčane kazne. Za pravna lica su novčane kazne od 500.000 do 2.000.000 dinara, a novčane kazne za preduzetnike su od 50.000 do 500.000 dinara.

 

 

NARODNA BANKA SRBIJE SMANJILA JE REFERENTNU KAMATU NA 2,5 ODSTO

Izvršni odbor NBS doneo je odluku da Narodna banka Srbije (NBS) smanji referentnu kamtnu stopu na nivo od 2,5 %. Iz Centralne banke saopšteno je da smanjenjem referentne kamate na novi, najniži nivo u režimu ciljanja inflacije, NBS dodatno podržava kreditni i privredni rast. U skladu s’ tim, ekonomski stručnjaci smatraju da će smanjena referentna kamatna stopa uticati na povoljnije kredite za privredu, a u manjoj meri povoljnije za stanovništvo.

Prilikom određivanja referentne kamatne stope Centralna banka kreće se u granicama cilja. Ako je kamata niska to može dovesti do inflacije, a ako je visoka onda kamata može biti nepovoljna i demotivisati privredu.

Kako iz NBS navode, saopšteno je da će prema avgustovskoj projekciji inflacija biti pod kontrolom i da će nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 procenta plus/minus 1,5 posto i u naredne dve godine – najverovatnije u donjem delu ciljanog raspona.

 

 

OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU

U “Službenom glasniku RS”, br. 104/2018 od 28.12.2018. godine objavljen je podatak o propisanoj novoj najvišoj mesečnoj osnovici za plaćanje doprinosa u 2019. godini, kao i podatak o novoj najnižoj mesečnoj osnovici doprinosa za 2019. godinu.

 

Najviša mesečna osnovica doprinosa za 2019-tu iznosi 341.725 dinara. Najviša osnovica je u primeni od 01.01.2019. godine, a primenjivaće se do kraja 2019-te, tačnije do 31.12.2019. godine.

Najniža mesečna osnovica doprinosa za 2019-tu iznosi 23.921 dinara. Najniža osnovica je u primeni od 01.01.2019. godine, a primenjivaće se do kraja 2019-te, tačnije do 31.12.2019. godine.

Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu iznosi 3.951.960 dinara. Ovaj podatak objavljen je u “Službenom glasniku RS” broj 6/2019 od 01.02.2019. godine.

 

 

STUPIO NA SNAGU PROGRAM TRANSFORMACIJA PORESKE UPRAVE

Vlada Republike Srbije usvojila je Program transformacija poreske uprave koji je stupio na snagu 01. jula 2019. godine. U skladu sa Programom transformacije poreske uprave, broj organizacionih jedinica u Srbiji smanjen je na broj od 37 filijala, umesto dosadašnjih 78 organizacionih jedinica.

Obveznici mogu naći i pročitati spisak svih novih organizacionih jedinica Poreske uprave na zvaničnom sajtu Poreske uprave. Cilj i očekivanja od ovog programa su povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovnih procesa, moderna infrastuktura, bolje radno okruženje, optimizacija i racionalizacija troškova poslovanja, viši nivo kvaliteta rada i bolja rešenja u smislu veće naplate javnih prihoda.

Imajući u vidu potrebe građana i pravnih lica kao poreskih obveznika, Poreska uprava je formirala Sektor za izdvojene aktivnosti koji ima organizacione delove na određenim lokacijama širom Republike Srbije. Time je omogućeno da poreski obveznici imaju mogućnost da podnesu poreske prijave i u papirnom obliku. Građani na ovaj način mogu podneti poreske prijave za porez na prenos apsolutnih prava za motorna vozila i za nepokretnosti, poreske prijave za porez na nasleđe i poklon, poreske prijave za porez na držanje, nošenje i upotrebu dobara.

Fizička lica i dalje imaju mogućnost da podnose poreske prijave u elektronskom kao i papirnom obliku. Pisarnice nastavljaju sa radom po starom sistemu, kako bi građani mogli da dobiju osnovne informacije i da na taj način imaju neposredan kontakt sa Poreskom upravom.

Registracija poreskih obveznika nerezidentnih pravnih i fizičkih lica, a takođe i dodela PIB-a pravnim licima vršiće se u Centrali Poreske uprave. Uverenja o poreskim obavezama izdavaće se prema mestu sedišta filijale poslovne banke pravnog lica u kojoj ima otvoren račun. Primena ovih pravila počela je 28.06.2019. godine.

Kontakt