Skrolujte za još

Kako vršiti prodaju preko interneta- zakonske obaveze (drugi deo)

јан 25, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Kako vršiti prodaju preko interneta- zakonske obaveze (drugi deo)

Sve je više preduzetnika i pravnih lica koji svoje poslovanje obavljaju online, a to govori u prilog razvoju poslovanja preko interneta. Da bi postupak bio maksimalno olakšan ne samo prodavcima već i kupcima, u našoj zemlji postoje zakonski propisi koji definišu pravila i koji omogućavaju i olakšavaju firmama da prodaju svoje proizvode i usluge preko interneta.
U prvom delu obradili smo šta je prodaja preko interneta i zakonski okvir, a u nastavku slede objašnjenja oko obaveza za fiskalnu kasu, zatim oko izdavanja računa, načina dostave i naplate, odustajanja od kupovine i slično.
Ukoliko planirate da otvorite svoju firmu u Srbiji ove informacije kao smernice vam mogu mnogo pomoći.

 

Dostava i naplata preko interneta

 

Firma koja radi prodaju preko interneta može da dostavi proizvode na više načina. Obično ide preko pošte ili preko kurirske službe, ali može i sopstvenim dostavnim vozilom.

Na web-sajtovima odnosno online prodavnicama troškovi isporuke su često posebno naglašeni. Cene dostave variraju u zavisnosti od veličine i težine paketa, ali mogu da se razlikuju i zbog cenovnika usluga dostavnih servisa.

Sa druge strane, postoje online prodavnice gde su u cenu robe uračunati troškovi dostave, pa u tom slučaju nema odvojenih troškova. U oba slučaja sve informacije na sajtu prodavnice moraju biti naznačene.

 

Oslobođenje od fiskalne kase za prodaju preko interneta

 

Jedan osnovni uslov mora biti ostvaren kako bi pravno lice koje obavlja prodaju proizvoda i usluga preko interneta bilo oslobođeno od evidentiranja prometa preko fiskalne kase. To je da se proizvodi koje kupac dostavljaju preko firme koja se bavi poštanskim i kurirskim uslugama.

Dakle, ako se dostava naručenih proizvoda kupcu vrši preko pravnog lica koje se bavi poštanskim i kurirskim aktivnostima, onda firma nije dužna da taj promet evidentira preko fiskalne kase.

Ukoliko je proizvod naručen preko interneta, a kupcu isporučen dostavnim vozilom prodavca (sopstveni prevoz iz firme), ne preko kurirske službe, onda mora da se kuca fiskalni račun. U ovom slučaju je prodavac u obavezi da prodaju evidentira preko fiskalne kase, a kupcu da izda fiskalni račun uz porudžbinu.

Dakle, ako se dostava kupcu – fizičkom licu vrši u sopstvenoj režiji, tj. dostavnim vozilom prodavca onda on mora tu prodaju da evidentira preko fiskalne kase.

 

Šifra delatnosti oslobođena od fiskalne kase

 

Šifra delatnosti je 47.91. – Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta nema obavezu da evidentira promet preko fiskalne kase. Ako firma ima svoju online prodavnicu i prodaje preko interneta, a ima tu šifru oslobođena je obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Zapravo, delatnost trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta obuhvata prodaju:

 • posredstvom pošte,
 • posredstvom interneta,
 • direktnu prodaju preko televizije, radija ili telefonom,
 • internet aukcije u okviru trgovine na malo.

Ovo su delatnosti gde kupac može na osnovu oglasa, kataloga i informacija sa veb sajta ili drugog sredstva oglašavanja da bira koji će proizvod da kupi (da poruči putem interneta, preko pošte ili telefonom).

 

Obaveza izdavanja računa

 

Kada se prodaja preko interneta obavila ka fizičkim licima prodavac nije u obavezi da:

 • izda PDV račun fizičkom licu koje nije PDV obveznik (iako je prodavac u PDV-u),
 • kuca fiskalni račun fizičkom licu ako je dostava preko kurirke službe.

 

Prodavac mora da izda račun koji sadrži sledeće podatke:

 • naziv ili poslovno ime,
 • adresa i podaci kojima se utvrđuje identitet pravnog lica (PIB, matični broj…)
 • podaci o prodatoj robi ili pruženoj usluzi,
 • prodajna cena,
 • datum izdavanja računa,
 • specifikacija prodajne cene.

Sa druge strane, kada prodavac koji je obveznik PDV-a proda preko interneta proizvod ili uslugu kupcu koji je takođe obveznik PDV-a, u obavezi je da izda fakturu sa svim propisanim podacima i da iskaže PDV.

Račun može biti dostavljen elektronskim putem (preko mail-a) kao elektronski dokument i smatra se originalom jer je izvorno nastao u elektronskom obliku. Može biti dostavljen i na papiru u štampanoj verziji, a štampani račun se smatra kopijom izvornog dokumenta.

 

Naplata preko interneta i preko platne/kreditne kartice

 

Kada kupac plaća robu ili uslugu preko platne ili kreditne kartice podaci se prvo proveravaju nakon unošenja, a zatim se naplaćuje i skida novac sa kartice.

Emitent novca naplaćuje proviziju od prodavca, kao svoju uslugu. Prilikom isplate novca prodavcu isplaćuje se neto iznos, a od ukupnog iznosa obustavlja se provizija za emitenta. Kolika će biti provizija, kao i rok prenosa novca zavisi od toga ko je emitent, koja vrsta kartice je u pitanju, koju delatnost obavlja prodavac, koliko ostvaruje promet i ostalo.

U ovom slučaju provizija je čist rashod za firmu koja se bavi online prodajom.

Ako se plaća platnom ili kreditnom karticom banke, onda ona svoje usluge naplaćuje mesečno. Određeni iznos skida se sa tekućeg računa firme, odnosno sa računa klijenta.

Kada banka uplaćuje pazar na račun prodavca – klijenta, uplaćuje se pun iznos na njegov račun. Taj iznos pojavljuje se na izvodu zajedno sa naknadama i troškovima koje prodavac ima za usluge banke.

Banka može i da vrši uplatu pazara na račun prodavca (po osnovu prometa sa kartice), a svoju proviziju da računa tako da iznos odmah umanji za svoje bankarske usluge. Provizija se odbija od pazara, tako da prodavcu ostaje umanjen iznos. Ovo svakako zavisi od dogovora između banke i pravnog lica.

 

Naplata proizvoda i usluga preko računa

 

Kada kupac naruči robu ili usluge preko interneta a plaća preko računa, iznos porudžbine može da se uplati na dinarski ili na devizni račun pravnog lica. Prodavac ima obavezu da pošalje naručene proizvode nakon što se evidentira da je novac uplaćen.

Na dinarski račun se uplaćuje kada je kupac iz Srbije, a na devizni račun prodavca uplaćuje se kada je kupac iz inostranstva.

 

Naplata pouzećem

 

Kada se roba ili usluge plaćaju pouzećem, a dostava vrši preko pošte ili kurirske službe, sve troškove oko narudžbine i dostave najčešće plaća kupac, nakon preuzimanja robe. Zatim, kurir mora u ugovorenom roku da novac koji je naplaćen za paket uplati prodavcu, odnosno na tekući račun firme.

Kada kurirska služba izvršenu dostavu naplaćuje od firme, ona tada ispostavlja račun pravnom licu za tu svoju uslugu.

 

Povraćaj proizvoda naručenih preko interneta

 

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača svaki kupac koji naruči proizvode ili usluge preko interneta ima pravo da odustane od kupovine, da se predomisli i da ih vrati natrag. Zakon kupcima daje pravo da vrate prodavcu kupljene proizvode nakon što ih preuzmu.

Potrošač ima pravo da bez obrazloženja odustane od kupovine ili da raskine ugovor u roku od 14 dana, od dana kada je preuzeo (primio) proizvod.

Smatra se da je rok od 14 dana dovoljan da kupac pregleda proizvod i da:

 • uporedi da li odgovara onom koji je video na interetu (u online prodavnici),
 • proveri da li su kvalitet i svojstva proizvoda ista kao sa sajta odakle je naručen,
 • utvrdi kvalitet proizvoda i na osnovu toga odluči da li će odustati od kupovine i vratiti proizvod.

U slučaju kada želi da ga vrati u propisanom roku kupac mora da dostavi još i obrazac ili izjavu o odustajanju od kupovine proizvoda koji se trenutno nalaze u njegovom posedu.

Prodavac ima obavezu da najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave kupca vrati uplaćeni novac za taj proizvod, kao i novac za troškove dostave (ako su plaćeni prilikom kupovine). Potrošač ima obavezu samo da plati poštarinu kada vraća proizvod, osim ako prodavac preuzme tu obavezu.

 

Pravo na paušalno oporezivanje preduzetnika koji obavljaju prodaju preko interneta

 

Preduzetnik koji ima registrovanu delatnost Trgovina na malo poredstvom pošte ili interneta (47.91) i posluje preko interneta ne može da bude paušalno oporezovan, već mora da vodi poslovne knjige.

Sa druge strane, preduzetnici koji obavljaju ostale delatnosti koje se obavljaju preko interneta (IT sektor, programeri) mogu da budu paušalci, odnosno da ostvare pravo na paušalno oporezvanje.

Takođe, ako firma obavlja delatnost koja se bavi proizvodnjom i prodajom isključivo sopstvenih proizvoda, onda može da ostvari pravo na paušalno oporezivanje. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana pravo na paušalno oporezivanje nema preduzetnik koji:

● obavlja poslove računovodstva, knjigovodstva, revizorske poslove, poslove poreskog savetovanja, reklamiranje i istraživanje tržišta;
● se bavi trgovinom na veliko i trgovinom na malo, obavlja delatnost hotela i restorana, zatim se bavi finansijskim posredovanjem, kao i aktivnostima u vezi sa nekretninama;
● obavlja poslove u čiju delatnost ulažu druga lica;
● u prethodnoj godini ostvari promet veći od 6.000.000 ili planira da ima veći promet od ovog iznosa;
● ako je evidentiran kao obveznik PDV.

 

Evidentiranje prometa u obrascu KEP

 

Trgovina preko interneta je trgovina van prodajnog objekta. Pravna lica, kao i preduzetnici koji se bave elektronskom trgovinom moraju da vode Obrazac KEP i da na njemu evidenciju sve promene o nabavljenoj i prodatoj robi. Ova evidencija mora da se upisuje za celokupan promet robe koja se proda preko interneta i vodi se u mestu koje je prodavac prijavio Ministarstvu.

Prema Zakonu i Pravilniku o evidenciji prometa, firma koja obavlja prodaju izvan prodajnog objekta mora da vodi Knjigu evidencije prometa (obrazac KEP). Pored toga, u Ministarstvu nadležnom za poslove trgovine mora biti prijavljeno mesto na kojem se vodi Knjiga evidencije prometa. To je Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija, kome se šalje prijava na propisanom obrascu.

Jako je teško i rizično da vaš biznis obavljate sami, odnosno bez stručne i savetodavne pomoći. Važno je da izaberete pouzdanu i proverenu knjigovodstvenu agenciju koja vas može posavetovati i reći šta je najbolje za vašu firmu.
Ukoliko se bavite prodajom putem interneta predlažemo da se obavezno konsutujete sa knjigovođom i pravnikom oko svih propisa, transakcija i promena koje mogu nastati u toku poslovanja.

Kontakt