Skrolujte za još

Tekuća savetodavna poreska podrška

hero
HBL > Tekuća savetodavna poreska podrška

Svedoci smo stalnih promena iz oblasti zakonodavstva, poreske politike i računovodstvenih propisa. Sve te promene je potrebno pratiti, te iste primenjivati, kako bi Vaše poslovanje bilo usaglašeno sa svim propisanim normama. Naš tim je spreman da prati i kontinuirano prilagođava Vaše poslovanje svim poreskim propisima, te da Vas usmerava, savetuje i ponudi najbolja rešenja.

U tu svrhu Vam možemo ponuditi sledeće usluge:

  • Kontrola podataka u mesečnim i kvartalnim PDV prijavama;
  • Podrška o pravnim lekovima nakon kontrola poreskih vlasti i poresko-pravnih postupaka;
  • Savetovanje iz oblasti svih pitanja koja se tiču poreza;
  • Savetovanje u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija;
  • Komunikacija sa organima Poreske uprave
  • Priprema prigovora na zapisnike i žalbe na rešenja poreskih organa
See
Kontakt