Skrolujte za još

Međunarodno poresko savetovanje

hero
HBL > Međunarodno poresko savetovanje

Primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja omogućujemo Vam da optimizujete svoje poreske transakcije na međunarodnom nivou.

U cilju maksimalnog korišćenja poreskih olakšica, odnosno minimiziranje poreskih opterećenja zavisnih privrednih subjekata, ponudićemo Vam predloge za efikasno poslovanje van teritorije Republike Srbije.

Kao deo HLB International, naš tim je upoznat i prati međunarodna poreska zakonodavstva i izmenu istih, te uticaj tih izmena na tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti. Spremni smo vam pružiti pomoć u izradi radnih uputstava za računovodstvo s ciljem uspostavljanja novog poreskog procesa, kao i pomoć prilagođavanju postojećih sistema izveštavanja na način da iskazuju promene poreskih stopa. Naša kompanija nudi širok spektar usluga kako bi pomogli našim partnerima da lakše savladaju međunarodna pravila, da identifikuju na vreme sve rizike i mogućnosti.

See
Kontakt