Skrolujte za još

BlogIzbor Kategorija

hero-img Šta je osnovni kapital društva sa ograničenim odgovornošću?

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću dugačije se naziva registrovani kapital i on predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova u to društvo. Prilikom osnivanja firme bitno je...Pročitaj više

29.07.2019
no-img
Kako koristiti Payoneer u Srbiji za transfer novca

Sve više se govori i piše o novom globalnom servisu za transfer novca, koji je moguće koristiti i u Srbiji. Ovaj sve popularniji servis omogućava... Pročitaj više

10.06.2019
no-img
Kako izvršiti dodatnu uplatu osnivača koja ne povećavaja osnovni kapital

Dodatne uplate predstavljaju jedan od načina da članovi ili osnivači društava finansiraju privredno društvo, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću. Pored ovog načina finansiranja preduzeća postoje... Pročitaj više

02.06.2019
with-img
Kako stranac da postane direktor kompanije u Srbiji – sve zakonske obaveze

Prema Zakonu o radu sa direktorom firme mogu se sklopiti dve vrste ugovora na osnovu kojih će stranac direktor biti angažovan za svoj rad. Ova... Pročitaj više

20.05.2019
with-img
Promena osnovnog kapitala – povećanje i smanjenje kapitala društva

Promena osnovnog kapitala moguća je kod društava sa ograničenom odgovornošću. Promene se odnose na povećanje i na smanjenje osnovnog kapitala, koji ne sme biti ispod... Pročitaj više

05.05.2019
with-img
Ko može da pruža knjigovodstvene usluge – pregled zakonskih kriterijuma

Da li pravno lice/preduzetnik koji nije registrovan za knjigovodstvene usluge ili fizičko lice van radnog odnosa može da pruža knjigovodstvene usluge? Ovo pitanje je veoma aktuelno... Pročitaj više

20.04.2019
with-img
Kupovina i korišćenje automobila preko firme – pregled poreskih obaveza

Pravna lica imaju pravo da koriste putnički automobil u službene svrhe, koji je nabavljen za obavljanje poslova i zadatka vezanih za poslovanje. Pre korišćenja automobila... Pročitaj više

13.04.2019
with-img
Od 2019. obevezno pravdanje troškova za prevoz zaposlenih

Ako vas zanima kako će biti vršena isplata naknade za prevoz zaposlenima u odnosu na novo mišljenje Ministarstva finansija o kome se sve više govori u javnosti i kako... Pročitaj više

19.03.2019
with-img
Šta je minimalna zarada i od čega se sastoji

Minimalna zarada je najmanji iznos zarade koji se isplaćuje radniku po jednom radnom času. Prema Zakonu o radu svaki zaposleni ima pravo na isplatu minimalne... Pročitaj više

12.03.2019
with-img
Izmene u obračunu zarada od 1. januara 2019 godine

Krajem 2018. godine usvojene su nove izmene vezane za obračun zarada zaposlenih. U skladu sa usvojenim izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socialno... Pročitaj više

10.03.2019
Kontakt