Skrolujte za još

BlogIzbor Kategorija

hero
Pretraga dužnika u prinudnoj naplati

Na ovom linku možete da proverite da li je određena firma u prinudnoj naplati. Ne mogu se dobiti podaci za sindikate, kućne savete, verske organizacije...Pročitaj više

22.12.2021
hero-img
APR pretraga svih privrednih društava u Srbiji

Na ovom linku možete da izvšrite pretragu svih privrednih društava u Srbiji. Prilikom osnivanja firme potrebno je izvršiti pretragu naziva firme kako biste izbegli odbijanje... Pročitaj više

22.12.2021
hero-img
Novine koje donosi Zakon o Arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Nakon više od dve decenije Srbija je donela novi zakon koji reguliše oblast arhivske građe i arhivske delatnosti i njegova primena je počela 2. februara... Pročitaj više

31.10.2021
hero-img
Vodič kroz Poreske Olakšice za Inovativne Kompanije

Republika Srbija je poslednjih godina brojnim poreskim olakšicama kroz promenu poreskih zakona uticala na otvaranje i razvoj firmi koje se bave inovacijama. Pojedine promene, kao... Pročitaj više

12.09.2021
hero-img
Samooporezivanje prihoda fizičkih lica za uplate iz inostranstva

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana Republike Srbije propisana je obaveza da se oporezuje prihod iz inostranstva koji ostvaruju fizička lica. Drugim rečima, sva... Pročitaj više

12.09.2021
hero-img
Detaljan vodič kroz elektronsko fakturisanje – E-fakture

Sistem za elektronsko fakturisanje je zamišljen kao sistem preko koga će se obavljati sve aktivnosti slanja, prihvatanja, obrade i čuvanja faktura kojim će upravljati posebna... Pročitaj više

30.08.2021
hero-img
Kako COVID-19 utiče na studiju o transfernim cenama?

Uticaj pandemije i bolesti izazvane virusom Covid-19 ostavio je velike posledice na ekonomiju i stanje na tržištu. Izmenjani ekonomski uslovi poslovanja tokom prethodne 2020-te godine... Pročitaj više

10.04.2021
hero-img
Obavezno Izdavanje Faktura u Elektronskom obliku od 1. januara 2022.

Novi Zakon o računovodstvu od 1. januara 2022. godine propisuje zakonsku obavezu da se fakture privrednih subjekata moraju dostavljati u elektronskom obliku. Ova zakonska obaveza... Pročitaj više

08.04.2021
hero-img
Radno angažovanje stranca u Srbiji

Radna dozvola je osnov za zapošljavanje i radno angažovanje stranca u Srbiji. U nastavku sledi detaljan pregled mogućnosti za zapošljavanje i oblike radnog angažovanja stranaca... Pročitaj više

06.03.2021
no-hero-img
Isplata dividende – Vodič kroz poreske obaveze

Dividenda, kao prihod od kapitala, predstavlja ostvarenu dobit privrednog društva. Članovi društva imaju pravo na isplatu dividende, kako bi raspodelili dobit ostvarenu poslovanjem u prethodnoj... Pročitaj više

06.03.2021
Kontakt