Skrolujte za još

BlogIzbor Kategorija

hero Vodič kroz prava zaposlenih na godisnji odmor – drugi deo

Kada zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora i kako se utvrđuje pravo na pun, odnosno srazmeran broj dana godišnjeg odmora samo su neka od...Pročitaj više

22.08.2019
hero-img
Vodič za osnivanje ogranka stranog pravnog lica

Ogranak stranog pravnog lica predstavlja njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga strana kompanija obavlja delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom. Strane firme osnivaju... Pročitaj više

17.08.2019
hero-img
PORESKE VESTI ZA AVGUST 2019

MATIČNI BROJ JE OBAVEZAN ELEMENT DOKUMENATA PRAVNIH LICA Zakon o privrednim društvima predviđa da dokumenti pravih lica, preduzetnika i svih privrednih subjekata koji su upućeni... Pročitaj više

01.08.2019
hero-img
Kako funkcioniše Payoneer kartica i kako isplatiti novac?

Da bi se uspešno registrovali na Payoneer servis za transfer novca neophodno je prilikom registracije uneti važeće podatke sa Vašeg deviznog računa. U tekstu koji... Pročitaj više

30.07.2019
hero-img
Šta je osnovni kapital društva sa ograničenim odgovornošću?

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću dugačije se naziva registrovani kapital i on predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova u to društvo. Prilikom osnivanja firme bitno je... Pročitaj više

29.07.2019
hero-img
PORESKE VESTI ZA JUL 2019

MIŠLJENJE ZA PDV TRETMAN KORIŠĆENJA PROSTORA I OPREME BEZ NAKNADE OD STRANE PREDUZETNIKA/PAUŠALCA KOGA JE ANGAŽOVAO PDV OBVEZNIK   Ministarstvo finanija objavilo je novo Mišljenje... Pročitaj više

01.07.2019
no-hero-img
Kako koristiti Payoneer u Srbiji za transfer novca

Sve više se govori i piše o novom globalnom servisu za transfer novca, koji je moguće koristiti i u Srbiji. Ovaj sve popularniji servis omogućava... Pročitaj više

10.06.2019
no-hero-img
Kako izvršiti dodatnu uplatu osnivača koja ne povećavaja osnovni kapital

Dodatne uplate predstavljaju jedan od načina da članovi ili osnivači društava finansiraju privredno društvo, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću. Pored ovog načina finansiranja preduzeća postoje... Pročitaj više

02.06.2019
hero-img
Kako stranac da postane direktor kompanije u Srbiji – sve zakonske obaveze

Prema Zakonu o radu sa direktorom firme mogu se sklopiti dve vrste ugovora na osnovu kojih će stranac direktor biti angažovan za svoj rad. Ova... Pročitaj više

20.05.2019
hero-img
Obavezno plaćanje poreza i doprinosa za direktore van radnog odnosa

Minitarstvo finansija objavilo je Mišljenje o poreskom tretmanu za naknadu direktora koji nije zasnovao radni odnos u DOO ali radi kao zastupnik, koji pritom nije... Pročitaj više

09.05.2019
Kontakt